Какво мислите за тази сттаия и за английското възпитание!?

http://obrazovanie.co.uk/%D0%B0%D0%B...-%D1%81%D0%B0/