Приемник Филипс за ИТВ Парнер, само приемник без сателитна чиния.Имам и карта която трябва да се заплати за екстра програми