На всеки двама инженери се падат по двама икономисти и един администратор.
Такава е картината според генерираните от образователната система в страната през последните пет години висшисти.Данните бяха представени от Георги Стойчев - изпълнителен директор на „Отворено общество", който участва в конференция в хотел „Шератон" за това какво да е образованието, за да бъде конкурентен бизнесът.

Той посочи, че за последните пет години у нас на пазара на труда са излезли 226 хиляди висшисти като най-много са кадрите за икономиката, администрацията и управлението.
55 хиляди са завършилите икономика, което е повече от всички обучени по инженерство и природни науки, отбеляза той.

Друг резултат на образователната система е, че повече от половината от завършилите висше образование кадри работят на места, където не се изисква висше образование. 43 % от висшистите работят на позиции, изискващи висше образование, посочи Стойчев.

В обществения сектор, здравеопазването и IT сектора между 60% и 90% от специалистите работят на места, отговарящи на квалификацията им.
Тревожно е положението в промишлеността, където само между 16 и 30 % от инженерите се реализират според квалификацията им.

От завършилите висшисти, в Българя остават около 70 %, като 45-60 % от завършилите медици, туризъм и изкуства не се реализират в България.
Всеки втори, който учи медицина напуска страната, посочи още Стойчев.
Той отбеляза, че безработицата сред младите хора с висше образование е 4%, при 10 % за страната, по данни за ноември 2011 година.

Най-ниска безработица има в обществения сектор, здравеопазването и IT сектора, а най-висока - в аграрния сектор и туризма.
Най-високи са доходите в публичния сектор, добивната индустрия и IT сектора, а ниски са в социалните услуги, показва още изследването.

Във форума участва и образователният министър Сергей Игнатов, който каза, че според него не държавата, а университетите трябва да изследват потребностите, на пазара на труда, за го проучват и да откликват на търсенето, а бизнесът трябва да върне на висшето образование това, което е получил от него като инвестира в университетите.

Той каза, че според рейтинговата система миналата година 10% повече от средствата са получили добрите професионални направления и добави, че очаква тази година да получат до 25% повече.

http://news.ibox.bg/news/id_1833592267