‘леймът Ц разм€на на юмруци в »нтернет


“рудно ще намерим по-противоречива тема от флейма. — него се сблъсква всеки, който посещава редовно чатове и форуми. Ќикак не го долюбват цивилизованите потребители, но затова пък го обожават маргиналите. » не на последно м€сто, обсъждането на ко€то и да е тема, без да изключваме насто€щата, винаги привлича сума ти народ, който иска да си УпофлеймиФ от сърце.
Уѕак се е по€вил н€кой, който ще ни учи как да говорим с възрастните в мрежата!Ф. “ази реплика сигурно вече е на езика на нерваците. Ќе бързайте. Ќашата иде€ е преди всичко да разберем кой, как, защо и какво прави с флейма, както и да споделим наблюдени€та си как това го прав€т у нас и у неговите създатели, американците.

 акъв пикник без мравки?

 ак ли не се е виела по въпроса що е флейм пространната мисъл на компютърните журналисти. ќказва се, че това е и аналог на електронното варварство, и разновидност на виртуална ролева игра, и борба със свободата на словото в мрежата (Jon Katz. Flaming Freud: Analyzing Homo Incinerans, http://features.slashdot.org/article......d=95&tid=9). ќсобено интересно е определението на флейма като Умрежови шахматФ или упражнение по риторика с използването на УмилиФ думи (Heenan A. Guide To Flaming, http://www.advicemeant.com/flame/02strategy.shtml).
»наче казано с думи прости, флеймът представл€ва гневен сблъсък във форум, който от темата на дискуси€та се прехвърл€ върху личността. “ой възниква в резултат на нарушаване на принципа на взаимодействие в общуването, когато изказваме мнение без да вземем под внимание очаквани€та на наши€ събеседник. ‘леймът е отличен пример за такова несъответствие. „овекът се обърнал с молба за помощ за настройка на софтуер, а вместо това н€кой му е об€снил колко е УуменФ. »ли хората си обсъждат тихо и кротко н€какъв бъг, а изведнъж н€кой разбирач им разкрива, че нищо не разбират и в такъв случай е най-добре да се захванат с политика, щото там простоти€та не личи. —амо човек с железни нерви и изтръпнали пръсти може да се сдържи да не се изкаже подобаващо за новодошли€.
“ези примери отраз€ват две основни разновидности на флейма Ц инициативен и реактивен. ѕърви€т вид е свързан с агресивното поведение на отделни€ потребител по отношение на »нтернет обществото (един вид, не ми дреме за вашите традиции и интереси). ¬тори€т е характерен за ситуаци€, когато най-неутралното съобщение предизвика неадекватна реакци€: У Тво задаваш тъпи въпроси тука, говедоФ.
«ащо именно форумите са м€стото, където вире€т най-добре флеймърите? ѕърво, това се дължи на запазването на истори€та на дискуси€та Ц обикновено на 274-тото съобщение хората забрав€т откъде е започнало всичко, а във форума може да сравните 52-ро и 152-ро съобщение и да хванете опонента в противоречие. ¬торо, налице са строги правила, по които си избирате тематична категори€, където да си кажете болката, или създавате нова (ако има възможност). ѕравилата на общуване обаче стимулират отклонени€та в поведението на потребителите Ц достатъчно е да пуснете н€колко съобщени€ Уне по тематаФ и ц€лото »нтернет блато ще се надигне в един глас да ви дава акъл. “ака че уеб етикетът сам си прави меча услуга.
‘лейм ще срещнете най-често в немодерираните форуми, което е съвсем разбираемо. ћодераторите са чистачите на форумите и елиминират флейма преди да е прераснал в лавина от ругатни. ƒокато в безстопанствените дискусии Увеликите творени€Ф на флеймърите остават непокътнати за поколени€та.

«а натрапчивите идеи и нереализираните потребности

ћного потребители с€каш изпитват н€каква необ€снима нужда от флейма, в противен случай споровете, наситени с взаимни обиди, н€маше да избухват навс€къде. јко се вгледаме по-внимателно, движещите механизми зад поведението на флеймърите ще ни станат съвсем €сни (Campbell T. Flame Wars And Other Online Arguments, http://members.aol.com/intwg/flamewars.htm).
Ќе ме закачай, нервен съм......’ората са емоционални същества и трудно н€кой ще ги накара да пребро€т до 10, и да подтиснат спонтанната си реакци€. ќбщуването в »нтернет ни е научило да реагираме на случващото се около нас още по-бързо Ц достатъчно е да натиснем бутона Send. Ќо ако написаното на харти€ може да смачкаме и изхвърлим в кошчето, това, уви, е невъзможно, с Уприбързани€ постингФ.
“е са н€как нереални..... омпютърното общуване създава чувство за полуреалност. ќпитайте се да обидите н€кой на улицата и последстви€та могат да бъдат доста осезаеми. ј в мрежата с€каш н€маме страх от нищо и от никого. Ќай-много да ни изхвърл€т от форума, като ни блокират IP-то, което едва ли ще спре истински целеустремени€ флеймър.
— добри намерени€.....«амисл€ли ли сте се н€кога защо във всеки форум, където е пълно с »нтернет ман€ци, които Уpi6at prailnoФ и УгръмотноФ, току-току и се разрази дискуси€ за грамотността. –аботата е там, че н€кои потребители см€тат »нтернет за м€сто за при€тно и необременено с условности общуване, където всичко е позволено, стига да срещнеш разбиране. ƒруги пък незнайно защо са убедени, че точността на израза в мрежата стои над всичко и са си поставили за цел в живота да вкарат непросветените в прави€ път. ѕон€кога в зависимост от ситуаци€та участниците в дискуси€та могат изведнъж да смен€т позици€та си, а после неочаквано пак да се върнат на старото си мнение. —вършил с аргументите, опонентът ви ще започне разследване каква оценка по български и литература са ви поставили в пети клас. Ќ€кой е намерил грешка във ваши€ постинг Ц веднага ще бъде заклеймен за педант и кухар.
≈гомани€...“ук в общи линии всичко е €сно Ц никой не обича да не е прав. ¬секи се стреми да надвика други€, за да отстои своето мнение и да се побори за правдата. ¬същност, в повечето случаи събеседниците така се увличат в тази борба, че мъгл€вата иде€ за смисъла на спора бързо се избистр€ и настъпва истинска Уегомани€Ф.
≈, може и да е прав, но аз по-добре ги разбирам тези работи...“ази позната на много от нас психологическа ситуаци€ си има сериозно научно наименование Ц изб€гване на когнитивни€ дисонанс или изб€гване на разумното противоречие. ƒа речем, че съм убеден, че мо€т любим браузер е просто върха, самото съвършенство и олицетворение на безопасността. »зведнъж н€кой мисли иначе, че и предлага убедителни доказателства за обратното. Ќима може да съм бил толкова наивен? ћнението остава непроменено и вс€какви силни аргументи се отхвърл€т с лека ръка. ѕодобна ситуаци€ е типична за флейма. ¬секи упорито търси потвърждение на собствената си гледна точка и когато не намери такова, се прехвърл€ върху личността.
Ќикой не ме чува... ато се вземе предвид количеството на съобщени€та, които ежеминутно се по€в€ват в попул€рните форуми, на никой н€ма да му се строи странно, че н€кои от т€х остават без отговор. “е са или просто безинтересни, или не е останало време да им се отговори. “ака или иначе, техни€т автор е разочарован Ц У≈то, никой не иска да ме слуша! Ќека, нека...—ега, като пусна 20 еднакви съобщени€, веднага ще ми обърнат внимание!Ф
Ќикой не ме разбира...Ќеразбирането при общуването в мрежата е лесно об€снимо. јко не се изкажете добре, веднага ще си намерили десетина недоброжелатели. ќще по-лошо е, когато се е изгубил контекстът на съобщението. ¬ »нтернет той може да бъде създаден само с помощта на красноречието на събеседниците. ¬секи в рамките на собствените си възможности се опитва да об€сни на други€, че именно това е имал предвид, колко е уверен в сво€та правота и че е вече едва ли не е Упоследна инстанци€ за истинатаФ.
ƒеликатни теми...ƒеликатни са, защото, колкото и да се стараеш да балансираш, дискуси€та така или иначе ще потъне в УпламъциФ.  ъм тези УфлеймогенераториФ спадат етическите аспекти на аборта, легализирането на наркотиците, в€рата в Ѕог и т.н. —писъкът е дълъг.

ѕатологични случаи

 огато флеймът се превръща в начин на живот в мрежата, става дума за болестно състо€ние. ≈дин от най-пренебрегваните случаи е тролингът . “рол се нарича потребител, който целенасочено провокира флейм. ¬ безобидна дискуси€ изведнъж се по€в€ва съобщение от неизвестен гост, в което се обиждат или Уидиотите, които са пуснали корени тукаФ, или сами€т форум е наречен Усамата посредственостФ, или просто в него се казва У“ука ¬—»„ ќ ме дразни €кооооо!!!Т. јма защо така? ј тролът само това и чака Ц учаснтиците във форума, почервенели от възмущение, да забрав€т защо са се събрали и да започнат гневно да разговар€т само с него. Ќай-добри€т начин да УинформиратеФ трола за вашето отношение е да го игнорирате.
Ѕринкинг Ц това е за любителите на екстремните спортове, които обичат да се разхождат по ръба на пропастта и да се плез€т на модератора. “е внимателно нарушават правило след правило и чакат кога търпението му ще се изчерпа и ще ги изгони от форума. » ето го идеални€т повод да се оплачат на цели€ св€т от модератора-тиранин, който си е въобразил, че е център на ¬селената.

Ћокализирана верси€

‘леймът, както и всички останали радости и мъки в »нтернет, е дошъл от —јў.  акво отличава тамошни€ от родни€ флейм? »збрали сме два форума, за да сравним как се води битката отвъд океана и у нас. .
ѕроцентът на съобщени€та, съдържащи флейм, е приблизително еднакъв. «а разлика от американците обаче ние използваме по-често обидни думи, без да си правим труда за н€каква аргументаци€: У во бе, идиот?Ф, Уабе, кретениФ и хил€ди вариации все в този дух. ќтвъд океана подходът е друг и обиди се срещат почти два пъти по-р€дко. “ехни€т рационализъм се е про€вил и в тази област и да се обиждат всички наред и всеки поотделно не е прието. ќскърбител€т тр€бва да има предвид, че в защита на незаслужено обидени€ ще се вдигнат другите участници във форума и той рискува да се окаже малцинство. »зползването на обидна дума там предполага минимално об€снение, ако ще то да е отнесено и нещо, свързано с всеобщото човешко благо. Ќай-често прилаганата тактика от американските флеймъри е даването на оценка на мисловните и комуникативни способности на събеседника.  ато че ли нарушаването на логиката, изсмуканите от пръстите аргументи и неумението да се спори за т€х са най-големите грехове. «а съжаление, не може да кажем същото за родните флеймъри, които разполагат с много по-гол€ма свобода на действие, а и в нашето съзнание представата за конструктивен спор все още е доста размита.
Ќе бива да разглеждаме флейма като изц€ло отрицателно €вление, като Учумата на »нтернетФ. ћоже да го приемем като един вид индикатор за жизнеспособността на уеб обществото. — разрастването му се намал€ва ефективността на общуването, а ограничаването му предизвиква проблеми с емоционални€ зар€д на събеседниците. „есто ожесточени€т спор в мрежата дава доста положителни резултати. » тук не става дума само за способността на флейма да Упуска паратаФ, без да се стига до ръкопашен бой.
Ќапример, във форумите флеймът може да е много актуален, когато се привличат нови потребители. “ъркани€та с УаборигенитеФ могат да сплот€т обществото. ѕовечето флеймъри, които до вчера са щурмували форума на абордаж, стават активни участници в конструктивни дискусии. ‘леймът се превръща в спасителни€ по€с и когато форумът е в агони€ Ц участниците са притихнал и скуча€т, посещаемостта пада. “огава изведнъж се по€в€ва устат гост, който ще накара всички да се обедин€т в името на защитата на своите ценности. ѕон€кога подобна спасителна тактика се прилага от самите собственици на форума.
‘леймът в мрежовото общуване наподоб€ва улични€ жаргон. ≈тическите норми налагат забрана на много неща и въпреки всичко и двете €влени€ продължават да съществуват. »менно отричането им им придава изключителна привлекателност. ћного зависи от модератора, който може да направл€ва дискуси€та в желаната посока, да разтървава хваналите се за гушата събеседници и да превърне флейма в свой съюзник.

–ъководство на е-разбойника

—ъществуват много тактики, които флеймърите прилагат. “ук н€ма да разкриваме тайните на зана€та, а само ще покажем най-простите от т€х.

Ќай-лесни€т начин да се УсдърпатеФ със събеседника си е да намерите граматически и стилистични грешки в негови€ постинг и да ги обсъдите на всеослушание (spelling flame).
ћалко повече творчество е необходимо, ако решите да поразсъждавате върху негови€ пр€кор (name flame).
‘леймърите, които имат склонност към теоретизиране, често приб€гват до логически анализ на основни пон€ти€ (dictionary flame). Ќещо от рода: У ак може да обсъждаш котката на съседа, като дори едно св€стно об€снение на това що е котка не си дал...Ф.
ћного полезно при разпалване на флейм е да заемете спр€мо събеседника позици€ на Удоброто татенцеФ (Ута, аз искам само да помогнаФ).
«а дискредитиране на опонента най-добре е да се приб€гва към лъжа, да се пише от името на друг потребител, с което завинаги да се почерни доброто му име, да се демонстрират скромни познани€ по психоанализа (Уако анализираме това по ‘ройд...Ф)
Ѕезотказно оръжие е цитирането. јко ви мързи да напр€гате мозъка си, можете просто да изчакате момента, в който дискуси€та набере скорост. “огава лесно ще намерите противоречие между първи€ и последни€ постинг на опонента.
јко всички приложени методи не помогнат, смело използвайте различни обиди.  олкото са по-неоснователни и оскърбителни, толкова по-гол€м ефект ще имат.


 ак да запазим достойнство

 огато се разгори флейм, бъдете сигурни, че победители н€ма да има, само жертви. √ениално по сво€та простота решение е да не се поддавате на провокации. ј ако все пак ви се иска да участвате в дискуси€та?
≈то н€колко съвета как да излезете от ситуаци€та с минимални загуби.

 огато сте готови с емоционални€ си отговор, пребройте до десет, преди да натиснете бутона Send.
ѕосто€нно придвижвайте дискуси€та напред, като не давате на флеймъра да зацикл€ на н€какъв неин аспект.
ѕомнете Ц и във форума мълчанието е злато.
Ќ€ма смисъл да заплашвате флеймъра, че ще се оплачете на модератора. Ќаправо се оплачете.
‘леймът може да е опасен. Ќикога не можете да предвидите колко дълбоко ще ви засегне опонентът при следващи€ си удар. Ќе губете самообладание и не избухвайте.
(07.01.2005)
PC World - бр. 1, 2005 / Lifestyle