»нфо «а UK Ќовини —писание ќб€ви ѕродавалник »потеки —тарт —троители ∆ълти страници “ърси
 •  

 • –абота

 • »з€вление за статута на гражданите от ≈— в ќбединеното кралство

  ќт: ќфиса на  абинета, ћинистерството на вътрешните работи и ћинистерството на външните работи и въпросите на Ѕританската общност
  ѕубликувано за първи път: 11 юли 2016 г.

  Ќ€ма пром€на в правата и статута на гражданите от ≈— в ќбединеното кралство и на гражданите на ќбединеното кралство в ≈вропейски€ съюз, в резултат на референдума.
  –ешението за това, кога да се активира „лен 50 и да се започне формални€ процес по напускането на ≈— ще бъде в ръцете на нови€ ѕремиер-министър.
  ќбединеното кралство остава член на ≈— по време на цели€ този процес и докато бъдат приключени преговорите във връзка с „лен 50.
   огато напуснем ≈—, ще очакваме напълно правни€ статут на гражданите на ≈—, живеещи в ќбединеното кралство и статутът на британските граждани в ≈— да бъде подход€що защитен.
  ѕравителството признава и цени важни€ принос, направен от гражданите на ≈— и гражданите на страни извън ≈—, които работ€т, учат и живе€т в ќбединеното кралство.

  ∆иве€ в ќбединеното кралство повече от 5 години.  акво означава гласуването за напускане на ≈— за мен?
  Х√ражданите на ≈—, които са живели непрекъснато и законно в ќбединеното кралство поне 5 години, автоматично имат посто€нно право да пребивават.
  “ова означава, че те имат право да живе€т в ќбединеното кралство посто€нно, в съответствие със законите на ≈—. |Ќ€ма необходимост да се регистрират за документи, които да потвърждават техни€ статут.
  Х √ражданите на ≈—, които са живели непрекъснато и законно в ќбединеното кралство в продължение поне на 6 години, имат право да кандидатстват за британско гражданство, ако жела€т да направ€т това. »зисквани€та могат да бъдат намерени тук.
  јми ако живе€ в ќбединеното кралство по-малко 5 години?
  Х √ражданите на ≈— продължават да имат право да пребивават в ќбединеното кралство в съответствие със законодателството на ≈—. √ражданите на ≈— не е необходимо да се регистрират за н€какви документи, за да могат да се ползват от правата и отговорностите си за свободно придвижване. «а тези, които решат да кандидатстват за регистрационен сертификат, н€ма пром€на в политиката на правителството или в процедурите. ћолбите ще продължат да бъдат обработвани както обикновено.
  Х „леновете на семействата на европейски граждани, които са от страни извън ≈—, тр€бва да продължат да кандидатстват за семейно разрешително, ако жела€т да останат във ¬еликобритани€ по законодателството на ≈—, не е необходимо те да имат карта за пребиваване, издадена от страна от ≈—. Ќ€ма пром€на в правителствената политика или процедури и молбите ще продължават да бъдат обработвани, както обикновено
  .Х „леновете на разширените семейства на гражданите на ≈— тр€бва да продължат да подават молба за регистрационен сертификат (ако са граждани на страни от ≈—) или карта за пребиваване (ако са от страна извън ≈—), ако искат да пребивават в ќбединеното кралство. Ќ€ма пром€на в правителствената политика или процедури и молбите ще продължават да бъдат обработвани, както обикновено
  .Х √ражданите на »рланди€ ще имат различни права, съгласно различните закони, които позвол€ват на ирландските граждани, пребиваващи в ќбединеното кралство, в повечето случаи да бъдат третирани по същи€ начин, както британските граждани. Ќ€ма пром€на по този въпрос
  .Х Ќа хърватските граждани може да продължи да се налага да кандидатстват за регистрационен сертификат, за да им бъде разрешено да работ€т в ќбединеното кралство, съгласно преходните разпоредби, които б€ха съгласувани, когато ’ърватска се присъедини към ≈— през 2013 година. ¬идът регистрационен сертификат, от който може да имат нужда, ще зависи от това, дали имат нужда от разрешително да работ€т в ќбединеното кралство и от това, с какво ще се занимават. Ќ€ма пром€на в правителствената политика или процедури и молбите ще продължават да бъдат обработвани, както обикновено.
  ѕланира ли правителството да извежда гражданите на ≈— от ќбединеното кралство?
  Ќ€ма пром€на в правата на гражданите на ≈— за пребиваване в ќбединеното кралство и следователно н€ма пром€на в обсто€телствата, при които човек може да бъде изведен от ќбединеното кралство.
   акто беше и преди референдума, гражданин на ≈— може да бъде изведен от ќбединеното кралство, ако се см€та, че представл€ва реална, насто€ща и съответно сериозна заплаха за обществото, ако не пребивава законно или ако злоупотреб€ва с правата си за свободно придвижване.«а повече информаци€, мол€ вижте страницата ¬изи и емиграци€ в ќбединеното кралство.https://www.gov.uk/government/news/s...nals-in-the-uk
   оментара 37  оментара
  1. јватара на ilianaL
   ilianaL -
   Ќе знам колко точно е полезна стати€та, щото ама никак не в€рвам българското посолство или журналисти да са на€сно: ƒали ќбединеното  ралство планира да извежда гражданите на ≈—. —ъщо така очевадно е,че точно поради ''топлите чувства'' на англичаните към европейските имигранти се случи Brexit и е много арогантно да се мисли,че по н€кое време власта н€ма да задоволи очаквани€та на избирател€.
  1. јватара на vaniaperll
   vaniaperll -
   “ова е официални€т текст на същата стати€
   https://www.gov.uk/government/news/s...nals-in-the-uk
  1. јватара на ћила
   ћила -
   ÷итирай ѕървоначално написано от ilianaL ¬иж мнението
   Ќе знам колко точно е полезна стати€та, щото ама никак не в€рвам българското посолство или журналисти да са на€сно: ƒали ќбединеното  ралство планира да извежда гражданите на ≈—. —ъщо така очевадно е,че точно поради ''топлите чувства'' на англичаните към европейските имигранти се случи Brexit и е много арогантно да се мисли,че по н€кое време власта н€ма да задоволи очаквани€та на избирател€.
   —тати€та н€ма нищо общо с българското посолство или с журналистите. “ова е официално из€вление на британското правителство - https://www.gov.uk/government/news/s...nals-in-the-uk
  1. јватара на dgidgo
   dgidgo -
   »зобщо не ме изненада тази информаци€ , напълно резона , знаех го и преди да го напишат официално . «ащото н€ма никаква логика да бъде разли4но от това . ћного ме притесн€ва само тази дума лоуфъл , тъи като британците приеха закон през 2011 за доказване на селф емплоед , много лесно могат да докажат ,4е селф емплоида не ти е законен , при подаване на апликаци€ за ѕ– сертификат например , има много откази в тази насока и от там какво става н€ма да влзам в подробности с бенефити и “Ќ . ќтделно много хора при селф са сгафили с данъците , а проверките , ще са много стриктни за цели€ престои . “ова 4е си регистрирал селф и дори 4е работиш , като селф не ти гарантира 4е н€ма да имаш отказ , гледал съм отказ на 4иста4ки , на секурити и “Ќ
  1. јватара на ilianaL
   ilianaL -
   ќ . Ќо н€ма отговор на последни€т въпрос в из€влението. ѕланира ли или не....а по останалите въпроси...да, засега н€ма пром€на. ¬сички обаче се питат ƒќ ќ√ј. “а в този ред на мисли нищо ново в из€влението.
  1. јватара на dgidgo
   dgidgo -
   Ќ€ма да има никакъв проблем до ден€ , в които ”  официално напусне ≈— »Ћ» това е не по рано от две години след задеистване на артикул 50 . ѕо принцип и след това н€ма да има депортации , а ще се даде минимум 6 месеца гратисен период сами да напуснете , об€вено официално отново на страницата на хоум офис
  1. јватара на ћила
   ћила -
   ÷итирай ѕървоначално написано от ilianaL ¬иж мнението
   ќ . Ќо н€ма отговор на последни€т въпрос в из€влението. ѕланира ли или не....а по останалите въпроси...да, засега н€ма пром€на. ¬сички обаче се питат ƒќ ќ√ј. “а в този ред на мисли нищо ново в из€влението.
   Ќапълно съм съгласна... из€влението, с две думи, казва "нищо не се е променило...още". » е за хора, които са се опас€вали, че веднага след референдума ще почнат да ги гон€т... н€ма да стане така. Ќо как точно ще стане и какво - остава да видим.
  1. јватара на dimi_m
   dimi_m -
   ƒобре де, казват, че август 2018 се очаква да напуснат, ако дадът 6 месеца гратисен период, аз точно тогава прав€ 5години, мога ли да взема пр
  1. јватара на dgidgo
   dgidgo -
   ÷итирай ѕървоначално написано от dimi_m ¬иж мнението
   ƒобре де, казват, че август 2018 се очаква да напуснат, ако дадът 6 месеца гратисен период, аз точно тогава прав€ 5години, мога ли да взема пр
   Ќе , гратисни€ период ,н€ма да се брои защото ≈— директивите ще са отпаднали , но поне според мен , ще има амнисти€ за такива като теб , ако вси4ко в документите ти е ќ  . Ќаи веро€тно вси4ки жив€ли и изпълн€вали д»ректувите преди 23.06.2016 , ще полу4ат амнисти€ да останат , вси4ки дошли след тази дата , ще тр€бва или да напуснат или да се съобраз€ват с новите договорености между ”  и ≈— . ƒори според мен свободното движение за хора от ≈— в ”  , ще остане , но ще има квота примерно от 90 000 нови Ќ»Ќ , на година , за да може ”  да има поне н€какъв ограни4ен достъп до ≈≈ј . —поред мен наи рано ще напуснат октомври 2018 , а наи веро€тно 1 €нуари 2020 . »ли дори може да н€ма квота за Ќ»Ќ , за да може ”  да има пълен достъп до ≈≈ј . Ќо Ќ»Ќ , ще дават само при показан договор посто€нен , не временен или през агенци€ . “ака ще отпаднат директно 80 % от хората
  1. јватара на dimi_m
   dimi_m -
   ћен да ти кажа ч честно паунда ме интересува, ако се обезцени и н€ма тенденци€ да се качва за чий да го дир€
  1. јватара на dgidgo
   dgidgo -
   ÷итирай ѕървоначално написано от dimi_m ¬иж мнението
   ћен да ти кажа ч честно паунда ме интересува, ако се обезцени и н€ма тенденци€ да се качва за чий да го дир€
   »два гол€ма рецеси€ , много хора , ще останат без работа . “ова е по важното , дори при 2,30 за паунд , както е в момента , ако работиш здраво бива . Ќо никога н€ма да стане ,като преди , нито паунда , нито многото работни места . –аботодателите , още пове4е , ще гър4ат работника , защото има н€колко , които 4акат за м€стото а при криза излитат първо тези с изто4но европеиски имена . ќба4е плащането на наема си остава нали се сещаш . “ези с ипотеките гор€т първи
  1. јватара на Bus.F****.Bus
   Bus.F****.Bus -
   ÷итирай ѕървоначално написано от dimi_m ¬иж мнението
   ƒобре де, казват, че август 2018 се очаква да напуснат, ако дадът 6 месеца гратисен период, аз точно тогава прав€ 5години, мога ли да взема пр
   јко следиш по accession agreements, Transitional measures, и го обърнеш на агримент за излизане, периода ще е повече нещо от сорта на 3-5-7 години и минимум 1-2 години. ѕросто EU е свикнало да работи по пределен начин, и н€ма да има промени в начина на прилагане на периоди. Ќ€ма да е immediate cut-оф. Ќа всеки му е €сно че процеса не е веднагически cut-оф, а 6-st месеца са нищожен период.
  1. јватара на Bus.F****.Bus
   Bus.F****.Bus -
   ÷итирай ѕървоначално написано от platini ¬иж мнението
   »два гол€ма рецеси€ , много хора , ще останат без работа . “ова е по важното , дори при 2,30 за паунд , както е в момента , ако работиш здраво бива . Ќо никога н€ма да стане ,като преди , нито паунда , нито многото работни места . –аботодателите , още пове4е , ще гър4ат работника , защото има н€колко , които 4акат за м€стото а при криза излитат първо тези с изто4но европеиски имена . ќба4е плащането на наема си остава нали се сещаш . “ези с ипотеките гор€т първи
   ƒобре we...ще се мре, да вземем си отрежем вените ли ко ли? искаш да си облекчим мъките сега и веднага или квот точно предлагаш? «адава се, задава се, ми хубаво... ≈дна рецеси€ не е кра€ на света, ни пак на Ѕритън€та, и преди е имало рецесии, все още острова е тука.  во предл€гаш да правим...да си ходим ли ко ли?

   —ещам се за много неща, ама тебе н€ма да ти е удобно да стоиш на стола след тва.
  1. јватара на Bus.F****.Bus
   Bus.F****.Bus -
   ÷итирай ѕървоначално написано от platini ¬иж мнението
   »зобщо не ме изненада тази информаци€ , напълно резона , знаех го и преди да го напишат официално . «ащото н€ма никаква логика да бъде разли4но от това . ћного ме притесн€ва само тази дума лоуфъл , тъи като британците приеха закон през 2011 за доказване на селф емплоед , много лесно могат да докажат ,4е селф емплоида не ти е законен , при подаване на апликаци€ за ѕ– сертификат например , има много откази в тази насока и от там какво става н€ма да влзам в подробности с бенефити и “Ќ . ќтделно много хора при селф са сгафили с данъците , а проверките , ще са много стриктни за цели€ престои . “ова 4е си регистрирал селф и дори 4е работиш , като селф не ти гарантира 4е н€ма да имаш отказ , гледал съм отказ на 4иста4ки , на секурити и “Ќ
   «акон 2011 за доказване на селф-емплоъед???
   “ва е нещо ново!!!
   ƒай да го видим???

   Autoclenz v Belcher ???
  1. јватара на dgidgo
   dgidgo -
   ÷итирай ѕървоначално написано от wzeftjhu ¬иж мнението
   ƒобре we...ще се мре, да вземем си отрежем вените ли ко ли? искаш да си облекчим мъките сега и веднага или квот точно предлагаш? «адава се, задава се, ми хубаво... ≈дна рецеси€ не е кра€ на света, ни пак на Ѕритън€та, и преди е имало рецесии, все още острова е тука.  во предл€гаш да правим...да си ходим ли ко ли?

   —ещам се за много неща, ама тебе н€ма да ти е удобно да стоиш на стола след тва.
   ј незнам да са мислили селтаците от централна и северна англи€ ,като са гласували ј”“ , сега ще си сърбат попарата . «а другите като нас , всеки сам решава индивидуално ,,колко му е стабилна работата , има ли ипотеки или не , продава или не , остава или отива другаде
  1. јватара на dgidgo
   dgidgo -
   јз не съм като георги да дава извле4ени€ , има нов закон и правила за борба против фалшив селф , фалшиви бракове , ревоук на статут при н€кои у4ебни заведени€ , това е около 2011 , виждал съм го , но които иска да си го търси . јз само предупреждавам , тези ,,които са били селф , взимали са бенефити , правили са стакмистики при плащане на данъци ( –»≈Ќ≈ ) да внимават много при пускане апликаци€ за ѕ– . «ащо мислите хоум офис въведаха задължителен ѕ– преди гражданство и защо мислите ѕ– формата (јѕЋ» ј÷»я“ј ) стана 85 страници , и те разследват от ден първи в ”  , а не само да гледат последните 5 години , както беше преди
  1. јватара на Denise.n
   Denise.n -
   ÷итирай ѕървоначално написано от ћила ¬иж мнението
   ћоже да прочетете стати€та тук: http://www.bghelp.co.uk/forums/conte...еното-кралство
   ј това е от днес:David Cameron says future UK government could send EU citizens home as retaliation.Mr Cameron was responding to a question by Labour leader Jeremy Corbyn, who accused the Government of providing 'no clear answer' on the issue.
   'It would be good in his last question time of the Prime Minister could offer some reassurance to those people,' he said.
   “ова е истината че този  амерън никога не е бил за излизане от ≈—.“ой просто манипулира всички.
  1. јватара на dgidgo
   dgidgo -
   ÷итирай ѕървоначално написано от Denise.n ¬иж мнението
   ј това е от днес:David Cameron says future UK government could send EU citizens home as retaliation.Mr Cameron was responding to a question by Labour leader Jeremy Corbyn, who accused the Government of providing 'no clear answer' on the issue.
   'It would be good in his last question time of the Prime Minister could offer some reassurance to those people,' he said.
   “ова е истината че този  амерън никога не е бил за излизане от ≈—.“ой просто манипулира всички.
   Ќапротив , камерън е бил винаги за излизане , но до сега продължава да играе театър
  1. јватара на Serpico
   Serpico -
   ÷итирай ѕървоначално написано от platini ¬иж мнението
   Ќапротив , камерън е бил винаги за излизане , но до сега продължава да играе театър
   “ака е....
  1. јватара на ƒ€до  оледа
    ато геолог проучвам границата мезозойска ера - терциер. ¬ече над 67.5 милиона години по повърхноста живеем с при€тели бозайници и птици.

   “р€бва много да с е внимава .Ќужно е изграждане на независими експертни групи във вс€ка страна членка на ≈вропейски€ съюз за навременно блокиране на нагло престъпни проекто наредби прокарвани с психотропи и видео наблюдение през ≈вро парламента .
   ¬ момента всички страни извън ≈вросъюза са обект на нагли диверсии с използване на все по жестоки техники вкл холограмно базирани..
   —ъветвам Ћондон да внимава много и да не подписва никакви договори с Ѕрюксел..
Top Worktops
eXTReMe Tracker