Пуснали са гайд наскоро за причините за откази на Home Office https://www.gov.uk/government/upload...5-v29.0EXT.PDF