Информацията, която пиша по-надолу, е от обучение, организирано и финансирано от Здравната каса в района на Глазгоу голяма община и Клайд (NHS Greater Glasgow and Clyde). Информацията законово е валидна за цяла Шотландия. Бюджетната част по-надолу засега мога да потвърдя само в рамките на Greater Glasgow and Clyde и Lanarkshire, защото всеки район се управлява от отделен Health Board и нямам точна информация как стоят финансово нещата в други райони на Шотландия.

Всеки пациент има право на равен достъп до здравната система, както и да получава ясно и по разбираем начин информация за здравословното си състояние. Вероятно има много неща, които могат да се кажат, но сега искам да обърна внимание на няколко от тях, за да ги знаят всички, които ги засяга.

1. Всички бременни жени имат право на медицинска помощ и проследяване, независимо от имиграционния им статут. За българките, живеещи в района на Greater Glasgow and Clyde (и за другите националности, разбира се) - обърнете се към личния лекар, тъй като джипи-то е винаги първия човек, който е отговорен за здравето ви. Ако нямате джипи, се запишете при личен лекар, защото той е този, който ще организира грижата за вас и бъдещото ви дете и ще ви насочи към съответните специалисти и служби, които да ви помагат по време на бременността, раждането и след него. Ако сте бременна, почувствате се недобре и не се водите на учет никъде, можете да отидете в която и да е болница (за предпочитане с отдел Maternity Unit/Department/Ward и т.н., без да се притеснявате, че ще ви дискриминират заради това, че нямате някакви документи, регистрация, НИН или каквото и да е или по някакъв друг признак. Здравната каса на района на Глазгоу и Клайд (NHS Greater Glasgow and Clyde) се грижи за това, всички бременни да бъдат обхванати и проследявани, включително и бездомни, бежанки, както и тези, които очакват да получат убежище във Великобритания. Дебело беше подчертано, че тези случки, които се чуват за Англия, където от пациенти са искани документи, за да им бъде оказана помощ или им е казано, че ще заплащат, ако нямат някакви документи, не могат (не бива) да се случат на бременни в Шотландия - политиката на Здравната каса е много ясна по този въпрос. Тази част от семинара се води от отговорната за бежанките и тези, които търсят убежище, както и за бездомните. Тя помоли присъстващите на семинара да разпространят между близки и познати, живеещи в този район, ако познават жени, които са бременни и се притесняват да отидат на консултация, заради някакъв неуреден статут или документи, да не се безпокоят и да потърсят помощ, ще я получат.

2. По подобен начин стоят нещата с пациенти, страдащи от пристрастявания (алкохол, наркотици, не се включват други пристрастявания засега, напр. към хазарта). В този случай, обаче, за да се достигне до съответния екип, който помага по много различни начини, е необходимо да има referral (направление) от медицинско лице, това най-често е джипито, макар че може направлението да дойде и по друга линия - болница, социални служби и др. В този случай, пациентът трябва да сподели с личния лекар, че има проблем с алкохол или наркотици и ще получи направление към съответния екип, където вече с него ще разговарят подробно и ще направят необходимото, за да изберат заедно с пациента най-подходящия за него начин да му се помогне. Включително, ако има нужда от преводач, ще се осигури такъв.

3. Всеки пациент има право да разбира какво се случва с него, какво е състоянието му и да може да взима информирани решения за това. Пациенти, който смятат, че недостатъчно разбират или говорят английски, могат да поискат преводач на ВСЕКИ етап от получаването на медицинска помощ - като се започне от личния лекар (GP) и се премине през консултации със специалисти, в болница, в спешно отделение, физиотерапия и т.н. NHS Greater Glasgow and Clyde прави всичко възможно да осигури преводач на всеки пациент, който има такъв проблем, включително пациенти с глухота (жестомимичен език) и сляпо-глухи (жестомимичен език върху дланите им).

Въпреки че тези услуги струват много средства на Здравната каса, не е вярно, че бюджета е изчерпан и че няма пари за това (отново, семинарът беше за област Greater Glasgow and Clyde, като към него се обслужва и област Lanarkshire в смисъл на преводаческо обслужване). Тази част от бюджета не е определена предварително крайна цифра и не може да бъде изчерпвана, тя се отпуска и разходва според нуждите. Бюджетните разходи и в здравеопазването могат да бъдат намалявани - и в частта, която осигурява превод на пациентите - НО НЕ ЗА СМЕТКА НА пациентите и техните нужди. Търси се по-рационално изразходване на бюджета, намаляване от други пера, по други начини и от други места. Затова, ако сте чули или прочели някъде, че няма пари за преводачи - това не е вярно за този район.

Ако имате нужда от преводач, за да посетите личния си лекар, моля, поискайте такъв, когато си взимате час за лекар. Ако сте изпратени на консултация при специалист в клиника или болница или за какъвто и да е друг медицински ангажимент, се обадете на телефона, който е даден в писмото, уведомяващо ви за часа и помолете да ви бъде осигурен преводач. Добре е да се обадите колкото е възможно по-рано, за да може Здравната каса да организира присъствието на преводач. Ако се налага да получите медицинска помощ в кратък срок и не е възможно да бъде осигурено присъствие на преводач, тогава се използват преводачи по телефона.

Ако някое медицинско лице на някой етап ви каже, че няма финансова възможност да ви се осигури преводач и живеете в района на Greater Glasgow and Clyde, това е дискриминация и нарушаване на правата ви - възможно, да е несъзнателно. Вероятно медицинското лице не е добре информирано, макар че се правят всички усилия правилната информация да достигне до всички работещи в системата. Тъй като те са около 40 000 души, без да се броят джипитата и техните клиники - задачата всички да бъдат информирани не винаги е лесна. Клиниките на личните лекари (GP surgeries) са независими медицински сдружения, които се управляват самостоятелно и сключват отделни договори със Здравната каса (NHS), те сами управляват приходите и разходите си, но разходите за преводачи се поемат не от джипитата и от техните клиники, а от бюджета на NHS (Здравната каса), на ниво Health Board.

***

Още една подробност, която засега, обаче, не мога да потвърдя в практиката, само ще я съобщя и ще продължа да я проучвам. На обучението се каза, че всеки има право да получи и допълнителна информация (брошури и др. писмени материали) на езика, който разбира, макар че има масово отпечатани само на основните 5 езика. На обучението казаха, че ако пациентът поиска писмена информация на родния си език, би трябвало да може да я получи до седмица време (няма готови отпечатани брошури на всички езици).

Като казвам това, още не мога да твърдя че тази система работи добре на практика, но ще направя съответните допълнителни проучвания и при развитие, ще допълвам темата по-нататък. Засега съответната част от уебсайта на NHS Greater Glasgow and Clyde не се справя, както би трябвало, но в тази посока по принцип се работи, така че, след необходимите тествания, ще информираме Health Board-а къде има "издишане" в системата, за да бъдат попълнени пропуските.