Здравейте , предлагаме обучение  и работа в търговски обект за млади хора , студенти . Магазинът се намира в северозападен Лондон , NW2 . За контакт : тел : 07846167178 .