Инфо За UK Новини Списание Обяви Продавалник Ипотеки Старт Строители Жълти страници Търси
  • Роуминг наръчник | Roam like at Home или безплатен роуминг в ЕС от 15 юни 2017 г.

   След 10 години работа на Европейската комисия по реализирането на инициативата, съвсем скоро отпадането на роуминг таксите в Европейския съюз ще е вече реалност.


   Няма да ни се налага да плащаме допълнително за роуминг услуги в рамките на ЕС

   От 15 юни 2017 г. потребителите на мобилни услуги ще ползват домашните си пакети минути, съобщения и данни без каквито и да е допълнителни такси. Разбира се, има известни ограничения. Обемът данни вероятно ще е обвързан с месечната ни такса, но ще е достатъчно за всекидневните нужди. Минутите и съобщенията обаче няма да бъдат ограничавани. Мобилните операторите ще ни информират за промяната в роуминг тарифите, когато тя стане факт.

   Може да видите и видео https://www.youtube.com/watch?v=MNfQXRDVE9o

   "Роуминг като у дома" (или Roam like at Home) ще замести всякакви по-неизгодни роуминг услуги и тарифи, предоставяни до момента. Цената за изходящи обаждания и съобщения (например за предплатени карти) ще е като в собствената страна. Ако сме на договор, ще използваме включените си минути, съобщения и данни. Входящите повиквания ще се безплатни. При надвишаване на лимита данни, потребителите ще плащат такса (най-много €7.70/ГБ + ДДС), която в следващите години постепенно ще намалява до най-много €2.50/ГБ.

   Въвеждането на тарифата "Роуминг като у дома" слага окончателен край на непредвидените и често шокиращи сметки за роуминг, тъй като в общия случай пътуващите в рамките на ЕС граждани няма да плащат допълнителни такси върху своето потребление. Това обаче не означава, че ще можем да се възползваме от най-добрата оферта в една страна, ако предимно живеем в друга. Предвидени са мерки за мониторинг на потреблението от страна на мобилните оператори, които ще имат правото да въвеждат невисоки такси на потребителите, които реално прекарват повече време или използват повече услуги извън страната си:
   • 3.2 евроцента на минута за обаждания (+ ДДС);
   • 1 евроцент на съобщение (+ ДДС); и
   • €7.7 на ГБ данни (+ ДДС).

   За повече информация: European Commission | Roam like at Home Frequently Asked Questions (има превод на всички европейски езици)

   Роуминг наръчник при пътуване в Европейския съюз

   На 15 юни 2017 г. влезе в сила новата единна роуминг тарифа за гражданите на Европейския съюз (ЕС). Roam like at Home или „Роуминг като у дома“ премахва напълно оскъпяването при ползване на нашия мобилен номер по време на краткосрочни пътувания – например на почивка или по работа – в рамките на Общността.

   Въпроси и отговори:
   Какво е роуминг?
   В ситуация на роуминг сме, когато използваме нашия мобилен номер извън страната, в която обичайно живеем, т.е. когато използваме нашата СИМ-карта извън страната, в която е издадена.
   Пример за роуминг в ЕС: Живеем предимно в България и в момента сме на екскурзия във Франция. В този случай не се начисляват допълни такси, а се използват включените ни услуги у дома – минути, съобщения и мобилни данни (вижте по-долу за ограничения). Ако сме с предплатена карта, се прилагат цените като за потребление в собствената държава, т.е. без оскъпяване.
   Пример за роуминг извън ЕС: Живеем предимно в Англия и пътуваме с автомобил до България, като в момента минаваме през Сърбия (която не е член на ЕС). В този случай ще плащаме според тарифата на нашия оператор за разговори в роуминг (обикновено за Зона 1).
   Какво е международен разговор?
   В общия случай международно повикване е налице, когато от страната, в която живеем, се обаждаме в друга държава, без значение къде се намира тя. Пример: Живеем обикновено в България и оттук в момента звъним в Испания. Испания е в ЕС, но ние в момента сме в България, т.е. не сме в условията на роуминг в ЕС.
   Международно повикване също е налице, когато от държава в ЕС, включително тази, в която живеем, се обаждаме в държава извън ЕС. Пример: Живеем в България и оттук или докато сме в друга държава в ЕС се обаждаме в Русия (която не е член на ЕС).
   Как да разбера дали разговорът ми ще е по „Роуминг като у дома“, при стандартен роуминг или като международен разговор?
   За определяне на вида разговор значение има:
   - къде е издадена СИМ-картата ви;
   - къде се намирате вие; и
   - къде е издадена другата СИМ-карта.
   Няма значение къде се намира другата СИМ-карта.
   Ако СИМ-картата ви е издадена в една държава на ЕС (например Англия), а вие се намирате в друга (например на почивка в България) и звъните в коя да е държава от ЕС (по-точно ЕИЗ), включително държавата на пребиваване (България) или у дома (Англия), тогава разговорът е по „Роуминг като у дома“, следователно използвате включените си домашни услуги или предплатените цени, ако нямате включени минути и прочие, т.е. няма оскъпяване.
   Ако вие сте в страната, в която е издадена СИМ-картата ви, тогава разговорът е международен, без значение къде извън страната звъните.
   Ако сте в роуминг в ЕС и звъните на номер, издаден от оператор извън ЕС, тогава разговорът отново е международен.
   В кои страни важи „Роуминг като у дома?“
   Единната европейска роуминг тарифа се прилага във всички страни от Европейската икономическа зона (ЕИЗ), включваща страните в ЕС: Австрия, Белгия, България, Великобритания, Дания, Естония, Германия, Гърция, Ирландия, Испания, Италия, (Южен) Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Нидерландия, Хърватия, Чехия, Швеция, както и Лихтенщайн, Исландия и Норвегия.
   Замества ли „Роуминг като у дома“ роуминг тарифата на моя оператор?
   Ако вашият оператор има специална роуминг тарифа с по-неизгодни условия, тогава тя се замества от „Роуминг като у дома“ в частта ѝ за роуминг в ЕС.
   Ако тарифата на вашия оператор е по-добра – например включва повече държави и по-голямо потребление на мобилни данни, тогава тя остава в сила. „Роуминг като вкъщи“ залага минимума, който операторът ви трябва да ви предложи.
   Има ли ограничения за минутите и мобилния Интернет в роуминг в ЕС?
   Когато сме на договор и имаме безплатни разговори към всички оператори в страната, съобщения и данни, ограничение има само за данните. Можем да използваме всичките си национални минути за разговори и съобщения, докато сме в друга страна в ЕС (по-точно ЕИЗ). Входящите разговори не се таксуват.
   Как се изчислява колко мобилен Интернет можем да използваме с „Роуминг като у дома“, ако сме на договор, включващ безплатно количество данни?
   При първото свързване с чужда мобилна мрежа в друга страна от ЕС/ЕИЗ, нашият оператор ще ни изпрати съобщение с ограничението за обема данни, които можем да използваме. Минималното количество данни за 2007 г. се изчислява по следната формула: {месечна такса без ДДС} / {7.7 евро/ГБ} * 2.
   По-просто представено, за всеки 1 лев месечна такса можем да ползваме около 111 МБ в роуминг в ЕС. Например за план с 14,99 лв месечна такса можем да използваме най-малко 14,99 * 111 = 1 664 МБ в роуминг в ЕС, при положение че у дома можем да ползваме поне също толкова (на максимална или минимална скорост).
   Съответно към днешна дата (по курса GBP/EUR за 19 юли 2017 г.) за всяка £1 можем да използваме около 294 МБ в роуминг в ЕС. Например за план с £10 месечна такса можем да използваме поне 10 * 294 = 2 940 МБ в роуминг в ЕС, при положение че у дома имаме поне толкова на разположение.
   В следващите няколко години този лимит ще се увеличава, тъй като цената на мобилния Интернет постепенно и чувствително ще намалява до €2,5/ГБ без ДДС през 2022 г.
   Кога се плаща за използване на роуминг в ЕС?
   За роуминг в ЕС се плаща допълнителна такса само при неспазване на политиката за справедливо ползване, както следва:
   3,2 евроцента на минута без ДДС за изходящи повиквания;
   1 евроцент на съобщение без ДДС;
   7,7 евро без ДДС (за 2017 г.) на ГБ данни (което е по-малко от 1 евроцент на МБ).
   Каква е политиката за справедливо ползване на „Роуминг като у дома?“
   Основното правило е да не сте в роуминг в ЕС по-дълго, отколкото у дома, или да не използвате повече услуги в роуминг в ЕС, отколкото у дома.
   Операторите ще следят за спазването на политиката за справедливо ползване на всеки 4 месеца. При нарушение ще получите известие от оператора, че ще ви таксува допълнително (вж. предходния въпрос). Операторът дори е възможно да прекрати услугата „Роуминг“ за вашия номер.
   Какво означава Брексит за британските потребители?
   Ако или когато Великобритания излезе от Европейския съюз без споразумение за оставане в Европейската икономическа зона (т.е. без достъп до единния пазар), британските мобилни оператори няма да са длъжни да прилагат „Роуминг като у дома“. Много е вероятно обаче повечето от тях да оставят в сила европейските условия или да променят тарифите си така, че да се доближават максимално до европейската, тъй като дори в момента някои оператори предлагат роуминг без надценка дори в страни извън ЕС.

   Кратки съвети:
   • Преди пътуване в чужбина (а понякога и преди подписване на договор) проверете дали услугата „Роуминг“ е налична за вашия мобилен абонамент и дали съответно е активирана.
   • Избирайте ръчно към коя мобилна мрежа на чуждестранен оператор да се свържете, особено ако сте в пограничен район, за да не се окаже, че сте се свързали с оператор извън ЕС.
   • Проверявайте местните цени, ако сте на ваучер у дома – за престой от няколко седмици може да е по-изгодно да се използва местна СИМ-карта.
   • Не може обемът мобилни данни за ползване в роуминг в ЕС да е повече от този, който имате за ползване вкъщи.
   • Мобилните оператори обикновено предлагат повече от минимума данни, но не са длъжни. Сметнете си предварително колко най-малко трябва да имате, за да ви алокират по-малко поради „техническа грешка“ и да ви таксуват после.
   • Записвайте номерата в телефонния си указател в международен формат (например +359878*** или +44757***; знакът „+“ може да се замени с „00“), за да не се налага да го правите, когато сте в роуминг, както и за да можете по-лесно да откривате приятелите си в някои чат приложения, които използват телефонния ви указател.
   • Предупреждавайте, че се обаждате от чуждестранен номер, и избягвайте да вдигате на приятели с местни телефонни номера, докато сте в роуминг и имате безплатни минути, за да не проведат международен разговор с вас, без да разберат, за който ще бъдат таксувани по съответната тарифа на техния оператор.
   • Ако имате план, включващ и ограничени услуги – например 500 минути към всички мрежи и 1000 минути само към номера на вашия оператор, тогава ограничените услуги няма да могат да се използват в роуминг. Ако роумингът е важен за вас, потвърдетете какво ще можете да ползвате преди подписването на договор, за да не се налага после да доплащате за отделен пакет.

   За неточности и допълнителна информация, моля, сигнализирайте в темата или на лично съобщение.
   This article was originally published in forum thread: Роуминг наръчник | Roam like at Home или безплатен роуминг в ЕС от 15 юни 2017 г. started by Doondie View original post
  • Новини от Великобритания

  • Нови статии

  Top Worktops
  eXTReMe Tracker