Искам да повдигна една тема за какви бяха очакванията ви, преди да дойдете във Великобритания и каква същност е реалността която видвяхте.
Съвпаднаха ли очаквания и реалност?
Във видеото, което направих аз споделям какви бяха моите очаквания и каква е реалността която видях.