ѕускам този призив с цел да се опитаме да открием един сънародник, който е в неизвестност от 8 ‘евруари 2019 година.
ћайка му се свърза с мен с призив, ако може да помогна да намерим сънародника ни.
¬алентин е жив€л и работил в Grays градче в прегради€та на Ћондон .
ѕоследно е говорил с майка си на 8 ‘евруари.
Ќа 9-ти ‘евруари е изл€зъл от квартирата, ко€то е сподел€л с при€тел и не се е върнал повече.
¬ квартирата са паспорта му, други документи, всички€ му багаж. “елефонът му известно време е давал свободно, сега дава че не може да се свърже с него човек.

ћайка му, ко€то е в Ѕългари€, се в свързала с българска полици€ и »нтерпол. јнглийска полици€ е идвала н€колко пъти в дома му, но до момента нищо.
¬алентин се е разбирал с майка си, баща си и сестра си и не еимал причини да спре контакта си с т€х. Ќикой от при€телите му във ¬еликобритани€ не се е чувал с него. ¬алентин живее в јнгли€ от около 3 години.
—транното е, че е пропуснал да се обади за рождени€ ден на баща си, както и да поздрави и майка си за 8-ми март. Ќеща които винаги ги е правил до сега.
ќпределено родителите и сестра му, които са в –одината се притесн€ват, че нещо непри€тно може да му се е случило и за това не може да се свържат с него.
ћол€ ако н€кой сънародник, знае нещо за ¬алентин да се свърже с мен и аз ще предам инфото на родителите му.

Ќека заедно се опитаме да помогнем ако можем и разберем какво се е случило със този сънародник.
— мен може да се свържете на телефон 077 86 06 70 76 на имейл [email protected] или по ‘ейсбук.
ћол€ разпростран€вайте и сподел€йте поста и информаци€та възможно повече хора да научат.
“ова е профила на ¬алентин във ‘ейсбук https://www.facebook.com/valkata.valkata.52