Два нови молитвеника - „Православен молитвеник“ и „Молитвеник от Петър Димков“ - повече инфо на лични.