ќтец Ѕо€н —аръев: ƒнешните ёди на Ѕългари€ са нейните политици

»исус е изгонил търговците от храма. —ега търговци на дребно търгуват снационалните ни интереси

ћаргарита ¬ърбанова

¬»«»“ ј:
ќтец Ѕо€н —аръев е роден на 5 май 1956г. в с. ∆ълтичел,  ърджалийско, в семейство на българомохамедани. ѕрез 1985 г. завършва Ўколата на ћ¬– в —имеоново. ѕет години по-късно става свещеник в ѕловдивската митрополи€. ѕредседател е на ƒвижението за христи€нство и прогрес "—в.…оан ѕредтеча" от създаването му през 1990 година. »збира да служи в кърджалийски€ храм "”спение Ѕогородично ". Ќаричат го  ръстител на –одопите, заради многото хора, които е покръстил в христовата в€ра. ќтец —ъръев е женен, има две деца.

- ќтец —аръев, какво тр€бва да направи православни€т българин в последната, —трастна седмица, преди ¬ъзкресение?
- —трастната седмица е свързана със страдани€та на наши€ √оспод »исус ’ристос, с негови€ съд и разп€тие. “ези дни за христи€ните са време на състрадание, на съпрежив€ване на мъките на наши€ √оспод. “ова е седмицата на най-ревностни€ пост, на вглъб€ване и размисъл. —ега христи€ните се въздържат от вс€какви увеселени€, от радостни събити€, изц€ло се съсредоточават в страдани€та и мъките на »исус. Ќе се прав€т венчавки, кръщенета, душата на православни€ се готви за изпитани€та и гол€мата радост - ¬ъзкресението. Ќа ¬елики „етвъртък се четат 12 евангели€, които описват предателството и залав€нето на »исус, съда, път€т към √олгота, разп€тието на √оспода. ѕетък е най-мъчни€т ден за христи€ните, тогава се прави опелото и погребението ’ристово. ¬ събота срещу недел€ е ¬ъзкресната служба. “огава се радваме. ’ристос, изтърп€л мъки и страдани€ заради нас, възкръсва. —пасител€т отново е сред нас.
- ќткъде съвременни€т българин черпи сили да се радва в трудното си всекидневие?
- „ерпи сили от евангелската любов и спасителната миси€ на √оспода »исус ’ристос. ќт примера му. Ѕългарски€т народ не е в гол€м подем и устрем на възраждане, но оцел€ва и то благодарение на в€рата. —ега народът води инстинктивна борба да възстанови разрушеното и забравеното в дългите години на воинстващ атеизъм. «агубеното време не може да не се отрази на духовността ни. Ќо виждате, обикновени€т, бедни€т българин надига глава, изправ€ се и с€каш се възражда от собствените си руини.
- ¬ дните преди ¬ъзкресение търговците прав€т и невъзможното да вгорчат празника ни. —качат цените на агнешкото, на козунаците, на захарта и брашното, на €йцата...  ъде тук е смирението?  ъде е държавата?
- Ќормално би било и естествено, търговците да про€в€ват снизходителност около църковните празници, особено на този най-гол€м празник, на ¬ъзкресение. ƒа се смир€т и да помисл€т за бедните си ближни. ƒа про€в€ват разбиране към т€х. Ќе да увеличават, а да намал€т стоките си. ÷елта им би тр€бвало да е да печел€т не от поскъпването на традиционните за празника стоки, а от високи€ оборот. Ќо алчността на търговците е безмерна. “ук н€ма смирение, н€ма благоприличие. “е използват точно църковните празници да се напечел€т.  азано направо, рекетират христи€ните. ј това говори за пълна бездуховност и изключително алчно и потребителско отношение към църковните празници.  ъде тук е държавата? Ќ€ма €. ¬ъв всички нормални страни на големите празници цените падат, а държавата следи да н€ма изкушени. Ѕългарски€т търговец е хитрец на дребно. »ска да стане чорбаджи€ на един път. “о не се получава, защото хората са бедни, н€мат пари, бро€т всеки лев, мъчат се и традициите да спаз€т, и самочувствието си да спас€т.
- »исус изгони търговците и сарафите от Ѕожи€ храм.  ой днес ще изгони търговците на българските национални интереси?
- ≈то това е труден въпрос. Ќ€мам отговор. ¬ страна, в ко€то всички станаха търговци на националните интереси, търговци на дребно, кой на кого да посегне, да го уличи, съдът да го осъди, обществото да го порицае? Ќ€мам оптимистична теори€. Ќе зна€ докога ще продължи безмилостното съсипване на Ѕългари€, смазването на български€ дух.
-  ой помага на хората в трудното време на оцел€ване - църквата, държавата, обикновени€т свещеник?
- ≈норийски€т свещеник е този, който наставл€ва паството си. “ой е най-близко до хората и им дава в€ра, надежда, любов. ”чи ги да виждат смисъла в изпитани€та, учи ги да преодол€ват трудности и недоимък. ¬исши€т църковен клир, държавата с всичките й институции е твърде далеч от хората. ѕотребностите на обикновени€ човек, нуждите и грижите му, очаквани€та и разочаровани€та му, са им непознати. „ужди са им. ќбикновени€т свещеник и мир€ните имат една и съща съдба, битие и в€ра в Ѕога. “ези общи неща ги обедин€ват и сближават. ѕравославните духовници са хора от народа, те са част от битието му. “е разбират българската душевност, познават психологи€та на народа си. ќбикновените свещеници и обикновените българи сме заедно и на празниците. «аедно ще бъдем и на ¬ъзкресение. “огава, убеден съм, ще възкръснат и най-висшите добродетели на нашите българи.
- ћожем ли да направим паралел между библейски€ ёда и днешните ёди на Ѕългари€?
- ƒнешните ёди на Ѕългари€ са нейните политици. ќт 16 години те предават интересите на народа, достойнството и бъдещето му. ѕредават народа ни къде от алчност, къде от безразсъдство. ∆иве€т и богате€т безнаказано. Ѕългарските политици са търговци на дребно, те са верни единствено на ползата и далаверата. “ова е безродна класа, ко€то не обича родината, зем€та, рода си.
http://www.vestnikataka.com/?module=...=5&format=html