Процентът на хората, които се обучават през целия живот в България, е 10 пъти по-нисък от този в ЕС.
София. Процентът на хората в България от 25 до 64 г., които продължават да учат през целия си живот, е 10 пъти по-нисък от средния за ЕС. В нашата страна той е 1.1 на сто, докато в ЕС е 10.8 на сто, каза Георги Прохаски - съпредседател на Центъра за икономическо развитие. Той коментира изпълнението на Лисабонската стратегия у нас. Според документа, до 2010 г.
европейската икономика трябва да стане най-конкуретнтоспособната в света, основана на знанието. България изостава по заетост на хората на възраст между 55 и 64 г. Процентът на заетите възрастни у нас е 34.7 на сто, в Румъния - 39 на сто, докато средното за ЕС е 42 на сто, при заложени 50% заетост в стратегията до 2010 г. Общо заетите между 15 и 64 г. в България са 55.8 на сто, за сравнение в Румъния са 57 на сто, а средно в ЕС - 63.8 на сто.
Целите от Лисабон са до 2010 г. да се постигне средно ниво на заетост в съюза от 70 на сто. Заетите жени в активна възраст у нас са 51.7 на сто, приблизително толкова са и в Румъния, а средно за ЕС заетите жени между 15 и 64 г. са 56.3 на сто, при поставена цел в стратегията до 2010 г. заетите жени в активна възраст да бъдат поне 60 процента. Според Центъра за икономическо развитие, тревожно е, че в България производителността на труда не изпреварва нарастването на работната заплата, въпреки временно постигнатите добри резултати в тази посока през миналата година.
Основен проблем за страната остава ограничаването на дефицита по текущата сметка, както и контролът върху инфлацията, коментира Прохаски.

http://news.netinfo.bg/?tid=40&oid=897544