Търсят се хора за раздаване на leaflets/флайери в Северен Лондон. Заплащането е  £50 на ден за 6 часа и 30 мин (30 мин. от които почивка). Тръгва се от Southgate station.

Телефон за връзка: 07940 807933 - Благой.