Инфо За UK Новини Списание Обяви Продавалник Ипотеки Старт Строители Жълти страници Търси

BB Code

Explanation

BB code is a set of tags based on the HTML language that you may already be familiar with. They allow you to add formatting to your messages in the same way as HTML does, but have a simpler syntax and will never break the layout of the pages you are viewing. The ability to use BB code is set on a forum-by-forum basis by the administrator, so you should check the forum rules when you post a new message.

Below is a list of the BB code tags you can use to format your messages.

Списък на vB кодовете

 1. Удебелен шрифт / Наклонен шрифт / Подчертай
 2. Цвят
 3. Размер
 4. Шрифт
 5. Маркиране
 6. Ляво / Дясно / Център
 7. Поле
 8. Връзка с имейл
 9. URL препратка
 10. Свързване на теми
 11. Свързване на мнения
 12. Номерирани Списъци / Разширени списъци
 13. Изображения
 14. Videos
 15. Код
 16. PHP код
 17. Цитирай
 18. Stop BB Code Parsing
 19. Прикачен файл
 20. Book Index
 21. Div
 22. Forum Index
 23. Gallery
 24. Show Threads
 25. Span
Incorrect BB Code Usage:
 • [url] www.example.com [/url] - don't put spaces between the bracketed code and the text you are applying the code to.
 • [email][email protected][email] - the end brackets must include a forward slash ([/email])

Удебелен шрифт / Наклонен шрифт / Подчертай

[b], [i] и [u] етикетите позволяват текста да бъде получерен, наклонен или подчертан.

  • [b]стойност[/b]
  • [i]стойност[/i]
  • [u]стойност[/u]
  Употреба
  • [b]този текст е надебелен[/b]
  • [i]този текст е в наклонен шрифт[/i]
  • [u]този текст е подчертан[/u]
  Пример за употреба
  • този текст е надебелен
  • този текст е в наклонен шрифт
  • този текст е подчертан
  Примерен резултат

Цвят

[color] тага позволява да променяте цвета на текста.

 • [color=Опция]стойност[/color]
  Употреба
 • [color=blue]този текст е син[/color]
  Пример за употреба
 • този текст е син
  Примерен резултат

Размер

[size] тагa ви позволява да променяте размера на вашия текст.

 • [size=Опция]стойност[/size]
  Употреба
 • [size=+2]този текст е два пъти по-голям от нормалния текст[/size]
  Пример за употреба
 • този текст е два пъти по-голям от нормалния текст
  Примерен резултат

Шрифт

[font] тага ви позволява да променяте шрифта на вашия текст.

 • [font=Опция]стойност[/font]
  Употреба
 • [font=courier]този текст е в шрифт courier[/font]
  Пример за употреба
 • този текст е в шрифт courier
  Примерен резултат

Ляво / Дясно / Център

[left], [right] и [center] таговете ви позволяват да променяте подреждането на вашия текст.

  • [left]стойност[/left]
  • [center]стойност[/center]
  • [right]стойност[/right]
  Употреба
  • [left]този текст е ляво-изравнен[/left]
  • [center]този текст е в средата[/center]
  • [right]този текст е дясно-изравнен[/right]
  Пример за употреба
 • този текст е ляво-изравнен
  този текст е в средата
  този текст е дясно-изравнен
  Примерен резултат

Поле

[indent] тага ви позволява да слагате поле в текста.

 • [indent]стойност[/indent]
  Употреба
 • [indent]този текст е с поле[/indent]
  Пример за употреба
 • този текст е с поле
  Примерен резултат

Връзка с имейл

[email] тага ви позволява да се свържете чрез препратка към Email адрес. Можете да включите допълнителен параметър "име" към препратката.

URL препратка

[url] тагa ви позволява да слагате препратки към други сайтове и файлове. Можете да включите и допълнителен параметър и да сложите "име" на препратката.

  • [url]стойност[/url]
  • [url=Опция]стойност[/url]
  Употреба
  • [url]http://www.bghelp.co.uk/forums[/url]
  • [url=http://www.bghelp.co.uk/forums]BGHelp Форум[/url]
  Пример за употреба
 • Примерен резултат

Свързване на теми

[thread] тагa ви позволява да препращате към теми чрез определяне номера на темата.Можете да включите и допълнителен параметър и да сложите "име" на препратката.

  • [thread]номер на темата[/thread]
  • [thread=номер на темата]стойност[/thread]
  Употреба
  • [thread]42918[/thread]
  • [thread=42918]Кликни.[/thread]
  (Забележка: Номера на темата/мнението е просто пример и не може да се препраща към съществуваща тема или мнение.)
  Пример за употреба
 • Примерен резултат

Свързване на мнения

[post] тагa ви позволява да препращате към мнения чрез уточняване на номера на мнението. Също можете да включите допълнителен параметър и да сложите "име" на препратката.

  • [post]номер на мнение[/post]
  • [post=номер на мнение]стойност[/post]
  Употреба
  • [post]269302[/post]
  • [post=269302]Кликни.[/post]
  (Забележка: Номера на темата/мнението е просто пример и не може да се препраща към съществуваща тема или мнение.)
  Пример за употреба
 • Примерен резултат

Номерирани Списъци

[list] тага позволява да създадете прост номериран списък без да избирате опция. В рамките на тази част от текста, всеки номер се обозначава с тага [*].

 • [list]стойност[/list]
  Употреба
 • [list]
  [*]Сложи в списъка номер 1
  [*]Сложи в списъка номер 2
  [/list]
  Пример за употреба
  • Сложи в списъка номер 1
  • Сложи в списъка номер 2
  Примерен резултат

Разширени списъци

[list] тага позволява да създавате разширени списъци чрез избор на специфична опция. Опцията трябва да има стойност "1" (за номерирани списъци), "А" (за буквен списък с главни букви), "а" (за буквен списък с малки букви, "I" (за цифров списък с главни римски цифри) или "i" (за цифров списък с малки римски цифри).

 • [list=Опция]стойност[/list]
  Употреба
 • [list=1]
  [*]Сложи в списъка номер 1
  [*]Сложи в списъка номер 2
  [/list]

  [list=A]
  [*]Сложи в списъка номер 1
  [*]Сложи в списъка номер 2
  [/list]

  [list=a]
  [*]Сложи в списъка номер 1
  [*]Сложи в списъка номер 2
  [/list]
  Пример за употреба
  1. Сложи в списъка номер 1
  2. Сложи в списъка номер 2
  1. Сложи в списъка номер 1
  2. Сложи в списъка номер 2
  1. Сложи в списъка номер 1
  2. Сложи в списъка номер 2
  Примерен резултат

Изображения

[img] тага ви позволява да вкарвате изображения във вашите мнения. Също можете да комбинирате този етикет с [url] тага към изображенията, за да се превърнат в препратки.

 • [img]стойност[/img]
  Употреба
  • [img]http://www.bghelp.co.uk/forums/images/statusicon/forum_new-48.png[/img] (Не е свързано.)
  • [url=http://www.example.com] [img]http://www.bghelp.co.uk/forums/images/statusicon/forum_new-48.png[/img] [/url] (Свързан списък)
  Пример за употреба
  • (Не е свързано.)
  • (Свързан списък)
  Примерен резултат

Videos

The [video] tag allows you to embed videos from various video services within your posts.

 • [video]стойност[/video]
  Употреба
  • [video=youtube;eOUq4Z6R7xI]http://www.youtube.com/watch?v=eOUq4Z6R7xI[/video]
  Пример за употреба
  Примерен резултат

Код

[code] тага прехвърля във фиксирана ширина на шрифта и запазва всички интервали.

 • [code]стойност[/code]
  Употреба
 • [code]
  <script type="text/javascript">
  <!--
      alert("Hello world!");
  //-->
  </script>
  [/code]
  Пример за употреба
 • Код:
  <script type="text/javascript">
  <!--
  	alert("Hello world!");
  //-->
  </script>
  Примерен резултат

PHP код

[php] тага има същата функция като [code] тага , но също откроява синтаксиса на PHP кода. Въпреки че е направено за PHP може да откроява и на други C-подобни компютърни езици.

 • [php]стойност[/php]
  Употреба
 • [php]
  $myvar = 'Hello World!';
  for ($i = 0; \$i < 10; \$i++)
  {
      echo $myvar . "\n";
  }
  [/php]
  Пример за употреба
 • PHP код:
  $myvar 'Hello World!';
  for (
  $i 0$i 10$i++)
  {
      echo 
  $myvar "\n";

  Примерен резултат

Цитирай

[quote] тагa ви позволява да цитирате друго мнение.

  • [quote]Цитирай[/quote]
  • [quote=Потребителско име]стойност[/quote]
  Употреба
  • [quote]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
  • [quote=John Doe]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
  • [quote=John Doe;772699]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
  Пример за употреба
  • Lorem ipsum dolor sit amet
  • Цитирай Първоначално написано от John Doe
   Lorem ipsum dolor sit amet
  • Цитирай Първоначално написано от John Doe Виж мнението
   Lorem ipsum dolor sit amet
  Примерен резултат

Маркиране

[highlight] тага ви позволява да маркирате дума във вашия текст.

 • Употреба
  [highlight]стойност[/highlight]
 • Пример за употреба
  [highlight]този текст е маркиран[/highlight]
 • Примерен резултат
  този текст е маркиран

Stop BB Code Parsing

[noparse] тага ви позволява да спрете синтактичния разбор на BB кода.

 • [noparse][b]стойност[/b][/noparse]
  Употреба
 • [noparse][b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b][/noparse]
  Пример за употреба
 • [b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b]
  Примерен резултат

Прикачен файл

[attach] тага ви позволява прикаченият файл да се показва по-скоро в мнението ви, отколкото в края. Ще бъдат показани само притурки, които принадлежат към мнението, за което се отнасят.

 • [attach]номер на прикачен файл[/attach]
  Употреба
 • [attach]12345[/attach]
  Пример за употреба
 • Примерен резултат

Book Index

Lists all chapters in the specified book in chapter order. Enter a book title.

 • [bookindex]стойност[/bookindex]
  Употреба
 • [bookindex]Demo Book[/bookindex]
  Пример за употреба
 • [bookindex]Demo Book[/bookindex]
  Примерен резултат

Div

Create a CSS-styled block for your text.

 • [div]стойност[/div]
  Употреба
 • [div] style="border: 1px solid #ff0000" | Text in the block. [/div]
  Пример за употреба
 • [div] style="border: 1px solid #ff0000" | Text in the block. [/div]
  Примерен резултат

Forum Index

Lists all threads from the specified forum in alphabetical order. Enter a forum ID to select the forum.

 • [forumindex]стойност[/forumindex]
  Употреба
 • [forumindex]2[/forumindex]
  Пример за употреба
 • [forumindex]2[/forumindex]
  Примерен резултат

Gallery

Create a gallery of wiki images.

 • [gallery]стойност[/gallery]
  Употреба
 • [gallery] caption="Gallery Title" | image1.ext|Caption text image2.ext|Caption text [/gallery]
  Пример за употреба
 • [gallery] caption="Gallery Title" |
  image1.ext|Caption text
  image2.ext|Caption text
  [/gallery]
  Примерен резултат

Show Threads

Lists threads with the most recent posts from the specified forum. Enter a forum ID to select the forum.

 • [showthreads]стойност[/showthreads]
  Употреба
 • [showthreads]2[/showthreads]
  Пример за употреба
 • [showthreads]2[/showthreads]
  Примерен резултат

Span

Create a CSS-styled wrapper for your text.

 • [span]стойност[/span]
  Употреба
 • [span] style="background-color: #ff0000" | Text in the wrapper. [/span]
  Пример за употреба
 • [span] style="background-color: #ff0000" | Text in the wrapper. [/span]
  Примерен резултат
Top Worktops
eXTReMe Tracker