Няма никва разлика каквото е казъл преди 37 години и сега!!!!!!
GO TRUMP!!!!