продажба и отдаване под наем на кулокранове.Монтаж и демонтаж на кулокранове извършване на транспорт както на кулокранове така и на други товари.Разполагаме и с автокран,машиносмяна от 380лв.намира се в град Поморие.тел. за връзка 0889 996-995 и 0885 999-920