Дете оцелява с 90% изгаряне от пожар.
https://youtu.be/Qua06L9wQ1c