http://translations.censura.co.uk/re...ial-bulgarian/ ако на някой му трябват.