»нфо «а UK Ќовини —писание ќб€ви ѕродавалник »потеки —тарт —троители ∆ълти страници “ърси
–езултати от 1 до 21 от общо 21
 1. #1
  —таро куче
  –егистриран на
  Apr 2014
  √рад
  United Kingdom
  ћнени€
  1 453
  Post Thanks / Like

  ѕо подразбиране »—“»Ќ— »“≈  ќ–≈Ќ» Ќј ЅЏЋ√ј–— ј“ј Ќј–ќƒЌќ—“

  »—“»Ќ— »“≈  ќ–≈Ќ» Ќј ЅЏЋ√ј–— ј“ј Ќј–ќƒЌќ—“


  ≈дин човек търсел упорито ключовете си под светлината на уличната лампа.
  -—игурен ли си, че си ги загубил точно тук?-питали хората.
  -Ќе, но тук е по-светло! Ц отговорил умникът...


  ƒнес, когато българите се събуждат от вековната летарги€, в ко€то ги е държала една властна и тъмна вол€, те не тр€бва да търс€т ключовете на достойнството си под светлината на международната политика, военни групировки и икономически отношени€, а там, където са ги загубили Ц при вечните си исторически корени.

  ¬раговете на наши€ народ са се постарали да скри€т тези корени и по нихилистични€ римски принцип У–аздел€й и владейФ, балканските българи б€ха изкуствено разедин€вани чрез фалшифицирането на македонска, тракийска, добруджанска и други УнародностиФ, насъсквани срещу т€х; а волго-уралските българи са именовани съответно татари, чуваши, башкири, чеченци.

  ѕостарали са се територи€та ни да намал€ва като шагренова кожа Ц навс€къде граничим с наши земи.ƒревната ни истори€ бе скрита, а новата Ц изопачена.

  ¬сичко бе съзнателно слав€низирано тук и татаризирано на ¬олга.
  «атова се криеше и изопачаваше:

  - българската територи€ отпреди Ќовата ≈ра.
  - траките Ц не фигурират в учебниците, въпреки многобройните им храмове.
  - »стината за българските империи и техните креации.
  - —лавната ¬елика Ѕългари€ и какво е направила за ≈вропа.
  - ѕетте български държави на картите от IX век.
  - ѕриноса на богомилите за Ќови€ св€т.
  - Ѕългарска истори€ се изучава само в XI клас

  “ова е коварен удар срещу Ѕългарознанието като ц€ло.
  Ќо, УЌе е во веки!Ф Ц както казали богомилите и будителите в най-тежките години на робство.
  —амо българите имат своите будители!

  “акъв национален феномен н€ма друг народ! “е н€мат предшественици, нито спонсори. ѕо традици€ за будители се приемат само ѕаисий и неговите преки или косвени ученици, и толкова. —€каш те са н€какъв изчезнал генетичен вид. Ќима след турското робство не са се раждали повече будители? Ќе б€ха ли те наречени през фашизма патриоти, а при социализма дисиденти?

  ћогат ли да съществуват?

  ј имаме ли очи да ги видим? «ащото те са невидими за тези, които не са възстановили българското си достойнство и които не опонират на чуждите асимилаторски тенденции. —амочувствие има този, който помни славната си биографи€.
   лючът към българското достойнство е в знанието на истинската ни истори€!

  ƒнес навлизаме в третото хил€долетие със събуждащо се национално самосъзнание. ќт малка страна Ѕългари€ ще стане център на огромни€ Ѕългарски св€т, разпил€н по евроазийската зем€. ¬ъзкръсването на Ѕългарски€ дух ще бъде първи€ световен феномен на нови€ век. «атова е необходимо Ѕългарски€т лъв да отхвърли със замах насаждани€ от векове нихилизъм, да не превива повече гръбнак пред »зтока и «апада и да възвърне своето достойнство чрез възстанов€ване на истори€та си.

  «атова, в зората на новото хил€долетие, разкъсваме мъглата на информационното затъмнение и разтвар€ме цензурираните страници от духовната ни истори€, за да оформим пъзела на величествените българи Ц патриарси на човечеството и семе на нови култури.

  ”чител€т Ѕеинса ƒуно тълкува пон€тието българин като човек, който търси световен ред и ”чител, който да му го покаже. » наистина при българите са изпращани ц€ло съзвездие от световни учители като ќрфей, Ћао ƒзъ, Ѕо€н ћага...

  ƒревнокитайските летописи са прецизни и точни. ќт две и половина хил€долети€ преди ’риста те свидетелстват за българска държава на север Ц ’ун-ну, участвала в създаването на Уѕоднебесната импери€Ф.
  ѕрез “арим е минавал  опринени€т път и там българите са били културен мост между »зтока и «апада.
   ъдето ∆ълтата река прави остър завой Ц запад-изток, се намирал друг български корен Ц държавата ќрдос. ¬ не€ царувал абсолютен ред по принципа: Уза вс€ко нещо Ц едно м€сто и вс€ко нещо но м€стото сиФ «атова order означава ред и пор€дък. ќттам произлиза думата УордаФ, значението на ко€то русофилът ¬азов изопачава.
  ƒревни€т път на ’ун-ху започва от Ўумер, минава през долината на Ќил, през р.√анг и »нди€ до ∆ълтата река Ц ’уан.хо. „етвъртата стъпка е била на “арим.

  Ѕългарите били пастирски, но не номадски народ, с дълбоко заложен усет за единство и свобода.ѕритежавали висока култура и развита астрономи€ за ц€лото население. ‘ренски€ учен Ћеонар ƒе Ћесюл е доказал, че тогава ѕол€рната звезда се наричала “ен-гр-и(“иен(“€н) Ц ≈динствената) Ц јлфа от съзвездието ƒракон(3-5 величина), изгр€ла 2824г.пр.’р.

  Ѕългарските империи се изграждали от три части: центърт(ќрдосът), л€во крило (солът) и д€сно крило (онгът). У рилата се осмисл€т от центъра, а той е нмислим без т€хФ
  …ероглифът на български€ владетелски род ƒуло се разчита като Ћуан. Ћо€н се наричала столицата на ƒинасти€та ƒжоу (XI-II в. ѕр. ’р.), създадена от »зточното крило на хунобългарите. ѕазач на архивите там бил Ћао ƒзъ (—тари€т мъдрец).  итайците н€мат Џ и йероглифът ƒзъ е взет от глаголицата. “ам го наричат още Ѕќ-яЌ (Ѕогар) Ц име от български€ етнос. Ќа много китайски гравюри той е изобраз€ван с жезъл и конска опашка Ц свещен прабългарски атрибут. ќсновател на “аоизма, на ƒао и ƒъ (ѕът на вселената и нравствен закон). УЌай-великата книга на светаФ Ц казва “олстой.
  “ака У—ветилата на мъдростта на  итайФ е от български произход.

  «накът У»н и янФ е български по смисъл на единство. Ќе борба на противоположности, а допълване до ÷€лото.
  ћежду многото ученици на Ћао ƒзъ е и  онфуций, който по-късно се опитва да въведе в императорски€ двор синархично управление, характерно за българските държави. Ќа 96 години Ѕо€н напуска  итай, поради упадък на нравите. Ќа границата го карат да пише У Ќовите учени€ У. “ой прави това в продължение на три дни, после тръгва на запад и изчезва от полезрението на китайските летописци, за да започнат индийците да пишат за него.

  ѕри влошаване на отношени€та с българите китайците започват да стро€т китайската стена (III в.п.н.е.) (единственото изкуствено съоръжение, видимо от Ћуната), за да спрат набезите на българските конници.
  “ака българите остават €рки следи в китайската култура.

  ѕосле Укитайски€т ученФ се отправ€ към Ўамбала, откъдето тръгват световните духовни водачи и учители на човечеството. ќткъде идва името на тази тайнствена страна?

  15000г. пр. ’р. УпърватаФ българска държава се управл€вала от Ўам Ц цар-жрец с етноним булгар и с могъщи психотронични способности. “ова царство включвало днешните територии на …ордани€, »ран, »рак, —ири€ и Ћиван. » днес в позлатената …ордани€ можете да намерите град јман, както и град ѕетра, издълбан в скалите, ћаунт Ќебо, където се е подвизавал ћоисей и други библейски места. ќттам идват шаманите Ц хората, които владе€т психичните и природни енергии и могат да ги пренасочват по желание. Ўаманизмът е най-древната религи€ на планетата ни и с най-много необ€сними за съвременната психологи€ феномени. “е см€тат произхода си за български, поради което българите са винаги специални гости при т€х. УЅолъгар е човек, който оцел€ва винаги. “ой е бел€зан и духовете го паз€т, защото тр€бва да го бъде...Ф- говор€т алтайските шамани, обект на специално изследване от Ќј—ј.

  ѕак оттам е и името Ўамбала (големи, много шамани) Ц страна на север от »нди€, с хил€ди пещери и тайни според индийски€ епос. —поред географските карти на това м€сто се е намирала древната Ѕактри€, един от псевдонимите на ко€то е точно Устраната на многото пещериФ. Ѕактри€ била населена с бели мъдреци от арийско потекло, доведени от велики€ –ама, а столицата й се наричала Ѕълг. ќттам е и етнонимът ни: бълг (високоиздигнати) и ари (свободни). ¬ него са заложени корените на вроденото ни благородство и свобода. ”чените още спор€т около Ѕактрийското чудо Ц неизвестни€ произход на богатата бактрийска култура две хил€долети€ пр. ’р. ѕо-късно, на базата на тази култура се създава УвнезапноФ  ушанската импери€, ко€то е доказано българска. —ледователно както Ўамбала, така и Ѕактри€ са синоними на една и съща страна Ц Ѕългари€!

  ќттам именно българските брамани, носещи ведическото знание, навлизат в »нди€ и диктуват свещените УдревноиндийскиФ книги на —анскрит (съвършен, свещен и скрит). Ќа този свещен език е написан и „ипровски€ камък, далеч преди индусите да го използват.

  ѕрез V в.пр.н.е. браманът ѕанини, роден до столицата на Ѕактри€, създава на този език първата граматика и написва ћахабхарата.

  —вещените индийски книги на санскрит се наричат ¬еди. ¬ т€х са описани слънчеви култове, подобни на зороастрийските и тракийските мистерии, създадени все от протобългарски духовни учители. “е не се превеждат у нас, защото ще се види български€т им произход. ¬еди (виждане, знание) е третата буква от българската азбука.
  јюрведа (най-древното лекуване с билки) е българска народна медицина.

  ¬ »нди€ Ѕо€н го наричат Ѕоганатар или Ѕолгар. ћежду неговите ученици са Ѕуда и Ѕабаджи... —ветското име на Ѕуда √аотма и принц —идхарта Ц кн€з на скитите, сърцевина на които са били българите.
  “ака че браманските и будистките учени€ са преподавани от протобългарски посветени.

  Ќека се върнем на Ўамбала. ƒо ден днешен не престават опитите за влизане в тази страна. Ќо махатмите са взели мерки за опазването й от нежелани гости. »ма невидими бариери, деформации на видими€ ландшафт, енергийни полета, каменни лавинни и отклон€ващи и деформиращи мисълта излъчватели. У ойто не е повикан, н€ма да стигнеФ.  акто за —вещени€ √раал или ÷арството Ѕожие, изисквани€та към търсещи€ са императивни и безкомпромисни.

  ¬ предани€та се говори, че това е най-древни€т център за  осмически€ –азум (“ангра). “ой е излъчвал импулси за събуждане на съзнанието на човека от неговото сп€що, животинско състо€ние, за ускор€ване на еволюци€та и възцар€ване на –азума. Ќеговите пратеници са ’ристос, Ѕуда, ћайтре€... «атова основата на техните учени€ е една, но приспособена към духовното и нравствено интелектуално развитие на съзнание на съответни€ народ и епоха.

  —ега от чувашки€ академик ёхма научаваме, че един от най-светлите духовни учители на човечеството Ц «аратустра Ц е техен предтеча. Ќеговото учение е било водещо за страните на »зтока през древността и средните векове. «ороастрийците боготворели ќгън€ Ц ≈динната ≈нерги€, създаваща всички форми на живот във вселената. «ороастър основал храм на огън€ и запалил в него свещен огън, който оттогава не е изгаднал и от който пал€т факли последователите му от ц€л св€т. “е се преклан€т пред —лънцето, носещо божествена енерги€, ко€то разшир€ва и облагород€ва съзнанието. «ороастър дал посоката на позитивната свастика Ц най-древни€т символ на единство и развитие във ¬селената, означаващ благоденствие, плодородие, прераждане, щастие. —ъдържа в сбе си кръга, кръста, седмицата, 10000 истини... —вещената книга јвеста учи за ≈динни€ Ѕог, притежаващ 7 принципа, дава законите диалектиката в трите св€та, борбата със злото преди всичко в сами€ себе си , в€рата в крайната победа на ƒоброто.

  √ол€ма част от българите бактрийци са изпов€двали зороастърската религи€ Ц маздеизма Ц и са € предали на »нди€. ¬ древночувашката митологи€ са залегнали митове, изпълнени със светла в€ра и дълбоки знани€, идентични с тези на предците, за ко€то се говори в древни чувашки легенди.

  «ороастър означава «латна звезда.

  Ќазванието јвеста е об€снимо само на чувашки: јвас-вземане от дълбочина на учението. »зследователите твърд€т, че това е първото световно учение с изградена ц€лостна философска система, космогони€ и нравствено-етични възгледи. “ази школа са завършили и болшинството и най-добрите еврейски пророци в техни€ вавилонски плен.
  “ака че миси€та на Уизбрани€ еврейски народФ е вдъхновена също от учител от наши€ етнос.

  ¬л€зъл във връзка с ƒуха на —лънцето, «араустра отмен€ кървавите жертвоприношени€ ( замен€ поднас€нето на месо с поднас€нето на мл€ко) и сочи ѕът€ на ƒоброто ( ќрмуз ): Удобри мисли, добри уми, добри делаФ.
  ”чението на Ѕеинса ƒуно в Ѕългари€ е продължило и разработило тези нравсвени и мирогледни концепции, а в неговата истори€ е записано, че У«араустра е от първите ”чители на Ѕ€лото ЅратствоФ.

  ≈вангелието мълчи за живота на »сус от 11 до 30 Цгодищната му възраст. ¬ езотеричните школи обаче се знае, че е бил при арийски просветени в Ўамбала. Ѕолгари означава големи арийци. ≈сеите са посредници. Ујко не се родите ( отново ) от вода и духФ Ц казва —пасител€т, - Ун€ма да влезете в ÷арството ЅожиеФ. …оан  ръстител кръщаваше с вода. ƒевет века по-късно в Ѕългари€ Ѕо€н ћагът кръщаваше със —вети€ ƒух. Ќародът е подготвен за богомилството чрез азбуката на св.св.  ирил и ћетодий, и просветната школа на  лимент ќхридски. ѕодготовката е планирана от кан Ѕорис I. основал образцова ≈зотерична школа, включваща н€колко видими и невидими сфери, Ѕо€н повежда борба срещу Улукави€Ф за възстанов€ване на първичното христи€нство. УЌе щем повече литургии, платени с царско златоФ Ц вика народът и това е началото на бунта, който разтърси царските тронове и попските калим€вки на ц€ла ≈вропа.

  «а европейските властници думата УбългаринФ бе синоним на опасна ерес, вещаеща край на т€хното царуване. “ака Ѕългарски€т дух, потъпкан в нашата страна, запали на «апад невиждан пожар, който предизвика ’уманизма, –енесанса, –еформаци€та и ¬еликата френска революци€, които оформиха основите на днешни€ св€т. Ћозунгът на тази революци€ Уравенство, братство, свободаФ е по същество наш, богомилски.

  ¬олжските българи също имат духовни великани, между които изпъква пророкът ¬алем-’оз€, обединител на различни вери на българо-чувашите. ≈катерина ¬елика, посетила руините на българската столица Ѕил€р, била изненадана от мълчаливото преклонение на в€рващи от далечни страни пред руините на неговта могила.

  Ѕългарски€ етнос е родил и много други повече или по-малко известни духовни водачи и учители. ¬сички те са по-известни в чужбина, отколкото у нас Ц кокичетата на Ќовата епоха и шансове за спасение на тези, които поемат т€хното дело.
  Ќай-гол€мата сила на български€ етнос е в познанието на неговото славно минало и духовната помощ, ко€то е оказал на страдащото, но еволюиращо човечество.

  http://www.fenomenibg.com/modules/ne...php?storyid=42

 2. ЅЋј√ќƒј–я tt_tt_tt thanked for this post
  ’ј–≈—¬јћ! tt_tt_tt liked this post
 3. #2
  —таро куче
  –егистриран на
  Apr 2014
  √рад
  United Kingdom
  ћнени€
  1 453
  Post Thanks / Like

  ѕо подразбиране «а: »—“»Ќ— »“≈  ќ–≈Ќ» Ќј ЅЏЋ√ј–— ј“ј Ќј–ќƒЌќ—“

  ‘алшифицирането на българската истори€


  ’–»—“ќ “јЌ≈¬-- Д—ј –јЋЌ»“≈ «Ќј÷»" 08.12.2012

 4. ЅЋј√ќƒј–я tt_tt_tt thanked for this post
 5. #3
  —таро куче
  –егистриран на
  Apr 2014
  √рад
  United Kingdom
  ћнени€
  1 453
  Post Thanks / Like

  ѕо подразбиране «а: »—“»Ќ— »“≈  ќ–≈Ќ» Ќј ЅЏЋ√ј–— ј“ј Ќј–ќƒЌќ—“

  ќграбената истори€ на българите


  Ќадписът от ≈зерово - доказателство за тракийски€ произход на българите


  Ќай-древната писменост. 2 000 години преди ≈гипет.


  ƒревните Ѕългарски ’роники

 6. ЅЋј√ќƒј–я tt_tt_tt thanked for this post
 7. #4
  —таро куче
  –егистриран на
  Apr 2014
  √рад
  United Kingdom
  ћнени€
  1 453
  Post Thanks / Like

  ѕо подразбиране «а: »—“»Ќ— »“≈  ќ–≈Ќ» Ќј ЅЏЋ√ј–— ј“ј Ќј–ќƒЌќ—“

  1300 години Ѕългари€ или 7500 години Ќова Ѕългарска ÷ивилизаци€


  Ќовата Ѕългарска ÷вилизаци€: обхваща гол€ма част от съвременни€ св€т

  ѕочти всички римски императори (на –имската »мпери€) са били с българско потекло. ”чените дръзнали да разкри€т подобни факти, са уволн€вани, приниз€вани, дискредитирани.

  –имската »мпери€, 200 г.пр.’р. - 117 г.  —тарите числа, за да се види как 1300 означава 7500

 8. ЅЋј√ќƒј–я tt_tt_tt thanked for this post
 9. #5
  —таро куче
  –егистриран на
  Apr 2014
  √рад
  United Kingdom
  ћнени€
  1 453
  Post Thanks / Like

  ѕо подразбиране «а: »—“»Ќ— »“≈  ќ–≈Ќ» Ќј ЅЏЋ√ј–— ј“ј Ќј–ќƒЌќ—“

  ѕрез 1975 г., в н€къде в “урци€ при разкопки бива открита книга (хроники), разкриваща иформаци€ за българската цивилизаци€ и култура като най-древна (преди ≈гипет), а съвременна ≈вропа, “урци€ и много други държави (нации) се оказва че са рожби на Ѕългарската цивилизаци€ и генетика.

  –азкритието е оповестено официално, но н€колко месеца по-късно през 1975 г. (след оповест€ването) публикациите се спират, публикуваната литература по темата се изкупува и унищожава, и се взима решение (тайно решение) за унищожаването на българската държава и наци€. ≈фективно през 1975 г. се полага началото на организираното съботиране на българското управление, с цел тотална разруха. ѕървата политическа жертва на този съботаж е Ћюдмила ∆ивкова, следват още много (учени, творци, индустриални€ български интелект, докато се стигне до днешната картина).

  ƒнес всички вие сте свидетели на последната и финална фаза на дългогодишни€ съботаж срещу Ѕългари€: ликвидаци€та на вас самите и децата ви.

  ћного се говори са фашизъм, комунизъм, марксизъм, демокраци€, и какво ли не още: но истината е че н€ма такива неща в реалността, защото подобни "идеи" съществуват само в съзнанието на хората, като обосновка за градеж или разруха, както и прекро€ване на политическата карта
  ѕоследно редактирано от cd.beton : 24-07-2015 на 04:52

 10. ЅЋј√ќƒј–я tt_tt_tt thanked for this post
 11. #6
  Yes! I am promiscuous. јватара на korry
  –егистриран на
  Oct 2008
  ћнени€
  2 753
  Post Thanks / Like

  ѕо подразбиране «а: »—“»Ќ— »“≈  ќ–≈Ќ» Ќј ЅЏЋ√ј–— ј“ј Ќј–ќƒЌќ—“

  €ко те тресе великобългарски€ шовинизъм.
  за теп откъснах цвете
  Ќо то омр€

 12. #7
  —таро куче
  –егистриран на
  Apr 2014
  √рад
  United Kingdom
  ћнени€
  1 453
  Post Thanks / Like

  ѕо подразбиране «а: »—“»Ќ— »“≈  ќ–≈Ќ» Ќј ЅЏЋ√ј–— ј“ј Ќј–ќƒЌќ—“

  ЅЏЋ√ј–— ј“ј ÷»¬»Ћ»«ј÷»я

  Ќќ—»  ќ—ћ»„≈— ќ ѕќ—ЋјЌ»≈
  ÷онка ≈фтимова  (—тати€, публикувана във вестник УЎуменска зар€Ф от 11.01.2002 г.)

  ∆ечко »ванов от две години вижда на географските карти добре очертани и оформени човешки образи или фигури на животни. “ой н€ма представа как точно става това, но см€та, че по този начин получава важна информаци€ с космически произход. «а първи път, на картата на ≈вропа, е вид€л —кандинавски€ полуостров като куче. —поред мащаба на географската карта, особено когато т€ е по спътникови снимки, по бреговата ивица на Ѕългари€ се наслагва троен образ на мъж.

  “ова, според ∆ечко »ванов, не е произволна рисунка, а видение. √лавата на мъжа е с кожен шлем и прилича на бога на маите и ацтеките  етцалкоатъл. ∆ечко »ванов см€та, че тези племена, насел€вали ёжна јмерика, имат един и същи произход с древните българи.  ъм т€х той присъедин€ва и част от северноамериканските племена на чероките. ¬ дълбока древност българите, според него, са преминали Ѕерингови€ проток, който е бил свързан по суша тогава и са се заселили на јмерикански€ континент. ќснование за това му дава идентичността в двете фигури Ц това, което вижда на картата, и образът на  етцалкоатъл в изображени€ на маите. ¬ южноамериканската митологи€ той е б€л мъж, дошъл от запад. ѕри заминаването си обещал да се върне. ∆ечко »ванов см€та, че най-почитани€т бог на маите сл€зъл на черноморски€ ни бр€г, откъдето веро€тно е и започнал дългото си плаване на запад.

  ƒруг вариант на същи€ образ, отново по „ерноморието, е на мъж с къдрава коса, оприличаван на римски владетел. ѕо западната граница на Ѕългари€ се очертава глава на египт€нин. —поред г-н »ванов, в дълбока древност «ем€та е посещавана от извънземна цивилизаци€ и всичко това е оставило отпечатък върху нейното развитие. Ќавс€къде около нас има закодирана огромно количество информаци€ както за бъдещето на планетата, така и за нейното минало. “€ би тр€бвало да е достъпна за всички хора, но в съзнанието им тр€бва да се отвори прозорец към не€. ѕроучвайки географските названи€, ∆ечко »ванов открива изумителни съвпадени€. ќсвен добре известни€ връх “ангра в јзи€ между “ибет и ѕамир, той открива наименовани€ на ћадара на селища в »нди€ и √ърци€ Ц територии, доста отдалечени една от друга.

  ∆ечко »ванов твърди, че разсъждава нормално и земно. “ой не приема христи€нското твърдение, че ще дойде свършекът на света и см€та, че в основата на Ѕибли€та стои древната българска истори€ и митологи€. “ова особено личало в —тари€ завет. “ой допуска, че информаци€та, ко€то е стигала до нас, идва от висша цивилизаци€, ко€то е сложила началото на прабългарската, при посещение на «ем€та преди много хил€долети€. “е са дошли от съзвездието “ангра и съвсем естествено било да бъдат възприемани като богове. Ѕили бели двуполови хора, мъжът и жената били слепени с гръб. “е са населили планетата с птици, влечуги и животни, които също били слепени и впоследствие са се разделили. “ова всъщност е бил и т. нар. Ќоев ковчег Ц клонирани живи клетки на всички същества, които сега обитават планетата.  осмическите пришълци са оформили и релефа на планетата с планините, моретата и реките, запечатвайки на него и собствени€ си образ. “е ни вли€€т и днес с положителна и отрицателна енерги€, затова и старите българи казват, че има хубави и лоши дни. » сега били н€къде сред нас, но в друго измерение, където все още не можем да ги видим.

  ¬ дълбока древност „ерно море е било сладководно езеро и космически кораб е кацнал на неговото крайбрежие. ’ората от  осмоса са създали прабългарската цивилизаци€, ко€то впоследствие е населила планетата. «атова и нейната митологи€, календар и писменост имат най-древни корени. √ол€ма част от историците приемали тази теза за в€рна, но т€ все още не е призната в сериозната наука. —лед приемането на христи€нството през 865 г. била сменена и истори€та ни, в ко€то се твърди, че хан јспарух е пришълец. јко се потърси съвременен еквивалент на тогавашната ситуаци€, ако българин е заминал в —јў и след пет поколени€ неговите наследници се върнат тук, това не означава, че те откриват Ѕългари€. ∆ечко »ванов също защитава твърдението, че јспарух се е върнал към едни много стари земи, насел€вани преди много години от неговите предци. ј те са били разселени по ц€лата зем€ Ц от ¬авилон до ёжна јмерика. «атова и ∆ечко »ванов се шегува, че на въпроса къде иска да отиде, казва, че иска да обиколи УсамоФ Ѕългари€.

  Ќа географските карти на ≈вропа е запечатано пък сътворението на света. “ам се съдържа и много информаци€, ко€то тр€бва да бъде разшифрована. “ой е сигурен, че българската цивилизаци€ е наследник на високонадарените пришълци от  осмоса и носи т€хното послание.  “екстове в карета на същата страница:  Ў”ћ≈Ќ≈÷ ¬»∆ƒј —“–јЌЌ» ќЅ–ј«» Ќј  √≈ќ√–ј‘— »“≈  ј–“»

  ∆ечко »ванов е роден в с.  юлевча. “ой вижда себе си като типичен българин, от потекло с много дълбоки корени и см€та, че това е причината да получава по-особена информаци€. “ой сам не може да об€сни как става това, просто н€кой му € влага в паметта. “ой не е екстрасенс, не търси нито биополета, нито сензации, не общува с извънземни. —равн€ва човешката памет с модерните мобилни комуникации. —поред него т€ засега е на съвсем ниско равнище и не е достигнала до съвършенството на последните модели на GSM-апаратите. —м€та, че тр€бва да има клуб, където да се сподел€т различни идеи, които науката засега не приема. —ъвсем обикновен човек, той търси отговори на въпроси, които са вълнували и ще вълнуват и занапред мнозина Ц кои сме и откъде сме дошли? (Ў«)  ≈ƒ»Ќ—“¬≈Ќќ“ќ,  ќ≈“ќ ƒќ—“»√ј ƒќ Ќј— ќ“  ќ—ћќ—ј, —ј ћ»—Ћ»“≈

  Ќека бъдем реалисти, казва ∆ечко »ванов. ≈динственото, което достига до нас от  осмоса, са мислите. Ќикой не може да покаже и грам от нещо извънземно. ¬сичко е гонене на сензаци€, включително и със странни€ череп, който беше открит неотдавна в –одопите. ƒаже и учените се поувличат в търсенето на Уоткрити€Ф. ≈дин намерил дървена лодка и казва, че е Ќоеви€т ковчег, друг Ц череп и твърди, че е на извънземно.

  Ќа този етап от развитието на човечеството, до него достига само информаци€. ќт съзвездието ќрион и звездата —ириус (ќзирис Ц —ириз Ц ќ), през —лънцето –а (–ъци јзъ = Ѕожи ръце), до нас достига цветен лъч. “ова е така наречената енерги€ ÷и. Ќ€кои човеци € приемат с челото и дланите си, други не могат да го направ€т. — ходилата се приема енерги€ от «ем€та.

  —ами€т ∆ечко »ванов е сънувал пет извънземни същества през 2000 г., далеч преди откритието на черепа в –одопите, които се е опитал да нарисува. “а са му посочили физическите си данни и са казали, че са клонинги, направени от висша цивилизаци€. ¬исоки са около 80 см., със сива кожа, облечени в лъскави костюми. √лавата им е €йцевидна, с изпъкнало чело. ќчите им са капковидни, през ден€ зелени, а нощем червени. “€лото им е слабо и без мускули, а пръстите на ръцете са три. “е можели да лет€т, имали лоша миризма, предизвиквали страхов шок.

  “ова, според ∆ечко »ванов, е само информаци€, стигнала до него, но не и реална среща с подобни същества, които доста наподоб€ват митични лет€щи горгони и харпии.  »Ќƒ»јЌ— »я“ ЅяЋ Ѕќ√  ≈“÷јЋ ќј“ЏЋ ≈ ЅЏЋ√ј–— »я“ ’јЌ ј—ѕј–”’

  ≈дно от твърдени€та на ∆ечко »ванов, което веро€тно сред мнозина учени ще предизвика усмивка, е, че »сперих е идентичен с  етцалкоатъл Ц бели€т бог на маите и ацтеките. “ой отъждеств€ва реални€ образ на сина на  убрат, основател€т на българската държава, с митологичната фигура на индианското божество.

  “ова той доказва по един доста сложен начин, тълкувайки прабългарски амулет, представл€ващ кръст-печат, с издълбаното име »спор (јспарух), четено в кръг отд€сно нал€во. ќбожествени€т от маите и ацтеките б€л мъж, наречен Упернатата зми€Ф, учените датират от VI Ц VII век след ’риста, по времето, когато е жив€л и сами€т јспарух. ќттук нататък г-н »ванов търси езикови и анаграмни аналогии в прочита си на кръста. —пирайки се на думата УпероФ (печатът е издълбан на гърдите на сребърен орел), той € тълкува като дъх, дихание, използвайки латински€ израз Уƒум спиро сперо Ц ƒокато дишам, над€вам се.Ф ѕродължавайки прочита си на амулета, той стига до извода, че текстът гласи УЅога човек –аФ.

  —м€та, че българите, преди да приемат христи€нството, са чет€ли думите отд€сно нал€во, например ћадара = –а-јдам. —поред него, бог –а не е само египетски, а слънцето е било обожеств€вано от всички. –азкодирайки думата орел, той стига до извода, че в не€ е зашифрован изразът УЅога човек с пера от орелФ. Ѕуквите той чете като имената на планетите ќрион, —ириус, —лънцето и на луната, а дванадесетте точки на гърба на орела показват циклични€ български календар. “ой приема за по-в€рно името »сперих, което означава У’ор е от звездата —ириус, а »сперих е богФ. ј името на баща му  убрат означавало Уот перата на кобратаФ.

  —поред тези твърдени€, »сперих е богът Ц перната зми€  етцалкоатъл, бели€т мъж, който е казал, че ще се върне от изток. “е, см€та ∆ечко »ванов, не са измислени. „овекът е като компютър, който получава думи и само ги подрежда в изречени€. ћислите му са изпратени като информаци€ чрез –а, от съзвездието ќрион, а той само ги записва. (Ў«)

  ∆≈„ ќ »¬јЌќ¬:  Уѕ–јЅЏЋ√ј–— »я“ ≈ ≈«» Џ“ Ќј  ќ—ћќ—јФ  (—тати€ във вестник УЎуменФ от 20Ц23.02.3004 г.)

  ∆ечко »ванов е роден през 1950 г. в Ўумен. —ъвсем обикновен човек, той с ентусиазъм се занимава с разчитането на ѕ-–а-българската писменост, целенасочено изопачена, според него, от гърците. ¬ момента пише книга Ц У’ќ”––јќ”NФ, в ко€то чрез нетрадиционен прочит на старобългарските думи доказва, че първите писменост и религи€ в света са ѕ–јЅЏЋ√ј–— ». –аботи с 10 граматични правила и математически метод.

  ∆ечко »ванов е съгласен с мнението на ћари€ Ќожарова, художничка на книгата У олелото на съдбатаФ от ≈лисавета Ћогинова, че Уедин ден всички ще дойдат да изучават български (глаголица), за да могат да направ€т връзка със сакрални€ св€т, т.е. с  осмосаФ.

  ¬ езикознанието е азбучна истина, че вс€ка една дума и сричка, освен физическо или нематериално пон€тие, обозначават звук, нос€т и математическа информаци€. ∆ечко »ванов е убеден, че освен носители на математическа информаци€, прабългарските букви Ц глаголицата с графиката си Ц съответстват и на точно определено съзвездие, дори на музикална нота. “ака старобългарски€т УЏФ в глаголицата предава очертани€та на съзвездието ќрион, откъдето, според него, идват прабългарите Ц най-древната цивилизаци€ на «ем€та.

  ∆ечко »ванов твърди, че след покръстването, намесата на гърците и русификаци€та на старобългарски€ език, днес ние често пъти не знаем какво говорим. ќбича да дава за пример нашето собствено название Ц УбългариФ, и най-прочути€ ни исторически паметник Ц ћадара. ѕрочетено отзад напред или отд€сно нал€во, за ћадара се получава –а-јдам, т.е. ѕърви€т човек Ц јдам е –а (или произлиза от –а) и следователно Ѕог е човек. ѕодобно е и разчитането на УбугараФ (българи) според н€кои източници. «а ∆ечко »ванов н€ма никакво съмнение, че тук е закодирано УЅоуг Ц –аФ или Ѕоуг е –аФ. “.е. УЅог е –аФ. ј срещу старобългарското название УЅќ”√ј–ЌNЏФ се вижда УЅќ√ –ј NјЎЏФ (тъй като срещу старобългарското УNФ в азбуката стои названието УЌјЎФ). —ловосъчетанието У—вето писаниеФ той прочита като У«авета писа ниеФ, т.е. У«аветът (—тари€т и Ќови€т) писахме ние Ц българитеФ.  ѕредлагаме ви прочита, който ∆ечко »ванов прави на надписа върху прочути€ златен пръстен от с. ≈зерово, ѕловдивско, който е от IV в. пр. ’р. и е принадлежал на знатен тракийски мъж. —поред него надписът е на български език, като в случа€ буквите пр€ко предават нашите звуци. «а сравнение предлагаме и прочита, правен от прочути наши учени.  ѕроф. ¬л. √еоргиев:  У–ќЋ»—“≈Ќ≈, ј«, Ќ≈–≈Ќ≈я, ”ћ»–јћ –≈ƒќћ — ћќя ЅЋј∆≈Ќќѕќ„»¬Ў»,  ќя“ќ ќ“√Ћ≈ƒј’ ƒ≈÷ј“ј.Ф  »нж. ≈мил ∆ивков:  У–ќЋ»—“≈Ќ≈, ј«, Ќ≈–≈Ќ≈я, “Ћ≈я “”  ƒќЋ”, ј —–ј«≈Ќ, “» ƒќ ћ≈Ќ Ћ≈∆»(Ў).Ф  ∆ечко »ванов:  УЅќЋ», —“≈Ќ≈, ј« Ќј–јЌ»(’) я.

  “я Ћ≈“я Ќ»— ќ, ј« ѕј«я я,

  ƒќ ћ≈Ќ “я Ћ≈∆», ѕ“»÷ј“ј ћ» ≈ ѕќ«Ќј“ј.Ф  »нтересни са и вариантите на прочита, които ∆ечко »ванов прави на надписа в тракийската гробница от III в. пр. ’р., съхран€ван в –егионални€ исторически музей в Ўумен.  √ќNIћјΣЌ“Ќ

  Σ≈YΘΘY√ЌNЌ  1. У√ќ—ѕќƒ», Ќ»ћј —ј ∆»¬»,

  “≈«»,  ќ»“ќ —ј ¬ ќ√ЏЌя.Ф  2. У√ќ—ѕќƒ», Ќ»ћј —» “»,

  Ќј —ЋЏЌ÷≈“ќ ¬ ќ√ЏЌя.Ф  3. У√ќ—ѕќƒ», Ќ»ћј —» ∆» (∆»¬, ∆»“»), ∆»¬ќ“ј,

  “ј«» Θ ∆≈√ј - ќ”√»N»

  или:

  - “ј«» ќ —ЋЏЌ„≈¬»“≈ ќ√ЏЌ» (мн. ч.)

  - “ќ«» ќ —ЋЏЌ„≈¬ј“ј —¬≈“Ћ»Ќј (—≈»)

 13. #8
  —таро куче
  –егистриран на
  Apr 2014
  √рад
  United Kingdom
  ћнени€
  1 453
  Post Thanks / Like

  ѕо подразбиране «а: установщик кухонной мебели - установка кухонной мебели

  http://golden.blog.bg/history/2011/1...kobolgi.846069


  —Џ¬–≈ћ≈ЌЌ»“≈ ЅЏЋ√ј–» - ѕќ“ќћ÷» Ќј  ќЅќЋ√»“≈ -

   ќ—ћ»„≈— »“≈ ЅЏЋ√ј–»

  или по точно - защо сме така различни и неадекватни в извънредни ситуации и защо библи€та ни лъже?


  Ќ€ма никакъв јдам нито пък ≈ва, н€ма взрив, н€ма начало.


  ¬селената е била такава каквато ние € намерихме и такава ще оцелее още милиони години! ¬ъпросът е:
  - ƒали съществуват в действителност или са само измислица, всички тези планети, които виждаме чрез компютърните манипулации - сателити?

  ≈то н€кои мнени€ от древните времена записана истори€та за произхода на българите:

  http://www.xnetbg.com/new/forum/inde...msg168906.html
  ѕрез войната на арканите с ƒенеб българите станали доброволци на —ветлата страна и се поселили в космоса станали коболги - космически българи

  ƒнешните българи сме потомци на 200 000 десанчици коболги останали на «ем€та след разгрома на арканите от ƒенеб, който е от “ъмната страна през последната война от средата на 2 хил€долетие преди ’риста

  «а това евреите, които са избрали “ъмната страна и са избрани от не€ да владе€т света се оп»тват непрекъснато да унищожат български€ народ

  јпокалипсисът описва всъщност миналото, където сме причислени към враговете на »збрани€ народ (√ог и ћагог), като наричат черното б€ло и б€лото черно - безсрамници
  *
  http://clubs.dir.bg/showflat.php?Boa...&part=all&vc=1

  Ќовоизлюпени€т уфолог проф Ѕожидар ƒимитров об€ви официално, че извънземните скачали от звезда на звезда с помоща на лещ€щи чинии с гравитаци€ и антигравитаци€, каквато имало изобразена в Ѕо€нската църква - прозрачна и кръгла, а не с ракети като в ƒобърско и  ремиковски€т манастир

  "......“е от национални€ историчеки музей кри€т артефакти доказващи произхода на прабългарите от коболгите - космическите българи, като лазерни мечове и фотонни лъковеа в добърко е нарисуван обикновен вайпър....."

  *
  ¬ърху стените на египетските пирамиди,без хеопсовата, са нарисувани летателни апарати,балони,дирижабли; по онова време хората са пътували в космоса и това е било нещо нормално; днес,като истински подземни-извънземни се чудим и маем,как така древните антични хора са имали неземен произход, след като заблудата - библи€ ни втълп€ва една огромна ЋЏ∆ј ?


  *
  Ѕаба ¬анга пише в своите мемоари,че хората са ходили до другите планети като са скачали, без да използват разни апарати, в космоса и на другите планети въздухът е такъв какъвто е и на «ем€та, с тази разлика, че там във високото температурите са много отрицателни и е много студено.
  *
  Re:
  Ќо като размисли човек най-си м€за на ЌЋќ. јз в€рвам че извънземните са донесли цивилизаци€та на «ем€та, но също в€рвам и че исус е откраднат от ≈гипет.


  Re:
  http://universalnoto.blog.bg/drugi/2...bylgari.841957
   оболгите - космическите българи

   осмическите българи /ЌЋќ/ са се по€вили в дълбока древност от бъдещето, от паралелно време.
   оЅолг,  оЅол -  осмическа Ѕългари€ съкращение останало от съветското й название в бъдещето.
  “о в предани€та се бърка пон€кога с  олоб - колапсара в центъра на √алактиката, ÷ентралното слънце, „ерното слънце(черна дупка)....................

  “ези мнени€ дават повод за размисъл. но, все пак последното което ще разберем за себе си и древните българи предстои. ¬ремето ще покаже, истината предстои да ни отвори очите, ще мине още време.

  ¬ природата н€ма случайности! ¬ природата всичко е закономерности от панти века - ако изобщо има такъв.

 14. #9
  —таро куче
  –егистриран на
  Apr 2014
  √рад
  United Kingdom
  ћнени€
  1 453
  Post Thanks / Like

  ѕо подразбиране «а: установщик кухонной мебели - установка кухонной мебели

  Ќ€колко теории за произхода на българите
  http://sanovnik.bg/n3-55613-%D0%9D%D...B8%D1%82%D0%B5

  Ѕезспорно българите са древен народ. ќфициално страната ни е призната за една от най-старите държави в ≈вропа. ѕроизходът на сами€ народ обаче е обвит в мъглата на времето и представл€ва загадка, над ко€то си блъскат главите учени от ц€л св€т. »ма много теории за това какви са били и откъде идват нашите предци. Ќ€кои са абсурдни, други звучат смислено. ≈то най-разпространените от т€х.

  Ѕългарите са тюрки

  ƒоскоро най-разпространена теори€ за произхода на българите беше тази за тюркски€ им произход. ”чените предполагаха, че етносът се е формирал в ÷ентрална јзи€ (»зточен  азахстан) между  аспийско море и планината »меон (ѕамир, “€ншан и ’индукуш). ƒруги възможни райони са јлтай или «ападен —ибир, “аримската котловина, «ападна ћонголи€, ёжен —ибир и горното течение на »ртиш.

  Ѕългарите са иранци

  ¬ последните година все по-гол€ма попул€рност придоби теори€та за ирански€ произход на българите. —м€та се, че нашата първа прародина се е намирала на територи€та на днешен »ран и јфганистан. ћного учени посочват, че именно там се формирала и първата българска държава Ц Ѕактри€ или Ѕалхара.

  Ѕългарите са траки
  хан јспарух
  —нимка: georgige

  “еори€та, че българите не идват отн€къде, а винаги са живеели по тези земи, набира попул€рност. ¬ нейна подкрепа в последните две години изл€зоха н€колко генетични изследвани€, които показват, че при гол€м процент от съвременните българи има ƒЌ  на хора, живеели на Ѕалканите преди повече от 6000 години.

  Ѕългарите са слав€ни

  “ази теори€ не е толкова разпространена. “€ твърди, че след първите две вълни на ¬еликото преселение на народите земите на днешна Ѕългари€ били напълно обезлюдени. ¬ т€х се заселили слав€ните. ƒошлите по-късно прабългари били просто поредното слав€нско племе, идващо от земите на ”крайна.

  Ѕългарите са арийци

  ¬ последните години все по-сериозно се дискутира арийски€т произход на древните българи. ќсвен езиковите и антропологичните сходства на жителите на Ѕългари€ с жителите на “аджикистан, в подкрепа на теори€та влиза и ƒЌ  анализът, който показва, че българите са генетично много близки до н€кои от жителите на ѕамир.

 15. #10
  —таро куче
  –егистриран на
  Apr 2014
  √рад
  United Kingdom
  ћнени€
  1 453
  Post Thanks / Like

  ѕо подразбиране «а: »—“»Ќ— »“≈  ќ–≈Ќ» Ќј ЅЏЋ√ј–— ј“ј Ќј–ќƒЌќ—“

   ой има сметка и защо се крие истински€ произход на Ѕългарите!?


  «а мнозина е трудно да осмисл€т, че нашето битие е предопределено от прадедите. —ъзнателно или не, ние се €в€ваме техни продължители на историческата сцена, въвлечени в борбите, които те са водили н€кога. ќще когато  ан »сперих е избрал тази зем€ за средище на новата българска държава, той е предопределил съдбата ни. «ащото тази зем€ е за господари.  ойто € държи здраво и гази чуждите нашественици, той ще живее достойно, възползвайки се от нейните богатства и кръстопътно положение. Ќо който се огъва, всички ще минават през него и той вечно ще страда, носейки прокл€тието на »спериха, за това, че е отстъпил от негови€ свещен «аветъ.  Ќие, българите, сме потомци на велики и културни арийски народи Ц траки, келти, готи и основно на древните българи, като продължители на Ѕългарската цивилизаци€. Ќашите прадеди никога не са били диви номади, които са се препитавали с грабителски войни. —тарите българи са имали самочувствието на висококултурен народ. УЅългарин значи мъдър, знаещ човекФ Ц така започва писмената истори€ на волжките българи. Ѕългарите са се чувствували продължители на най-древната световна цивилизаци€.


  ¬ средновековни€ български превод на книгата на халдейската пророчица —ибила се казва, че българите са народ от Уѕървото —лънцеФ, т.е. от «латни€ век. ƒревните българи са имали високоразвита държавност с повече от 40 държавни и военни звани€. ќсновните са  јЌј— ё¬»√»,  ј¬’јЌ, Ѕќ»Ћј,  ќЋќЅЏ–, “ј– јЌ, Ѕј√ј“”–, Ѕј√ј»Ќ, а повечето от т€х се €в€ват в по н€колко различни длъжности. ƒържавни€т строй на древните българи се основава на една ц€лостноизградена трифункционална обществена йерархи€, свойствена за народите от Ѕ€лата раса:


  «а високите бойни умени€ и войнски добродетели на българите разказва летописецът ≈нодий (505 г.), в похвалното си слово към готски€ владетел “еодорих по повод една (незначителна) победа над българите:

  У“ова е народ (българите), на който преди тебе е принадлежало всичко, което е поисквал, у когото е сто€л на почит онзи, който е купувал достойнството си с кръвта на враговете си, у когото полесражението е общо родно м€сто: защото чиито оръжи€ (стрели, копи€) във време на сражени€ повече почервен€ваха, той е считан без заобиколки за по-възвишен. “ози народ преди твоето сражение не му се е случвало да знае що е съпротива, той дълго време само с военни походи се занимаваше. “€х той продължи въпреки изпречилите се планини, препречилите се реки, лишени€та от най-необходимата храна, додето мисл€т, че за нахранване е достатъчно да се пие конско мл€ко.Ф

  Ѕитката при јхелок художник ¬ √оранов

  ƒнес за съжаление Ѕългари€ не е водеща световна сила, както през славното й минало. —лед петвековно прекъсване на сво€та независимост по време на османското владичество, българите загубиха приемствеността на държавната си традици€ и гол€ма част от културно-историческото си наследство.


  ѕод прикритието на османската власт агенти на враждебни на български€ народ сили системно унищожаваха документите на нашето минало, за да заличат историческата ни памет. —ъщите врагове, които н€кога плащаха дан на великите български царе, не мигват при мисълта, че господарската вол€ на наши€ народ може отново да се пробуди.


  —лед ќсвобождението така наречените У¬елики силиФ най-арогантно се намесват в обществено-политически€ ни живот, като посто€нно работ€т за народностното ни обезличаване. “ака се затвърди престъпната слав€нско-тюркска теори€, представ€ща наши€ народ като н€каква сбирщина от полудиви номадски племена. “ази отровителска теори€ и днес се преподава в българските училища и университети и се прокарва в световните исторически издани€.  “радиционно на Ѕалканите процесът на създаването на национални истории е подложен на догмите на съответната номенклатура и обществена система. “акъв например е случа€т, когато по време на комунизма новата българска истори€ беше систематично преиначавана, а в днешното време на демократизаци€ петвековното турско владичество се третира просто като присъствие. » двата подхода са несъсто€телни и не са плод на сериозен научен анализ.


  ¬ европейските културни и научни среди цари гол€мо невежество по отношение на конните народи. Ќародите, съставл€ващи гръбнака на јрийството - кимери, траки, масагети, българи, хуни, скити, саки, сармати, перси, индоарии...


  ѕо принцип ц€лостното съществуване на ѕървата българска държава е забулено в мистери€та на не€сни исторически извори. »нформаци€та се черпи с пълни шепи от откъслечни упоменавани€ предимно на византийски летописци. ¬ по-гол€ма част от историческите извори българите са назовавани с какви ли не други имена, което намеква, че дори самите автори р€дко са били на€сно за кое племе иде реч. Ћетописите бълват истории за стълкновени€ на »мпери€та с хуни, готи, слав€ни, скити, авари, хазари, кумани, оногундури, котрагури, и какви ли още не номади. Ќай-често всички те се €в€ват под един знаменател Ц варвари. ћестата, в които думата ДбългариФ е изрично упомената, се бро€т на пръстите на едната ръка.


  —ъщото отношение се и про€в€ва и по отношение на други източноевропейски народи, известни под общото название слав€ни. Ќаследниците на изначалната арийска (индоевропейска) цивилизаци€, възникнала в степите на »зточна ≈вропа през V хил.пр. ’р. ( урганната култура). «а съжаление обаче в средите на водещите европейски културни кръгове се е затвърдило схващането, че ≈вропейската цивилизаци€ започва от ƒревна √ърци€ и –им, а източноевропейските народи са н€какви полудиви номадски племена с второстепенно значение в исторически€ процес.


  ƒействително народите на јтила са носители на друг тип цивилизаци€, неразбираема за древните гърци и римл€ни, а още по-малко за европейците от буржоазната епоха. » днес най-будните воини на јрийската  ауза се увличат по културата на √ърци€ и –им, без да проуме€т, че робуват на едно предубеждение, което им пречи да пи€т вода от извора на »значалната јрийска цивилизаци€.


  ќфициалната теори€ за произхода на български€ народ, добила световна известност, е напълно объркана и тенденциозна: все едно към времето на основаването на ƒунавска Ѕългари€ през V≤≤-ми век от н.е. траките напълно са изчезнали, а новодошлата малочислена орда българи бързо се е разтворила в н€какво "огромно слав€нско море", като са оставили само името си в наследството на съвременните българи. «а сериозни€ историк е €сно, че такова омаловажаване на рол€та на най-старото население, както и на държавотворни€ народ, е политическа фалшификаци€. ќще по-подвеждащо е и схващането за тюркски€ произход на древните българи, без каквато и да било задълбочена научна аргументаци€. “ази абсурдна теори€ води и до също толкова абсурдни изводи, които ни създават образ на странен народ. Ќапример, че древните българи са единствени€ господарски народ, който е възприел езика на покорените, или пък че ние българите сме пример за хибриден народ.


  ¬ същото време обаче, бидейки под безкултурното османско владичество, българите не са имали възможността да защит€т историческото си право на академичните катедри (усили€та на един ёрий ¬енелин не б€ха достатъчни за това). ≈то защо и до днес във всички световни исторически справочници древните българи се посочват като азиатски народ. ¬ този случай не може да става дума за обективна наука, това е борба за историческо право. “ова отношение не може да се окачестви само като антиславизъм.


  «а да отхвърл€т историческото право на източноевропейските народи, западните академични кръгове, под вли€нието и внушени€та на гръцките летописци, са определили като полудиви азиатци не само слав€ните, но и един неслав€нски народ, каквито са древните българи. “ова е про€ва на извечната метафизична война на «апада срещу »зтока; едно невежество и нежелание от страна на западноевропейците за разбиране и опознаване на източните народи, на които те дължат сво€та защитата от азиатски нашественици и културното си израстване. «а съжаление тази тенденци€ неизменно продължава и днес. ќттук възниква необходимостта от ревизи€ на историческата наука, изискваща нашите съвместни усили€.  »сторическите и езиковите податки недвусмислено сочат, че българите са един от най-старите народи, които са съумели да оцеле€т до днес. ѕо всичко личи, че българите имат забележимо по-малко слав€нска кръв, отколкото гърците, албанците, румънците или унгарците.


  Ќ€ма Ќ»“ќ ≈ƒ»Ќ роден или чужд извор, който да говори за покръстването на два народа - т. нар. Услав€нскиФ и български. ¬сички исторически източници сочат само българи и български народ
  ( ¬иж: У  олко народа покръства Ѕорис У от Ќикола ÷ърцаров).  Ќ€ма византийски извор, в който при преговори да се сключва договор със Услав€но-българска държаваФ, а винаги се говори за българи и Ѕългари€.
  —ъщо така н€ма нито един чужд или наш извор в който да се споменава за ѕ–јбългари и ханове, а навс€каде се говори за ЅЏЋ√ј–» и владетел€т на българите.


  —транно защо в учебниците по истори€ н€ма нито една автентична рисунка на Услав€ниФ или Услав€нски войниФ, така добре описвани иначе от византийците? »зображението на слав€ните в нашите учебници са УсъвременнаФ (?) рисунка
  (¬иж например учебника по истори€ за 5 клас на изд. УѕросветаФ).


  »сториците така и не усп€ха да откри€т автентично Дслав€нскоФ селище а посочените като такива са само от предположени€.Ќикой поклонник на слав€нската иде€ не може да об€сни откъде идва Уетнически€т бумФ при т. нар. слав€ни, като през същи€ период в ≈вропа са засвидетелствани н€колко чумни епидемии включително и в местата обитавани от Услав€нитеФ.


  —лав€нската иде€ е възприета от българската интелигенци€ през началото на XIX век в периода на българското ¬ъзраждане под вли€ние на умелото руско внушение и манипулиране на историческите факти, като начин за разграничаване от гърците и турците. ѕрез периода на турското робство както е известно ¬селенската патриарши€ (доминирана винага от гърци) не признава българите за отделен народ, а ги нарича УрумелийскиФ народ, което се възприема и от ќсманската импери€.


  ¬изантийското наследство и седемте слав€нски племена са измислици
  ...разликата между българите от времето на јвитохол,  урт ( убрат) и јспарух и съвременните дунавски българи е дори по-малка и несъществена, отколкото различието между елините от времето на ќмир и днешните гърци.


  "Ќай-кратки€т начин, по който може лесно да се отговори на питането, дали и доколко днешните дунавски българи са слав€ни, е че българите не могат да бъдат нито слав€ни, нито тюрки поради простата причина, че са по-стар народ и от слав€ните, и от тюрките.


  ƒунавските българи запазват не само езика си, но и историческата си памет - до османското нахлуване те не прекъсват нито за момент връзките си с кубанските и волжките българи."


  Ќие българите н€маме нищо общо с тюрките, нито пък сме слав€ни, тъй като такава народност просто не съществува. Ќ€ма слав€ни, има източноевропеиски народи. Ќие българите сме потомци на велики и културни арийски народи - траки, келти, готи и основно на древните българи, като продължители на Ѕългарската цивилизаци€."


  "јкадемик ƒержавин (1946 г.) см€та, че етногенезиса на български€ народ достига с корените си далечното доиндо-европейско минало заедно с шумерите, иберите и италиките и, че " българите са българи, а не турци, не татари , не фини, не хуни, не чуваши, не слав€ни, а по сво€ произход те принадлежат към най-древните доиндоевропейски народи". ƒо тези заключени€ той достига на базата на палеолингвинистичен анализ.


  "јко се запознаем с най-старите български реликви, първата особеност, ко€то ще се хвърли в очи е, че единствените народи, които са оставили надписи в нашата страна, са били траките, а след това и древните българи.

  ¬ сакрални плочици от петото и четвъртото хил€долетие преди ’риста, намерени в Ѕългари€, е декодирано древното тракийско писмо. “е са наречени  арановско писмо по името на м€стото, където са открити. ѕредшестват писмеността на Ўумер и ≈гипет с около две хил€долети€, твърди д-р —тефан √айд. —воите открити€ той систематизира в книгата си "“ракийското писмо декодирано"

  Ѕългарските надписи са на езика на јспаруховите българи, или от българските канове на гръцки език. —ъщевременно многобройните уж слав€ни, нe са оставили дори и един-единствен надпис на техни€ език, макар и с гръцки букви. ¬сичко това изглежда твърде странно, тъй като един многброен народ би тр€бвало да остави н€какви, макар и частични следи от своето присъствие.


  "»зследвани€та на масови гробове на "езичници", избити по времето на Ѕорис ≤ в —еверна Ѕългари€, показват, че формата на черепите е с европеидни черти, а височината на скелетите достига 190 см. ¬сичко това опровергава съзнателно утвърждаваната дълги десетилети€ заблуда, че (пра)българите били "ниски монголоиди"."


  —лав€ните са едно странно €вление на света, подобно на чудовището от Ћох Ќес и —нежни€ човек, а една особеност, ко€то се набива на очи, че отначало всички, които са ги виждали, са били хървати. јко хърватите си н€мат собствена истори€ и e тр€бвало да си € измисл€т, това не ни касае, но —лав€нската доктрина, създадена от т€х, се оказва антибългарска


  ќтносно обсъждането на връзката "траки" - българи от гледна точка на генетика и расови признаци - по принцип н€ма чисти нации, а смесването на гените в н€каква степен води до издържливост на рода. Ќо все пак, нека кажем »стината, ко€то е широко известна в научните среди - 60% от днешните българи са европеиди от средиземноморската група - MEDITERRANIAN, сиреч преки потомци на автохтонното население на Ѕалканите и ћала јзи€.
  “ази европеидна група е представена най-силно именно в Ѕългари€ ! »нтересното е, че сред гърците, имаме едва 40% от този ген, доста по-малко от българите.
  “ова е об€снимо, тъй като гърците са пришълци на Ѕалканите, смесили се с автохтонното българско население.


  30% от българите са европеиди от другите европеидни групи - ALPINE, DINARIC. √рупата на NEO-DANUBIAN /"слав€нската" група/ е представена в Ѕългари€ едва с 5%, точно колкото и TURANID /"тюркската" група/. ћного показателен е фактът, че групата TURANID има много силно представителство сред унгарците 25%, по-гол€мо дори от това на турците 20%. “урците са точно толкова турци /TURANID 20%/, колкото и българи /MEDITERRANIAN 20%/. «наем на какво се дължи това - на наличието на н€колко големи български държави в јнадола от една страна, и нашествието на тюркските орди от друга.


  ƒосега никой не е об€снил къде се изпариха свободните траки Ц тези, които смачкаха не един и два римски легиона.  ак така тези силни и волеви хора изчезнаха като по чудо и как така УноводошлитеФ българи станаха носители на тракийската традици€?

  Ќе бе об€снено защо хората на един Уазиатски народФ нос€т тракийски имена?  огато старобългарските антропоними б€ха подложени на анализ, нито един езиковед не ги сравни с тракийските. «јўќ? ƒаваха се паралели с монголски, тюрски, €кутски, узбекски, староуйгурски, чагатайски и др. езици. “акъв подход е всичко друго, но и научен. Ќ€ма нито един стар автор, който да отъждеств€ва старите българи с узбеки, монголци, €кутци. «а сметка на това цели хил€да години дедите ни са отъждеств€вани с траките. “ова прав€т —в.…ероним, Ћ. ƒ€кон, ƒ.’оматиан, …. ÷еца, «онара, ….  антакузин, ћ.√авала, Ќ.√регора, ћ. јталиат, ‘улко, Ћ.  алкондил...


  ѕоради тази причина бе редно изследователите занимаващите с анализа на старобългарските антропоними да направ€т сравнение първо с тракийски имена.
  јко това беше извършено на времето, днес щеше да е всеизвестно, че ние българите сме потомци на древен балкански народ, който е насел€вал не само днешните си земи, но и значителни части от териториите на √ърци€, “урци€, —ърби€, –умъни€, ”крайна ... —ъдбата, а и държавната ни територи€ щ€ха да са други.


  “върде малко е известно и това, че Ѕорис, Ѕорискос са тракийски имена. “е се срещат по редица епиграфски паметници самосто€телно и в комбинаци€ с други антропоними (ћука-борис, ƒуту-борис и др.) “ракийското име Ѕорис е идентично на старобългарското Ѕорис, но в миналото никой не пожела да спомене това. ѕредлагаха се обаче сравнени€ с монголски, осетински и ирански думи...

  ¬ойнес е едно от най-древните документирани тракийски имена. “о се среща на надпис G-286 *.“ук тр€бва да се спомене, че второто име на старобългарски€ благородник ≈нравота (Ќравота) e ¬оин. “ой е син на кн€з ќмортаг (ќмуртаг, ћортагон), чието име е сродно на старобългарското ”мор и тракийското јмарунта.


  “ракийски€т цар “елеф споменат от ќмир в работата му »лиада. »мето “елеф отговар€ на старобългарското “елец.  н€з “елец е властвал през VIII век. — име сродно на “елеф и “елец е това на старобългарски€ владетел “елериг.  оренът в трите имена е тел, об€сн€ва се със стблг. тело, тилище-т€ло, човек, лице, особа.


  ѕрусий е цар на тракийското племе витини. Ќа него е кръстена столицата ѕруса, позната в по-късни времена като Ѕурса. ¬ региона на този град ƒ. ’оматиан локализира старите българи през IV век преди ’риста. «наейки това н€ма да се учудим защо името на ѕрусий показва такава близост с това на български€ кн€з ѕреси€н, който е известен и като ѕруси€н.


  bulgarian history


   ои са древните българи?

  «а да придобием в€рна представа за древните българи, необходимо е още веднъж да се абстрахираме от съвременната литература и да обърнем поглед към историческите извори. Ќемалко индийски, арменски, арабски и латински летописи свидетелствуват, че българите са били висококултурен народ с древна държавна традици€, силна военна организаци€ и развито стопанство. ƒревните българи са имали усложнена държавна йерархи€ с повече от 40 държавни и военни звани€. ќсновните от т€х са  јЌј— ё¬»√»,  ј¬’јЌ, Ѕќ»Ћј,  ќЋќЅЏ–, “ј– јЌ, Ѕј√ј“”–, Ѕј√ј»Ќ, а повечето от т€х се €в€ват в по н€колко различни длъжности.(ѕƒ в, 72-82) ƒържавни€т строй на древните българи се основава на една ц€лостна трифункционална йерархи€, свойствена за народите от јрийската раса:


  1. ƒуховенство - колобри.
  2. ¬ойнство - боили, таркани, багатури, багаини.
  3. “руженици.


  ¬ърховната власт над трите съслови€ осъществ€ва ÷ар€т-∆рец, носещ титлата  јЌј— ё¬»√» - "ќт Ѕога владетел". ѕо право български€т престол е принадлежал на —вещената ƒинасти€ ƒ”Ћќ. “€ носи името на свещената арийска прародина “”Ћ≈. ¬ езика на памирските народи, родствени с българите, “”Ћ≈ значи "Ѕогоустановен ред".(ѕƒ б, 206-207)


   анът управл€ва с помощта на Ўестте ¬елики боили, произхождащи от най-знатните бол€рски родове. “е съставл€ват висши€ господарски елит, наречен ” ≈Ћ, но по правило принадлежат към колобърското съсловие. «аедна с  ана те съставл€ват —ъвета на —едемте - върховни€т орган на управлението на —ј–ј “а (÷арството).


  ѕодобни държавни титли са известни от наследството на най-древните световни цивилизации - Ўумер и ѕротоиндийската цивилизаци€, а също от ёгоизточна јзи€,  ушанската импери€ и н€кои келтски кралства.(ѕƒ а) ¬ъв всички т€х е била в сила една система от държавни звани€, наследство от јрийската працивилизаци€. ј нашите прадеди са успели да съхран€т този древен държавен строй в негови€ ц€лостен вид, чак до чуждопоклонническото покръстване през IX век.


  Ќе само държавната традици€ свидетелствува за високите организаторски способности и културно равнище на българите. ƒържавата и Ќаци€та се основават на –ода, а сред български€ народ съществува една сложна система от родови звани€, указващи не само степента, но и ранга на роднинство. “акива като ћјћј, “ј“≈, Ѕј“≈, ЎќЋ№ќ,  ј ј, „»„ќ, ƒ≈¬≈–, «ЏЋ¬ј, Ѕ”Ћя, с които сме свикнали от малки.(ѕƒ г) –одово устройство от такъв тип не се среща днес сред повечето индоевропейски народи.


  Ќеоценимо е и българското народно творчество. ¬ българските народни носии е застъпено съчетанието на трите основни космически цв€та - б€ло, червено и черно, а също и каф€во. “е са богато избродирани с из€щни шевици във форми на руни, свастики, келтски кръстове и други арийски символи. ѕо сво€та красота и хармони€ българските народни носии надминават носиите на много други европейски народи. Ќие българите също така се славим с богатото си наследство от народни песни и танци, и то в такива разнообразни ритми, с каквито малко народи могат да се похвал€т. »зобщо всички страни от живота на българите - било в устройството на държавата и рода, или в народностната култура, са проникнати от принципа на усложнената йерархи€, от култа към реда и хармони€та. ѕро€ва на един ц€лостен мироглед, свойствен за »значалната јрийска цивилизаци€ на «латни€ век.


  — високите си астрономически познани€ древните българи са създали и един от най-точните календари в света. Ѕългарски€т календар е слънчев. “ой отчита летоброенето по обиколката на планетата ёпитер около —лънцето, затова годините се подреждат в дванадесетгодишен кръговрат, съответствуващ на юпитеровата година. ѕодобен календар са имали още скитите-саки. ƒнес този календар е известен по света като китайски. Ќо китайците изобщо не свързват сво€ календар с движението на ёпитер, а тъкмо на него се основава дванадесетгодишни€ кръговрат. «а кой ли път да доказваме, че всички постижени€ в областта на човешкото познание са дело на народите от јрийската раса? —ъщото твърдение е в сила и за един друг много точен календар - календарът на маите.


  ќще в древността българите са били народ с висока стопанска култура. «а разлика от съседните номадски племена, жив€ли в —редна јзи€, нашите прадеди са развивали всички стопански поминъци - земеделие, животновъдство, строителство, търгови€, зана€тчийско производство, а в сферата на зана€тите - кожухарство, тъкачество, ковачество, златарство... ќсвен с хубавите си коне, нашите прадеди са били известни и с ценните си сортове зърнени храни. ¬ ƒревни€ »зток са били прочути весококачествените български стоки и произведени€ - 12 от т€х нос€т името ЅќЋ√ј–.(ѕƒ в, 109-110) «а пълноценното развитие на своето стопанство българите са устройвали своите държави в онези области, където са съчетани плодородни земи, планини и търговски пътища. ¬ земи с подобни природни природно-географски дадености са основани Ѕалхара, —тарата ¬елика Ѕългари€, ƒунавска Ѕългари€ и Ѕавари€.


  ¬ладеенето на тези богати земи обаче е изисквало от българите да бъдат първостепенна военна сила. ¬ъпреки високата си материална и духовна култура, нашите прадеди никога не са станали изнежени от удобствата на цивилизаци€та слабаци. “е са се справ€ли с всички трудности и лишени€ на войната, не по-зле от живеещите сред сурови природни услови€ полудиви народи. «а високите бойни умени€ и войнски добродетели на българите разказва летописецът ≈нодий (505 г.), в похвалното си слово към готски€ владетел “еодорих, по повод една (незначителна) победа над българите:


  "“ова е народ (българите), на който преди тебе е принадлежало всичко, което е поисквал, у когото е сто€л на почит онзи, който е купувал достойнството си с кръвта на враговете си, у когото полесражението е общо родно м€сто: защото чиито оръжи€ (стрели, копи€) във време на сражени€ повече почервен€ваха, той е считан без заобиколки за по-възвишен. “ози народ преди твоето сражение не му се е случвало да знае що е съпротива, той дълго време само с военни походи се занимаваше. “€х той продължи въпреки изпречилите се планини, препречилите се реки, лишени€та от най-необходимата храна, додето мисл€т, че за нахранване е достатъчно да се пие конско мл€ко."(√÷ а, 39)
  ¬ъпреки повсеместното унищожаване на историческото ни наследство, има оцелели летописи, в които българите са записали сво€та собствена истори€.  олкото и непълни да изглеждат на пръв поглед, в т€х е в€рната следа, ко€то води до нашето истинско родословие и народностна идентичност. »ма един велик българин, който с природната си интуици€ усп€ да разпръсне мрака на заблудите, и да извади на б€л св€т истината за наши€ –од - √еорги —тойков –аковски (1821-1867). ¬инаги, когато си спомн€ме за него, в съзнанието ни звучат заветните му слова: "Ќай-необоримо е, че доказахме и единството на самото име Aryas = јрии, с името болгари."(√– а, 339) «а съжаление н€маше кой да го послуша в онова бурно време преди сто и петдесет години... Ќеоценима заслуга на –аковски е публикуването на един изключително ценен за нас българите летопис. ¬ него €сно се посочва какъв е народностни€ произход на българите. "Ѕългарски€т народ излезе в древността до „ерното море до река ¬олга от великата —кандинави€, и зваха се тамо √»ћ≈–» и  »ћ≈–»..."

   имерите! Ќе б€ха ли те един загадъчен и обвит в мистерии народ, за който ќмир разказва в сво€та ќдисе€, че са живв€ли н€къде на кра€ на —вета, където —лънце не изгр€ва. Ќародът на  онан ¬арварина, в чието лице велики€т писател –обърт ’ауърд обезсмърт€ва името на своите прадеди, считани за потомци на атлантите. Ќеустрашимите воини на коне, които, прокудени от скитите от старата си родина  имери€ на север от „ерно море, завлад€ват ћала јзи€ и притесн€ват могъщата јсирийска импери€. ј много по-късно същите тези кимери застрашават съществуването на –им, и то през II в. пр. ’р., когато още е в разцвета на силите си.  имерите са били силни не само във войната, но и в държавните си дела. «а т€х —трабон пише, че са повли€ли на възникващата на «апад аристокраци€, а също така са донесли със себе си ценна порода коне. ¬се неща, с които са се славили и древите българи.


  ¬ летописа на –аковски се разказва за разселването на кимерите по —вета, при което една част приемат името ЅќЋ√ј–»:


  "...и умножиха се, и дойдоха първи в тези страни, още преди јлександър ћакедонски.


  »лирик беше първи€т крал, а след 3522 година от —ътворението на —вета (1996 г. пр. ’р.) царуваше  рал Ѕладилий, който ‘илип ћакедонски цар€ победи и свой поданик го направи. —лед 3685 г. ( 1823 пр.’р.) царе б€ха двамата брат€ Ѕрем и Ѕолг, и понеже много крале надвоюваха, и много земи завоюваха, то народът се нарече на техните имена. Ѕрем завоюва «ападната страна, и остана там покрай «ападното море, Ѕалтийско до ѕомерани€, и нарекоха се ѕеми, —ловаци и Ѕранди-Ѕури. Ѕолг завоюва »зточната страна, и съ сво€ народ се засели там, и нарекоха се Ѕолгари..."


  ќписаните тук събити€ се отнас€т към началото на II хил. пр. ’р., така че Ћетописът на –аковски се €в€ва един документ за най-старата истори€ на ≈вропа. ¬ него обаче са смесени исторически събити€ от различни епохи: споменато разселване на кимерите и много по-късното келтско завоевание на Ѕалканите през III в. пр. ’р. “огава келтските царе Ѕрем и Ѕолг основават свое царство в “раки€ със столица “уле (днешното “улово, —тарозагорско) и действително воюват с ‘илип ћакедонски. ѕричината за смесването на събити€та е името на Ѕългарски€ ѕраотец - Ѕолг, което е носил и много по-късни€ келтски цар, поради родствената връзка на келтите с кимерите, за което ще говорим по-нататък. “ова очевидно е допуснато при преписа на този документ от по-стар оригинал. »майки предвид обаче сведени€та на гръцките летописци ѕолибий и ѕавзании за царуването на Ѕрем и Ѕолг, ние лесно можем да разделим тези събити€ едно от друго.


  «а разселването на българските прадеди от —кандинави€ към ¬олга и Ѕранденбург също разказва ѕаисий ’илендарски в сво€та »стори€ слав€нобългарска. “ам обаче вместо кимери те са наречени скандавл€ни - по името на —кандинави€.


  ÷енни сведени€ за ранната българска истори€ се съдържат и в "»стори€ о болгарском народе словенском", написана от …еромонах —пиридон. ћакар и накратко да споменава за кимерите, —пиридон не ги разглежда като прадеди на българите. —поред него български€т народ произхожда от т.нар. "мисигити" или "мисагети", носещи името на сво€ праотец ћосох, един от синовете на яфет.(—…, 11) ќчевидно —пиридон разказва за древните масагети. ¬ представената от него най-древна истори€ на български€ народ обаче се разказва за същите царе и събити€, известни от Ћетописа на –аковски, само че тук царуването на ÷ар Ѕладилий е отнесено към 986 г. пр. ’р., и за кимери изобщо не се споменава. —ъщевременно тук се раз€сн€ват и н€кои подробности, пропуснати в Ћетописа на –аковски.  ато ц€ло движението на българските прадеди - масагети, точно отговар€ на разпространението на кимерите по класическите извори.  ато изключим повли€ни€ от Ѕибли€та разказ за идването на ћосох от Ѕабилон, началото на българската истори€ се извежда от земите до река ¬олга и „ерно море, т.е. от древната  имери€.


  ўо се отнас€ до въпросната —кандинави€, т€ по-късно става завоевание на ÷ар Ѕрем, който завлад€ва много земи в —редна, —еверна и »зточна ≈вропа: "Ѕрем взе (земите) на север от ƒунав и на запад от завоюваните земи даже до Ѕалтийско море и ѕомерани€, и се заселиха там и (народът му) се назова по името на сво€ крал - бреми и пеми - сегашните чехи. ѕомерани€, ко€то е зем€та Ѕрандибури€ и не само Ѕрандибури€, но и —веди€ и великата —кандинави€, ко€то сега се нарича ƒанимарко. » когато се върна оттам, отиде срещу сарматите и русите и ги победи, и град построи в зем€та им и го нарече Ќов город." ќчевидно под "великата —кандинави€" —пиридон е имал предвид не —кандинавски€ полуостров, а ƒани€, а точно там, на п-в ётланд, са живели кимери според римските историци.


  » други исторически летописи свидетелствуват за кимерийски€ произход на българите. ¬ истори€та на волжките българи "ƒжагфар тарихи" кимерите, наречени там камирци, се разглеждат като древен народ, който се е разселил в —редна јзи€ и от него са се образували н€колко народа от индоевропейското семейство - саки, масагети, алани, арменци, в това число и българите.(ƒж“) ¬ сво€та "»стори€ на войните" византийски€т летописец ѕрокопий  есарийски разказва за българските племена утигури и кутригури. “ой започва така:


  "¬ старо време хуните, на които тогава викаха кимерийци, живееха (отвъд јзовско море) и всички се повинуваха на един цар..."(√÷ а, 39)  акто и в Ћетописа на –аковски, в тези извори също се застъпва схващането, че кимерите са един пранарод, който се е поделил на други народи. «а кимерийското потекло на наши€ народ ни загатва едно родословие, изведено от Ѕибли€та.  ъм известната родословна лини€ Ќой - яфет - √омер хазарски€т каган …осиф добав€ имената на Ѕолгар и деветте му синове. ѕодобна истори€ е записана и в древната персийска книга ’авенд ћар:


  "ƒруг син на √омари (√омер), разчиствайки път€ си, стигнал до същата река (¬олга) и имал двама сина: Ѕулгар и Ѕертис..." »зглежда в това родословие е пресъздадена известната историческа истина за кимерийски€ произход на българите, поради близкото звучене на  »ћ≈–» (√»ћ≈–») и √ќћ≈–. ј може би √омер наистина е праотецът на кимерите, оттам и на наши€ народ. Ќо най-сигурното доказателство за това, че българи и кимери са едно и също нещо, намираме в истори€та на ћесопотами€. ¬ началото на II хил. пр. ’р. в северната и част се заселва народът ЅјЋ’ј–»— с владетел на име ÷»ћЅ≈–»—. ¬ръзката между тези две имена не подлежи на обсъждане.

  ≈тимологически името  »ћ≈–» ни отпраща и към древните Ў”ћ≈–».  акто споменахме в началото, в шумерски€ език са открити редица пон€ти€, свързани с държавната йерархи€ и календара на древните българи. —ветлозар ѕопов привежда многобройни примери, че тези две народностни имена произхождат от прадревните пон€ти€ за север и юг - и ќттук следва и твърдението, че кимерите и шумерите са части на един пранарод, разселил се на север и на юг.


  ѕодкрепа на тази представа срещаме в интерпретаци€та на най-ранната българска истори€ по ƒжагфар “арихи. “ам се посочва, че част от най-ранните български прадеди - самарците, се заселили на полуостров  рим и се нарекли кимерци. “ази истори€ е свързана с библейската истори€ за Ќоеви€ ковчег, но все пак се опира на историческото наследство на кимерите на п-в  рим, наречен на т€хното име.

  ѕри всички тези доводи ние не приемаме автоматичното приравн€ване на древните българи към шумерите, от страна на н€кои декадентски настроени изследователи. ѕърво, защото шумерски€т език не е индоевропейски, а при това отделен в самосто€телно езиково семейство, без аналог в съвременните езици. » второ, най-важното, защото по расова принадлежност шумерите са определени като алпийската раса, ко€то не само че не е характерна за древните българи, но също така е бастардна (смесена), късоглава, неарийска, под равнището на творческата јрийска-Ќордическа раса.


  Ќай-приемливо об€снение на успоредиците между структурните пон€ти€ при древните българи и шумери ние намираме в културното вли€ние на първите върху вторите, без това задължително да се свързва с н€каква органическа приемственост.

  Ќесъмнено името  »ћ≈–» е свързано със —евера, то означава "’ора на —евера", като общо определение за нордическите хора, арийците. Ќали според свещените текстове на –игведа и «ент јвеста древните арии са извеждали произхода си от околопол€рната прародина, където има един ден и една нощ, √ол€мата ћечка е на върха на небосвода и хората, животните и всичко наоколо е б€ло. ќще повече, че руски€ историк “рубачов приравн€ва ариите със кимерите, живели по —еверното ѕричерноморие. ј това схващане е твърде интересно за нас, тъй като се свързва с нашата теза за произхода на българите от кимерите и ариите.


  ѕо собствен път √еорги –аковски изследва въпроса за български€ народностен произход и самоличност. “ой е първи€т български народоизследовател, който застъпва тезата за индоевропейски€ произход на българите. »зучавайки словесността на съвременни€ български език, той забел€зва, че много думи в него, считани за слав€нски, имат успоредици в самскрита и древноперсийски€ език, а също и в келтските езици. —поред неговото схващане, български€т народ произхожда от три сродни индоевропейски народа, последователно установили се в нашите земи: пеласги, тракоилири и келтокимери.(398-399) –аковски също така се досеща, че ние носим името на кимерийски€ цар ЅќЋ√, но също и на ј–»»“≈, затова сме ЅќЋ√-ј–»».


  “ълкуванието на българското име като ЅќЋ√-ј–»» се подкреп€ и от общото правило на образуване на индоевропейските племенни имена. —поред традици€та на индоевропейските народи, сложните племенни имена се състо€т от две части:


  1.—обствено име на племето;


  2.»ме на народността или основното племе, чиито клон е въпросното племе. ѕримери: иранските племена хипасии, парасии, атасии - от народа аси; тракийските племена мирмедони и македони - от едони; тирегети (гети от р. “ирас - ƒнепър), веро€тно и масагети - от тракийското племе гети; вестготи и остготи - два клона на народа готи. ѕри това съвсем естествено и нашето име означава, сме че сме клон на ариите - ЅќЋ√-ј–»», ј–»»“≈ на ЅќЋ√.


  “върдението на –аковски за произхода на българите има дълбоко езиково основание. —ледите от двойнствени€ произход на наши€ народ вод€т към езика на древните българи, в който ѕетър ƒобрев също различава думи от келтски и ирански корени. ƒокато иранските думи се отнас€т за обикновени неща от живота, то основните пон€ти€ от държавни€ и духовни€ живот на древните българи имат успоредици в келтските езици.


  “ези ключови думи свидетелствуват за самоличността на народа, положил основите на Ѕългарската цивилизаци€. »зредените по-горе държавни титли са свойствени както за древните българи, така и за келтите от √ойделската група, и по-малко за келтите от √аелската група.  ъм √ойделската група спадат уелсците и корнуолците - потомците на кимерите. » днес уелсците нос€т древното име KYMRO, а езика си наричат KYMRј≈G (кимрийски).


  ѕоначало съвременните европейски учени приемат, че кимерите сто€т в основата на келтската народност, образувала се в земите на √орни€ ƒунав през VI в.пр. ’р., по времето на ’алдщатската култура.(RS) ѕр€ко свидетелство за това ни дава …ордан: "“ези, които сега гърците наричат галати, н€кога са се наричали гомери, основани от √омара" “ака че древните български звани€, общи за българи и келти, са изключително кимерийско наследство.


  —ъществуват исторически свидетелства, което отнас€т кимерите и към прадедите на русите. “ака например във ¬лескнигата веднъж се споменава: "кимеры также отцы наши" (ƒош.6-≈: 3) «а общи военни действи€ на кимерите заедно със руските племена драговичи и земегали срещу готски€ владетел √ерманарих се разказва в Ѕо€нови€ химн. ¬ цикъла от украински устни предани€ "—казов «ахарихи" се разказват същите събити€, известни от ¬лескнигата и Ѕо€нови€ химн. “ам обаче срещаме важни уточнени€ за народностната идентичност на кимерите, наречени комири:


  ѕришли  омыры, говор€т, и –усы все понимаютЕ

  ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ

  » так долго-предолго  омыры были над нами,

  ј были они нашей веры и нашего €зыка,

  “олько с далекого кра€ пришли на –усь.(ёћ)  “ози малкоизвестен източник, неудобен за официалната историческа наука, из€сн€ва потеклото на древните руси и внас€ повече €снота по въпроса за историческата приемственост на слав€ните. ќказва се че това, което разбираме под слав€нство, е доста по-обширна езикова категори€, в ко€то спадат още и кимерите, следователно древните българи, за които доказахме, че са от кимерийско потекло. “ова свидетелство преобръща официалната историческа теза, отричаща приемствеността на съвременни€ български език с древнобългарски€ - все едно, че старите българи уж са се претопили след "слав€нското море". ¬ъпросното предание свидетелствува, че русите, т.е. слав€ните и българите поначало са били родствени народи, с което подкреп€ теори€та на ёрий ¬енелин за произхода на българите.


  «а народностни€ произход на халдеите (влъхвите?) н€ма преки исторически свидетелства. ѕонасто€щем се приема, че халдеите са семитско племе, но може би тази теза има нужда от преразглеждане. «а всеки случай тр€бва много внимателно да преценим какво разбираме под халдеи, като родствен с българите народ. ¬ българските народоизследователски кръгове се утвърди схващането, че името ¬ЋЏ’¬ј (¬ќЋ’) е обеззвучена форма на ЅЏЋ√ј–»Ќ. ќт друга страна обаче, ¬ЋЏ’¬ј също е нарицателно за мъдрец и звездовед. ¬ старобългарски€ език думата ¬Ћј’ означава "звезда", а ¬ЋЏ’”¬јћ - "свещенодействувам". ƒа не забрав€ме, че ЅЏЋ√ј–»Ќ значи мъдър, знаещ човек.


  »мето ’јЋƒ≈» следва да се свърже с древни€ корен за свещеното  ”Ћ или  ќЋ, който е в основата на латинското пон€тие CULT, на българската жреческа титла  ќЋќЅЏ–, и на името на митични€ български€ праотец цар  ќЋ≈ƒ. Ќо в ’јЋƒ≈я се съдържа и индоевропейското пон€тие за Ѕог, близко до DEUS (лат.) и ƒ≈¬ј (самскр.).


  ≈то така извеждаме най-ранната българска истори€: в началото на второто хил€долетие пр. ’р. кимерите се разселват в ≈вропа и завлад€ват много земи.

  ÷ар Ѕолг завлад€ва земите на »зток, и неговите поданици започват да се наричат болгари (болги). —поред Ћетописа на –аковски и персийската книга "’авенд ћар", ÷ар Ѕолг (Ѕолгар) е основал своето царство в земите на река ¬олга. ќттук следва да заключим, че именно ¬ќЋ√ј е наречена на името на ЅќЋ√, а не обратното - че ние българите сме били носили това име, защото идваме от ¬олга. ќще повече, че в древността тази гол€ма река е носила едно друго свещено за арийците име - –а.


  ѕрез следващите векове древните българи се придвижват на изток и на юг. “ака те се по€в€ват в ћесопотами€ и Ѕактри€ - в земите на днешен јфганистан. Ќай-ранните сведени€ за българите срещаме в индийски€ епос ћахабхарата и в ранните пурани, чието състав€не е отнесено към VIII-VII в.пр. ’р. “ам българите са наречени балхи, или болхики, а древната българска държава - Ѕалхара. —толица на Ѕалхара е бил град Ѕалх, който и днес носи древното си име.(EP) —ъщо като –им, който се слави като ¬ечни€т град. —поред ћахабхарата балхите са били прочути с ценните си "небесни" коне, заради които индийските владетели са воювали с т€х.


  Ќ€кои исторически сведени€ дават основание да приемем, че обединението на болги и арии е станало в Ѕактри€. Ќа запад от Ѕактри€ се намира свещената арийска зем€ јриана ¬айджо. “€ е възп€та от «аратустра в свещените химни √ата, записани в «ент-јвеста. ƒнес се счита, че јриана е древната държава на ариите, тъй-като арий е древното народностно име на персите и индоариите (бхарата), записано в јвестата и ¬едите. —ред народите, участвували в похода на персийски€ цар  ир срещу ≈лада, ’еродот споменава и народа арии. “€хното въоръжение е било сходно с това на бактрите.(’») ј–»… е не само народностно име. ѕреди всичко то е нарицателно за благороден и възвишен човек, за ј–»≈÷ј като –аса на ƒуха. ј– значи „овек, ћъж, ’ерой.


  «а произхода на българите от ариите свидетелствува един летопис, открит в –уси€. ¬ него се разказва за преселението на българите на Ѕалкански€ полуостров: "ћногочислени, дори безбройни, те (българите) изпълниха ц€лата зем€ до ƒрач, тъй-като българите, и персите, и влъхвите са едно и също нещо, и всички те са на тази зем€ пришълци."(ѕƒ в, 53) »звестно е, че персите са един от клоновете на ариите - ираноарии. “ози летопис загатва и за родствената връзка на българите с влъхвите.


  ¬лъхви б€ха тримата царе от »зтока, които пророкуваха раждането на ’ристос и му поднесоха своите дарове. ѕод влъхви се разбират халдеите - мъдрите жреци-звездобройци, управл€вали древни€ град Ѕабилон. ¬ хрониката на  онстанцки€ събор, заседавал през XV в. в ёжна √ермани€, също се уточн€ва, че българи и халдеи са един и същ народ. “ам се говори за един местен владетел, носещ титлата "÷ар на българите/ ÷ар на халдеите".  ќбразуването на Ѕолг-јрийски€ народ изглежда не е протекло изведнъж. ¬ древните източници българите са наречени ЅјЋ’» или ЅќЋ’» - в ћахабхарата, и ЅќЋ√» в келтските предани€. ќт IV в. в европейската историческа литература нашите прадеди са известни като ЅќЋ√ј–» (BULGARES (лат.) и VULGARES (гр.)) ќт друга страна обаче, името на древната българска държава е ЅјЋ’ј–ј - то е производно на ЅјЋ’ и ј–ј (ј–»я). — това име е наречен и народът ЅјЋ’ј–»—, заселил се в северна ћесопотами€ в началото на II хил. пр. ’р., в съседство с ћитанийското царство. «а тази ранна епоха още н€ма сигурни сведени€ за съществуването на Ѕалхара.


  ƒомашните извори за най-ранната българска истори€ обаче дават основание да приемем, че в началото на ≤≤ хил пр. ’р. кимерите-българи се установ€ват и на Ѕалканите. “очно по това време, според датировките на археолозите, в земите от —еверното ѕричерноморие до Ѕалкански€ полуостров възниква добре обособената “рако- имерийска култура. “€ е известна още и като —рубна култура, според характерните за не€ погребени€. “ези археологически находки потвърждават хронологически достоверността на предадените в Ћетописа на –аковски събити€, колкото и неверо€тно да изглежда такава дълбока историческа памет от близо четири хил€ди години.


  —поред разпространеното научно схващане, най-старите известни на истори€та жители на българските земи - траките, са дошли именно от север. ¬ъпросът за тракийското наследство на българите е една общирна тема, ко€то н€маме възможност ц€лостно да развием в насто€щата студи€. «атова ще се ограничим с н€кои основни бележки. ѕо принцип траките не са етнос, а сборно название на населението между ≈лада и —кити€, според уточнени€та на античните автори. ѕо наши изследвани€, характерните за траките в€рвани€ и обичаи напълно съответствуват на тези при индоариите. “ова е още едно доказателство за приемствеността на българите с ариите.


  ¬ъз основа на тракийските езикови паметници езиковедите са установили съществуването на два тракийски етноса, разделени географски от билото на —тара планина. —ериозни исторически доводи ни дават основание да търсим въпросните българи сред северните тракийски племена мизи и гети. –азрастналото се през ≤≤≤ в. от ’р.


  на север от ƒунава √етското царство предшествува јтиловата импери€ и ƒунавска Ѕългари€. —амото име гети показва сродство с българските прадеди масагети. “рог ѕомпей отбел€зв€, че след победата си над песийски€ цар  ир при р.јраксес (¬олга) царицата на масагетите “омира се е оттеглила в ћала —кити€ (ƒобруджа) и основала гр. “оми (дн.  онстанца в –умъни€)(√÷ б, 18) - в земите на гетите. ќттук погледнато, гетите тр€бва да са клон на въпросните масагети. ¬ общо четири източника пък името Ѕългари€/българи се определ€ като еднозначно с ћизи€/мизи, т.е. указва се произхода на българите от мизите. ¬ъз основа на тези и други следи видни€т български историк √анчо ÷енов (1875-1952) развива сво€та “ракийска теори€ за произхода на българите, ко€то като ц€ло е издържана. ¬се пак не става €сно защо мизите се наричат българи през ≤V в., а по-рано не са известни под това име?


  —получлива иде€ за осмисл€нето на ц€лостната историческа приемственост на българите предлага ёрий ¬енелин. “ой изтъква, че през различните периоди от сво€та истори€ българите са били известни под различни имена. ѕо собствен път ¬енелин приравн€ва най-древните българи с масагетите на царица “омира, известна с извоювната победа над персийски€ цар  ир. "—лед четири века (българите - б.а.) станали известни на римл€ните под името парти€ни; в ≤V в. » в следващите векове се прочули под имената уни или хуни, и отчасти пак масагети, и под други частни названи€." Ќие не знаем по какви съображени€ ¬енелин приравн€ва българите с владетелите на ѕарти€нското царство, но това в това намираме възможвото об€снение защо "българите, персите и влъхвите са едно и също нещо", както се твърди в споменати€ руски летопис.

  –анните български преселени€


  —лед похода на јлександър ћакедонски, последван от изтощителна война с »нди€, управл€вана от √уптите, през III-II в. пр. ’р. българите биват принудени да се изтегл€т от старата си родина. — това преселение е свързана и старата истори€ на Ѕавари€. «а наше щастие, всички старинни предани€ за миналото на баварците са събрани в една ц€лостна истори€ от придворни€ летописец јвентин през ’VI в. ѕо сво€та историческа миси€ този човек е напълно съизмерим с наши€ ќтец ѕаисий. —ъщо като него, с цената на денонощни страдани€ и лишени€ той е пребродил ц€лата баварска зем€ и е събирал вс€какви възможни ръкописи и старини, имащи отношение към наследството на негови€ род. —ъбраната съкровищница на родовата памет той е подредил в своето произведение "Ѕаварски и германски хроники".


  ¬ н€колко отделни баварски летописа се посочва, че родината на баварците е јрмени€. ¬ н€кои стари стихове, песни на майстерзингери и хроники обаче се разказва, че в јрмени€ баварците дошли от още по-отдалеч - откъм »нди€. Ќ€къде там към VI в. пр. ’р. са царували най-ранните баварски царе - съвременници на царете на ћидо-ѕерси€ јстиаг и  ир, според родовата памет. ќколо II в. пр. ’р. баварците се заселват в јрмени€, откъдето през I в. пр. ’р. биват изтласкани от настъпващите римл€ни. ќт јрмени€ баварски€т народ бил изведен от своите кн€зе Ѕоемунд и »нграм.


  ѕо други предани€ обаче јвентин установ€ва, че баварците произхождат от цар јлман ≈ргле и неговите синове Ќорайн и Ѕойгер (Ѕалгер). јлман е легендарен владетел, обожестен приживе като бог на войната. Ѕаварците са го тачили като праотец и затова те са се наричали алемани - на неговото име. ѕо сво€та легендарна истори€ јлман напълно отговар€ на ќдин - цар€т на асите, почитан като бог от германите. —амо че животът на едини€ е отнесен към III в. пр. ’р., а на други€ - към I в. пр. ’р.


  ѕозовавайки са на јвентин, германски€т проф. ‘рицлер е написал една твърде съдържателна студи€ за общите корени на баварци и българи. «а съжаление той безкритично приема шаблонната тюркска теза за произхода на древните българи и определ€ баварците като тюрки. ¬ студи€та си ‘рицлер посочва н€кои много характерни за баварците народни в€рвани€ и обичаи, сходни с тези на румънци и българи. ѕо сво€та същност обаче всички тези обичаи са от тракийски произход. “ези факти за пореден път разбиват несъсто€телната тюркска теза за народността на древните българи и доказва трако-кимерийското потекло на български€ народ.


  ќт внимателни€ преглед на баварските храники се вижда, че в т€х са отразени две последователни български преселени€ в Ѕавари€ - по-ранното на јлман ≈ргле през III в. пр. ’р. и по-късното на Ѕоемунд и »нграм през I в. пр. ’р. ѕрез първата преселническа вълна част от българите продължават път€ си на запад. —поред изчислението на јвентин, още през 225 г. пр. ’р. е станало така, че една част от български€т народ, принадлежаща към баварското племе, се е отделила от него и потеглила от там. ÷ар “есел (Thessel) и негови€т племенник Ѕалгер извели "доста народ (с име българи (Bulgarn), както казват немските баварски хроники), отишли в страната, наречена сега ‘ранци€, изградили града “олес (“улуза? “уле?) и се установили навс€къде наоколо". Ѕългарите, за които разказва јвентин, около 12 г. сл. ’р. биват заварени от римл€ните в покорената от т€х Ќабонидска √али€. ¬ записките ÷езар по √алската война те са наречени волки (volks), т.е. болги. ќт другаде обаче волките са известни като кимерийско племе.


  «а кимерийското им потекло свидетелствува и името на една ценна порода коне, просъществувала до днес в ѕрованс - камарги. ј градът на българите “олес всъщност е “уле - днешна “улуза. “ой напомн€ за свещената арийска страна “уле, с ко€то е свързана българската династи€ ƒуло. “уле - днешно “улово, до —тара «агора, е и сторицата на келтското царство в “раки€, основано от царете Ѕрем и Ѕолг. “ук €сно се очертава връзката между имената ЅќЋ√»- »ћ≈–»-“”Ћ≈, знаменателни за Ѕългарската цивилизаци€. ¬ тази насока намираме и още една удивителна следа. ≈дно от трите племена, предвождани от Ѕрем и Ѕолг, е това на тектосагите. ≈дно от двете племена на волките в √али€ също е посочено като тектосаги. «начи галатите в “раки€ не са били просто келти, но преди всичко българи. ѕълните съвпадени€ на тази имена бележат път€ на българите през това ранно и малкоизвестно преселение.


  » днес сред жителите на ѕрованс съществуват удивителни културни следи от българите, като например мелоди€та на песента "Ѕор€но, Ѕор€нке". —поред разпространеното схващане, това наследство се счита за привнесено от богомилите-катари, създали силна религиозна общност в ёжна ‘ранци€ през —редновековието. »сторическите факти обаче показват, че тази област много по-рано е била заселена от българи. Ќаличието на българско население със запазено народностно съзнание е било истинската предпоставка за утвърждаването на възникналото в Ѕългари€ религиозно движение по тези земи.


  ѕри преселението през III-II в. пр. ’р. една трета част от българите достига до далечните Ѕритански острови. ¬ истори€та на ”елс се отбел€зва, че точно през този период народ на име болги се заселва в Ѕритани€. —поред записаните в тази истори€ келтски извори болгите са дошли от ѕарти€нското царство, или от гръцките земи в —редна јзи€, така нареченото "√ръко-Ѕактрийско" царство в Ѕактри€. ѕо същото време III-II в. обаче в Ѕритани€ се заселват част от кимбрите, нападнали преди това –им.  акто вече уточнихме по-горе, под името кимери (кимбри) и болги следва да се разбира един и същ народ.


  «а болгите се разказва и в най-старата истори€ на »рланди€ - " нига на завоевани€та". ¬ не€ те са наречени ‘ир Ѕолг - "’ора на Ѕолг". “ам се споменава още за бог Ѕулг и вълшебно копие √ае Ѕулга. ¬ъпросното предание съдържа повече митологи€, отколкото истори€. “о представ€ най-древните народи на »рланди€ като божествени племена, с много малко сведени€ за народностната им самоличност. «а ‘ир Ѕолг е характерно, че са наричани "хора с торби на врата". “ова название напомн€ за нашенски€ обичай на носене на муска - малка кожена торбичка с части от растени€, притежаващи чудодейна сила. ј богин€та ƒомнум от ‘ил Ѕолг удивително напомн€ за ƒомна царица от една българска народна приказка. —ъбити€та от " нига на завоевани€та" не са отнесени към определен исторически период, така че е възможно да са свързани с българското пресление през III-II в. пр. ’р.


  ƒо много късни времена кралете на Ѕавари€ са запазили сво€та българска династическа приемственост. —поред хрониката на  онстанцки€ събор, заседавал от 1414 до 1418 г. в гр.  онстанц в германската област Ѕаден-¬юртемберг, там е управл€вал владетел, носещ титлата Keiser von Bulgarien (÷ар на българите) и Rex Caldeorum (÷ар на халдеите). ¬ хрониката се по€сн€ва: "Ѕългарски€т цар, който тр€бва да има за пълномощие и един представител на ќрдата, и владее също царството на халдеите." ѕо нататък се уточн€ва, че българи€ е "зем€, намираща се н€къде в јзи€, източно от ƒамаск и западно от »нди€." ќчевидно тук става дума за Ѕалхара. ¬ хрониката е изрисуван герб с три лъва, разположени един над друг. —ъщи€т герб е известен и от ¬торото Ѕългарско царство. “ой и днес е в сила в германската провинци€ Ѕаден-¬юртенберг, а също и в јнгли€, където пък е взаимстквуван от ”елс. «намето на нашите кимерийски прадеди.


  ’рониката на  онстанцки€ събор свидетелствува, че когато ƒунавска Ѕългари€ е била под османско владичество, в ёжна √ермани€ е управл€вал владетел, носещ титлата ÷ар на българите. “ова показва, че Ѕългарското ÷арство никога не е прекъсвало съществуването си - то и днес е живо в сърцата ни!


  —поменът за древната Ѕалхара не е бил угаснал и сред дунавските българи, даже и до средата на XIX в. ¬идни€т български възрожденец и събирач на народни умотворени€ ÷ани √инчев е научил от стари хора, че наши€т народ е дошъл от »нди€. ј …ордан ’аджиконстантинов ƒжинот твърди, че българите, наречени келтокимери или келтоскити, са дошли от н€какъв древен град, "що бил у ѕерси€ и разсипан кой знае кога". “ук отново става дума за град Ѕалх. ƒревен град! —амо това определение разбива на пух и прах нескопосаните номадски теории за произхода на български€ народ!  ѕод знамето на јтила

  ƒокато една част от българите се преселва в ≈вропа през III-II в. пр.’р., то основната част от български€ народ се задържа в земите около »меон (ѕамир), на север от Ѕактри€. «а това свидетелствува византийски€т историк јгати€: "’унски€т народ в старо време живееше до јзовското море към изток, на север от реката “анаис (ƒон), и подобно на многото други варварски народи живееха в јзи€ по планината »мауа. ¬сички тези народи се наричаха общо скити и хуни, а според рода: кутригури, утригури, други ултидзури, а други буругунди." —ред тези племена, отнесени към хуните, са и българските племена утигури и кутригури, за които разказва ѕрокопий  есарийски. Ќа свой ред обаче и тези българи биват принудени да поемат по път€ на преселението. —ведени€ за това среащаме в "’роника на ћихаил —ирийски", от II в. от ’р.:"¬ това време потеглиха трима брат€ от ¬ътрешна —кити€, водейки със себе си 30 хил. скити. “е изминаха един път от 65 дни от клисурите на планината »меон. ѕътуваха зимно време, за да намер€т вода и стигнаха река “анаис...  огато достигнаха до границите ромейски, един от брат€та, наречен Ѕулгариос, взе десет хил€ди души и се отдели от брат€та си. “ези скити б€ха наречени от ромеите българи."


   ато причина за това преселение ѕетър ƒобрев изтъква нашествието на хуните, които нахлуват в —редна јзи€ от североизток след разпадането на т€хната импери€ и последвалото китайско завоевание. ¬ световната историческа литература се прокарва погрешната историческа представа, че хуните били н€какви неарийски пълчища, които са унищожили арийските народи в —редна јзи€ - саки, масагети, тохари, и така са сложили край на арийското господство в тези земи. »зобщо за хуните в ≈вропа се говори като за н€какви жестоки варвари и прочее изроди...  ато наследници на цивилизаци€та на јтила ние българите сме лично засегнати от подобни обидни определени€ и държим да из€сним същността на името хуни.  ои са всъщност јтиловите хуни?


   акто уточн€ва ѕрокопий, хуните в старо време са се наричали кимерийци, също и масагети. ќт ’еродот ни е известно, че след неуспешна война с масагетите, скитите са нападнали  имери€. «начи кимерите и масагетите поначало тр€бв€ да са били сродни и съюзени народи, или пък един народ. » едните, и другите се посочват като прадеди на българите съответно в летописите на –аковски и —пиридон. ќттук е разбираемо защо в една по-късна епоха те стават известни под едно общо име хуни. ¬ течение на епохите н€кои народи придобиват и нови названи€, но остава паметта и съзнанието за хора от една кръв. — това са били на€сно и чуждите историци, като много често наричат българите хуни. ѕодобно на известните български племена, хунските племенни имена също завършват на -√”–» или -ƒ”–». ј имената на българските племена ќЌќ√”–» и ќЌќ√”Ќƒ”–» изглежда са производни на ’ќЌ - собственото име на хуните. Ќеслучайно …ордан ги нарича ’”Ќ”√”–» и ’”Ќ”√”Ќƒ”–». — разрастването на ѕървата ’унорска импери€ на север от  итай, името ’”Ќ», записано на китайскикато ’»”Ќ√-Ќ”, става нарицателно за всички конни народи, поданици на импери€та. ƒействително под това определение попадат и н€кои неарийски народи, но господствуващо положение в ’унорската импери€ заемат т.нар. царски хуни, говорещи езика ху, за разлика от другите хуни, говорещи езика жун. ¬ ≈вропа с името хуни са наричани арийските конни народи, известни и под общото название скити. ќт тази общност сме и ние, българите. "ќт зем€та на българите се разпростр€ €ростта на хуните върху народите"(…ордан)(√÷ а, 110) “ези факти дават основание на видни€ български народоизследовател ƒимитър —ъсълов да развие сво€та ’унорска теори€ за произхода на българите. Ќие сме хуните!


  »сторическите факти свидетелствуват, че не хуните, а с€нбийците са изтласкали арийските народи от —редна јзи€, и са принудили българите да се пресел€т на изток. ѕо време на споменатото българско преселение през II в. от ’р. със с€нбийците е воювал известни€т кушански владетел  анишка.


  ѕрокудени от »меон, българите се заселват в земите между р.ƒон и  авказ. ¬ арменската географи€ "јшхарацуиц" се споменават четири български племена, живеещи в тези земи: купи-булгар, кучи-булгар, чдар-болгар и оногхондор-блгар.(ј÷) “ам те основават нова държава, ко€то впоследствие се разшир€ва на северозапад, към земите на север от „ерно море, и става известна като —тарата ¬елика Ѕългари€. ѕърви€т и владетел е легендарни€т  ан јвитохол. ј¬»“ќ’ќЋ значи "—ин на сърната"(ј¬» - "сърна", “ќ’ќЋ - "син"), тъй-като според преданието той е бил захвърлен в гората и отгледан от една сърна. — неговото име започва »менникът на българските царе - свещени€т летопис на българската държавност: "јвитохол жил триста лет. –одът ему ƒуло, а лет ему ƒилом “вирем." јвитохол се възцар€ва в годината ƒ»Ћќћ “¬»–≈ћ, което означава √одина «ми€, месец „етвърти според български€ календар. —поред направените изчислени€ тази година е 165 от ’р.


  ѕрез V в. в съюз със сродни хунски племена българите завлад€ват земите на ÷ентрална и »зточна ≈вропа и изграждат могъщата ’унобългарска импери€ на  ан јтила. ѕоставил на колене  онстантинопол и –им, той остава в истори€та с прозвището Ѕич Ѕожий (Flagellum Deum). јтиловата държава е едно удивително образувание в общоевропейската истори€. ќбразувана първоначално като хуно-готски съюз, т€ става обединителен център за всички народи от ÷ентрална и »зточна ≈вропа. “ова беше една арийска импери€; триумф на силата на варварски€ —евер срещу разложени€ римско-елинистичен ёг. ќбединение на хора от една кръв, отразено в паметни€ стих на √еорги ѕисида:


  ¬ старо време разбунтувани, събраха се:
  —ловенин с ’ун и —кит с Ѕългарин,
  ћизиец със —кит едно мислеха,
  ≈дин език и едно м€сто имаха.
  Ѕидейки обособени и отдавна съединени
  ≈дна война срещу нас водеха.


  “ъкмо затова в днешно време българи, украинци, унгарци и германци см€тат јтила за свой владетел, като изтъкват подход€щи исторически аргументи за това. Ѕезспорната истина е, че той бе владетел от световна величина, обединителна личност за всички европейски народи. ј бързото крушение на импери€та след внезапната му смърт е също толкова показателно за значението на неговата обеден€ваща личност.


  ¬ъпреки краткото си съществуване, јтиловата импери€ изигра сво€та съществена историческа рол€. “€ отключи нова епоха в европейската истори€, даде простор на нови народи да твор€т историческото битие. ѕознаването на истори€та на европейските хуни има ключово значение за из€сн€ването на ранната българска истори€ и въпроса за слав€нството. Ќеоспорим е фактът, че българи и словени започват да се изтъкват като исторически субекти скоро след разпадането на ’унската импери€. —ледователно по-рано те са били съюзени в импери€та народи.


  ѕо тези съображени€ ёрий ¬енелин извежда от ’унската импери€ истори€та на българи и слав€ни. ѕри това той определ€ хуните като слав€ни, а българите - като клон на слав€ните. —ъгласно тази логика ¬енелин нарече държавата на јтила "Ѕългаро-–уска монархи€", а също –усь, –осси€ - последното по емоционални подбуди, без доказателство за действителната приемственност на тези имена. —хващането на ¬енелин за јтиловата импери€ като ранен българо-слав€нски съюз има своето основание, при положение че:


  1.ќсновни съюзници на хуните са били венетите (вандали), считани за прадеди на слав€ните.


  2.—ъгласно мирни€ договор с –им, јтила присъедин€ва към държавата си ѕанони€ и земите на днешните —ловени€ и ’ървати€. ∆ителите на тези земи, наречени още тогава словени, получават право на самоуправление, като пълноправни поданици на хунската държава.


  ¬ същата насока украински€т историк ¬асиленко се опитва да докаже, че атиловите хуни са всъщност приднепровските слав€ни, а по тази логика јтила е представен като първи€т владетел на  и

 16. ЅЋј√ќƒј–я tt_tt_tt thanked for this post
 17. #11
  —таро куче
  –егистриран на
  Apr 2014
  √рад
  United Kingdom
  ћнени€
  1 453
  Post Thanks / Like

  ѕо подразбиране «а: установщик кухонной мебели - установка кухонной мебели

  »ма ли външен натиск да мълчим за древната ни истори€ и защо е наш дълг да говорим за това?
  http://patriciakirilova.blogspot.com...og-post_9.html


  ѕј“–»÷»я  »–»Ћќ¬ј

  ѕ– и ∆урналист


  јспарухова Ѕългари€ в границите й VII - VIII век


  “ова е уникална карта на јспарухова Ѕългари€, ко€то ни бе изпратени от бесарабски българи, преселници в ”краина.
  ѕреди дни във фейсбук с мен се свърза √абриела —тамова, за да ми даде източника за попул€ризирането на тази карта - книга на нейната майка, ко€то препоръчвам на всеки, който иска да види истинското измерение на българското величие.
  —ъдбините на Ѕългари€
  «а да видим, че Ѕългари€ е била импери€, разположена на два континента, които нос€т български имена - ≈врќѕј (древна област, съседна на –од-ќѕј) и ј«-и€ (както и ј«-овско море, носители на древното българско ј«).

  √раници на јспарухова Ѕългари€ са другите държави с това име на неговите брат€, както и на  убратова ¬олжка и ¬елика Ѕългари€,  иев на  убратови€ брат Ўамбат и т.н. Ќа изток и на запад јспарухова Ѕългари€ е граничила с другите Ѕългарии.
  «ащо не учим това в училище? Ћогичен въпрос. Ќо отговорите са още по-логични:
  - ƒо ќсвобождението ни –аковски и други будители като него са се опитвали да върнат скритата българска истори€, като намират в редица библиотеки архивите, които категорично доказват древни€ произход на българите, т€хната висока цивилизованост, ко€то са дали на народите на двата континента, които пък нос€т и български имена, както вече вид€хме.
  ÷итат: ‎"≈вропа" отначало е област в Ѕългари€. "јзи€" е име на јнатоли€. ѕо-късно континентите започват да се наричат с тези имена. ≈то и къде точно е първоначалната зем€ ≈вропа (до –одопа) - това е днешна »зточна “раки€ - зем€та от западната страна на Ѕосфора:
  http://bgsviat.narod.ru/drevnobulgar...a_v_Trakia.bmp  рай на цитата

  »стинската истори€ на Ѕългари€ потъва заедно с българската държавност през 14 век - при навлизането на турските окупатори, към ¬атикана са изнесени от българските манастири тонове с документи за древни€ ни корен.  акто зна€т по-начетените от нас, ¬ати- ан (името ни напомн€ друго българско насвание ЅјЋ+ јЌ = √ол€м ¬ладетел. ¬ече има написано подробно как католическата църква е създадени от български духовници, но с течение на времето тази църква става враждебна към всичко българско) издава смъртна присъда на българите още в началото на 13 век, когато  ало€н спира нашествието на кръстоносците, окупирали и разрушили ¬изанти€. (както знаем, в библиотеките на ¬атикана е невъзможно да отиде обикновен човек или специалист. ƒосега двама българи са били там - д-р —тефан √айд, който получава духовна степен, за да може да чете тези архиви. —лед като задълбочено чете, той издаде ц€ла поредица за древната ни истори€, заради което официалната ни наука му об€ви война, а брат му беше пребит в центъра на —офи€. Ѕожидар ƒимитров също посети библиотеките на ¬атикана, но отказва все още да говори какво е прочел там.) ќгромен архив от нашата истори€ е отнесен по-късно - след 1944-та от  √Ѕ.
  Ќ€колко десетилети€ след турското нашествие, гърците изгар€т каквото е останало от нашите архиви. «а да промен€т изц€ло истори€та на нашата цивилизаци€ и да € присво€т, както ни отнемат дори ќрфей, ƒионис, “ро€ и т.н.
  —ледващи€т удар по българската истори€ е нанесен от руските имперски амбиции - използвайки заличаването на Ѕългари€ и унищожавайки нашите държави около ¬олга - ¬олжка и ¬елика Ѕългари€, те превземат останалата част от истори€та ни - така българската азбука става слав€нска, ц€лата българска духовност и култура - също.
  —лед ќсвобождението - в период от около 60 години, българските учени наваксват 5-те века затъмнение за истинската ни истори€ и отново € възстанов€ват. Ќе е тайна, че ’итлер е бил вманиачен на тема арийски произход на петата раса (в света има три държави, които нос€т в името си арийски€ си произход - ЅќЋ√+ј–»ј, ”нг+јриа и Ѕав+ј–»ј) и е бил н€колко пъти в страната ни в търсене на свещени€ граал, допитвал се е до ¬анга, заровил се е в дупката в ÷аричина, а според н€кои и в гробницата на египетската принцеса Ѕј—“≈“ до ћалко “ърново.
  ј за да отговор€ и на главни€ въпрос - защо това не се учи в учебниците ни, ще кажа:
  ѕолитиката в световен мащаб има и световен интерес към истори€та. «а съжаление.
  ѕрез 1944-та съветската политика, стъпила върху българската свобода, въвежда свои закони. Ѕългарите във ¬олжка Ѕългари€ стават татари, а държавите им “атарстан, „уваши€, Ѕашкири€ и т.н. Ќад 15 милиона българи смен€т името на рода си.
  “ук съветската политика дели българите на парчета, —талин създава и ћакедонски език и ћакедони€, за да раздел€ и да владее.
   акво прави той с истори€та ни? јмбици€та в ≈вропа да н€ма древни народи, а всички да имат начало от средновековието - плюс-минус н€кой век за едните или другите, е налице. √ърците още по турско признават на –уси€, че е наследник на ¬изанти€, и така този проблем отпада. Ќо българите?  ак да ги лишим от техни€ древен и славен произход?
  ѕо най-милиционерски€ и тъп начин - показваме н€какъв договор на ¬изанти€ с Ѕългари€ от 681-ва и толкоз. ј на въпросите, които следват
  - «ащо бащата на  ан јспарух е имал друга Ѕългари€ на изток, ко€то е наречена ¬елика?
  - «ащо братът на  убрат - Ўамбат, прави съседна до ¬елика Ѕългари€ държава със столица  иев?
  - «ащо в архивите пише, че јспарух "пресича" ƒунава, за да спаси българите от робството на ¬изанти€?
  - «ащо јспарух е убит във война в днешна ”краина, като границите ни са били до ƒунав и „ерно море?
  Ќа тези логични въпроси - отговор никой не дава. ƒо 1989 г. е имало заплаха с концлагари за всеки, който се е осмел€вал да търси древните корени на българите.
  ƒори и дъщер€та на тогавашни€ ни тоталитарен управник “одор ∆ивков - Ћюдмила, е убита заради смелостта й да търси този корен. Ќе случайно т€ е първата след 1944-а, ко€то има възможност да се възпротиви на тази €вна кражба от истори€та ни. —лед срещи с държавни управници в јзи€ и ≈вропа, дори и в ћексико, т€ открива много от скритата ни истори€. ѕри честването на 1300-години Ѕългари€, организирано с цел да се изнесе повече от истината за българите, не случайно до “одор ∆ивков идват официални писма от »нди€ и япони€, в които техните президенти пишат: “а вие имате толкова древна хил€долетна истори€, как е възможно да празнувате само 1300 години?
  Ќ€колко месеца след като се вдига шум и то на високо ниво в световен мащаб за всичко, което Ћюдмила започва да прави, т€ умира при странни обсто€телства.

  Ѕългарската импери€ на духа е разположена и днес на тази територи€, където има българи, които се горде€т с корена си!
  «а да фокусираме вниманието на българите върху истинските му герои, които наистина са пример за младото ни поколение, учредихме награди за патриотизъм, силен български дух и защита на културно-историческото ни наследство.
  –осен ѕетров и продуцентски€т му екип от ДЌека говор€тФ ще получат отличие за патриотизъм от сдружение ¬елика Ѕолгариа.
  “ова ще стане на официална церемони€ в —офи€ на 19 септември. —ъбитието ще бъде част от отбел€зването на първата година от издаването на вестника за български€ дух ¬елика ЅќЋ√ј–»ј.
  ўе бъде връчена и почетна награда за опазване на културно-историческото наследство. “€ ще отиде при проф. »во  ременски.
  ѕо време на събитието ще бъде об€вена и инициативата за научна експедици€ Дѕо стъпките на древните българи в  итайФ.
  —дружение "¬елика Ѕолгариа" издаде със свои средства и дарени€ от ЅЏЋ√ј–»-ѕј“–»ќ“» първите седем бро€ на вестника за български€ дух - "¬елика Ѕолгариа". ѕри този външен натиск да не се говори за древната ни истори€, ние считаме за наш дълг да не спираме да правим това.
  ћоже да станете част от нашата благородна иде€ да попул€ризираме Ѕългарската импери€ на духа, както € нарече акад. ƒ. Ћихачов, като ни подкрепите.

 18. #12
  —таро куче
  –егистриран на
  Sep 2009
  √рад
  London
  ћнени€
  545
  Post Thanks / Like

  ѕо подразбиране «а: установщик кухонной мебели - установка кухонной мебели

  ћине не мине малко време и се почва старата песен на нов глас!
   олко древни са българите, колко сме велики, как ц€лата планета едва ли не се вътри около нас! ћакедонци номер 2!
  ’айде сега древни велики българи да ми отговорите на следни€ въпрос :
   ато сме толкова древни, велики, умни, просветени, основатели на цивилизации и прочие ўќ —ћ≈ “ќЋKќ¬ј «Ћ≈ ??
  » много мол€ да не ми споменавате конспиративни теории от рода на как великите сили ни пречели, или пък евреите ни били виновни. “€ и Ўвейцари€ е малка ама странно е независима, богата и просперираща държава
  "¬нимавай какво си пожелаваш! Ќай-много сълзи са прол€ти от сбъднати мечти"

 19. ’ј–≈—¬јћ! geleto liked this post
 20. #13
  —таро куче
  –егистриран на
  Apr 2014
  √рад
  United Kingdom
  ћнени€
  1 453
  Post Thanks / Like

  ѕо подразбиране «а: »—“»Ќ— »“≈  ќ–≈Ќ» Ќј ЅЏЋ√ј–— ј“ј Ќј–ќƒЌќ—“

  „етирите основни ЌЋќ космически цивилизации


  „етирите основни космически цивилизации:
  -  осмическа цивилизаци€ на  рилати€ змей - българска.
  “е са създали сайлоните - кибернетизирана раса с генно вградена микроелектроника.“е са напълно автономни кибернетизирани човешки същества. “е са кибернетизирани, а не роботизирани. “е имат генно вградена микроелектроника, върхово постижение на нанотехнологиите.
  -  осмическа цивилизаци€ на есесовците - германска.
  “е са създали универсални войници - с импланти. “е са с имплантирана електроника.
  -  осмическа цивилизаци€ на ———– - —талин.
  “е разчитат повече на разузнаването и коспирациите, от колкото на военната сила.
  -  осмическа цивилизаци€ на  итай -  Ќ– - доминиращи на зем€та в наше време. “е са в таен съюз със —јў насочен срещу останалите космически цивилизации.
  цивилизации.

  Ќацистките и сталинистките космически цивилизации произлизат от паралелна лини€ на времето, в ко€то нацистите са имали благоразумието да не нападат ———–. “ака нацизмът оцел€л, а сталинизмът останал, защото в ———– се боели от нацизма и не направили "десталинизаци€та".

   осмическите цивилизации произхождат от дошли в древността в космоса космонавти от бъдещето:

  ѕроизходът на ЌЋќ.  осмическите цивилизации произхождат от дошли в древността в космоса космонавти от бъдещето. Ѕългарските ЌЋќ космонавти.

  ѕътувани€та във времето са невъзможни. Ќо „ерните дупки могат да материализират в гравитационното си поле обекти от бъдещето и миналото по споменати€ принцип.
  “ака „ерните дупки могат да материализират например космически кораб, който преминава в бъдещето край т€х. “ова не е истинско пътуване във времето, тъй като корабът не преминава от едно време в друго, а просто се материализира една възможна реалност, материален обект от една възможна реалност, каквато е бъдещето.
  »наче с изкуствено създадено гравитомагнитно поле също може да се материализират материални обекти от миналото или бъдещето в насто€щето.

  «а да се преодолее пространството като заобиколим ограничението на скоростта на космическите кораби до тази на светлината е нужно то да се изкриви и те да минат през изкривеното пространство, което е по-кратки€ път.
  »зкрив€ването на пространството става с помощта на гравитомагнитно поле - гравитационно поле, което се създава от движеща се, тук върт€ща се маса/енерги€.(по ќ“ќ)
  «а да се получи изкрив€ване на пространството са нужни големи скорост на върт€щата се маса/енерги€ и енерги€.

  —ъздаване на изкуствен гравитомагнетизъм със светлинните гравитомагнитни двигатели, които използват оптични системи с обикал€щи в кръг светлинни лъчи. “е могат да концентрират гол€мо количество светлинна енерги€. ј и скоростта й е светлинна.
  »зточник на светлинна енерги€ за захранването им са мощни лазери.

  ¬ оптична система се създава посто€нен кръгов светлинен поток чрез пълно вътрешно отражение на лазерен лъч. —истемата се зарежда се със светлина, светлинна енерги€ (лазерен лъч) чрез оптична система и лазер. Ќатрупаната светлинна енерги€ на кръгови€ поток от лазерни лъчи достига нужното ниво и изкрив€ва пространството - континиума, тъй като върт€щата се маса/енерги€ създава гравитомагнитно поле(по ќ“ќ).
  “ака се изкрив€ва пространството и космическите кораби го преодол€ват без ограничението на скоростта на светлината. “ова може да се използва за космически полети през изкривено пространство. —коростта на светлината н€ма да е ограничение за тези космически кораби.
  √равитомагнетизмът е част от ќбщата теори€ на относителността(ќ“ќ). “ой присъства в уравнени€та на  ер за решението на ќ“ќ за върт€щи се маси.

  ¬ремето и гравитаци€та.
  ѕътувани€та във времето са невъзможни,но може времето да се сондира - да се материализират обекти от миналото и бъдещето в насто€щето.
  ѕромен€ се само локалното време в силно гравитационно поле.
  ћатери€та е вълнова функци€ или материални вълни.(по Ўрьодингер)
  ћатери€та се разглежда като наслагване на тези вълни, а светът като интерференчна картина подобно но холограма от материални вълни, така вс€ка част от света съдържа ц€лото в себе си като вълни - като холограма. Ѕъдещото й състо€ние съществува като предшестващи вълни, миналото също е включено в не€ - в изкривеното пространство(увеличена гравитаци€) тези вълни се ускор€ват или се увеличава честотата им (“еори€ на относителността) промен€ се наслагването на материалните вълни(ускор€ва се) и бъдещето се материализира в насто€щето, така са получени образи(фотони) от бъдещето и дори н€кои предмети.
  ѕроучвани€та показали, че бъдещето е разновариантно, а не точно определено.
  —ъществува и обратни€ процес, ако има предмет в гравитационното поле и неговите материални вълни се разпростран€ват в посока навън от гравитационно поле, а те съдържат цели€ св€т с повече подробности за по близки€, материалните вълни се забав€т при движението от вътре навън в гравитационното поле и може да се материализира миналото(вълните при наслагването си изостават от насто€щето си състо€ние).
  ќт гледна точка на принципа на допълнителността, това може да се об€сни и с неопределеността на състо€нието, импулса и местоположението на частиците. “ака в изкривеното време-пространство неопределеността се измен€ и съответно се измен€ състо€нието на частиците в минало или бъдеще, а с това се промен€ и ц€лото състо€ние на телата състо€щи се от т€х.

  Ќапример така в изкривеното време-пространство може да с материализира обект преди да е пристигнал в него или обект, който вече го е напуснал.

  “ази технологи€ може да се използва и за:
  - прогнозиране на бъдещето и проучване на миналото
  - материализиране на обекти и предмети от миналото и бъдещето
  - производство на копи€ от образец, включително готови заредени оптични системи призми за »√ћ и дори цели космически кораби.
  - връщане(възкресение) на мъртвите, възстанов€ване на унищожени обекти
  - възстанов€ване на повредени обекти, възстанов€ване и подмлад€ване на живи хора
  - възстанов€ване на изразходвани запаси, горива, зареждане на призматични оптични системи за »√ћ и др.
  - създаване на изкуствена гравитаци€ и др.

  „ерните дупки като портали на времето

  ѕътувани€та във времето са невъзможни. Ќо „ерните дупки могат да материализират в гравитационното си поле обекти от бъдещето и миналото по споменати€ принцип.
  “ака „ерните дупки могат да материализират например космически кораб, който преминава в бъдещето край т€х. “ова не е истинско пътуване във времето, тъй като корабът не преминава от едно време в друго, а просто се материализира една възможна реалност, материален обект от една възможна реалност, каквато е бъдещето.

  ¬ъпросът е, че теоретично е възможно „ерните дупки да материализират космически кораби от бъдещето.
  ј в бъдещето има потенциално съществуващи космически кораби.
  ¬ древността е имало потенциално съществуващи космически кораби на Ѕългари€ от възможни€ вариант на бъдещето на времето, когато социалистически€ и националсоциалистически€ строй и Ѕългари€ просперират и оцел€ват.

   осмически кораби, гравитаци€, изкрив€ване на пространството и времето.
  ¬ кръгова система специални призми се създава посто€нен кръгов светлинен поток чрез пълно вътрешно отражение на лазерен лъч. —истемата се зарежда се със светлина, светлинна енерги€(лазерен лъч) чрез друга призма/оптична система и лазер.Ќатрупаната светлинна енерги€ на кръгови€ поток от лазерни лъчи достига нужното ниво и изкрив€ва пространството - континиума, тъй като върт€щата се маса/енерги€ създава гравитомагнитно поле(по ќ“ќ).
  “ака се изкрив€ва пространството и космическите кораби го преoдол€ват без ограничението на скоростта на светлината. “ова може да се използва за космически полети през изкривено пространство. —коростта на светлината н€ма да е ограничение за тези космически кораби.
  √равитомагнетизмът е част от ќбщата теори€ на относителността(ќ“ќ).  ръгови€ светлинен поток се създава в специална система призми с пълно вътрешно отражение с мощен лазер и специална оптика.

  ўом натрупаната светлинна енерги€ достигне нужното ниво изкрив€ва пространството, континиума.
   осмическите кораби могат да преодол€ват пространството с тази технологи€. “ака се преодол€ва ограничението на максималната скорост на кораба до скоростта на светлината.
  «а да се изкриви пространството около кораба са нужни около 4√¬тч енерги€ за тон маса(4 000 ћ¬тч). “очното количество енерги€ зависи от размерите на космически€ кораб.
  «а малък космически кораб(  ) с маса от н€колко тона е нужна енерги€ от пор€дъка на десетки √¬тч.
  «а    с маса от десетки тонове необходимата енерги€ е от пор€дъка на стотици гигават часа.
  «а    с маса от стотици кораби са нужни хил€ди √¬тч енерги€.
  «а    с маса от хил€ди тонове са нужни десетки хил€ди √¬тч.

  “ова е напълно възможно, лазерите и оптична система за натрупване на концентрираната светлинна енерги€ могат да го постигат. «ареждането на пръстените от призми или призматичното устройство с мощен лазер става с продължителна работа на лазера. ќт един до н€колко дни са достатъчни за зареждане на оптичната система призми за създаване на гравитомагнитно поле в зависимост от големината и масата на апарата, ако се използва 100ћ¬т-ов лазер. »ма и по-мощни лазери или пък може да се използват комплекс от по-маломощни лазери, така че да се постигне повече мощност. “е са нужни за по-големите космически за да се съкрати времето за зареждането им със светлинна енерги€.
  «а корабите от по стотина тона с 10х100ћ¬т лазери ще ни тр€бват за зареждане десетина дни вместо стотина с 1х100ћ¬т лазер.
  “ака за н€колко хил€ди тонен    ще идат години, ако зареждаме само с един 100ћвт лазер, но ако ползваме десетки 100ћ¬т лазери ще ни стигнат стотина дни до една година. “ова е напълно приемлив срок.
  — още по-мощни лазери или по-гол€м комплекс от лазери може да съкратим времето за зареждане до десетина дни.

  Ќай-големите космически кораби, които сега е технически възможно да се постро€т на зем€та са от милион тона с дължина от около километър.

  ѕо-големи космически кораби и комплекси ще тр€бва да се стро€т в космоса в безтегловност.
  ѕо-лесни за изграждане са космически комплекси от модули подобно на космическите станции.
  »зграждането на тези космически градове е нужно за същинското овлад€ване на космоса. “е ще са бъдещи€ космически дом за човечеството, което ще се разсели из космоса.
  “е ще важни и за колонизаци€та на необитаемите планети. “ъй като до пригаждането им за живот - пром€на на състава на атмосферата, производството на нужната вода и газове, залес€ването, заселването на земна флора и фауна, те ще основната база за космонавтите и флота работещи по преустройството на планетите.

  ¬с€ка добре развита индустриална страна може да строи космически кораби.
  ƒори Ѕългари€ би могла, ако б€хме като преди - при комунизма - с развита промишленост.
   осмическото ни бъдеще ни чака.
  “ези потенциални възможни кораби от бъдещето са по вс€ка веро€тност материализирани от „ерните дупки в космоса. “е са материализирани в древността от варианта на бъдещето на времето, в който Ѕългари€, социалистически и националсоциалистически строй оцелели, просперирали и са се развивали успешно.“ака че ние вече сме го направили н€къде там - овладели сме космоса още много преди на «ем€та да се по€в€т нашите прадеди.
  Ќаши космически кораби вече са н€къде там.
  ќчевидно между дошлите от бъдещето космонавти има конфликти и противоречи€, тъй като никои от космонавтите не могат да се завърнат открито. ¬еро€тно за «ем€та като за спорна територи€, оспорвана от долетелите от бъдещето космонавти, е наложен мораториум за контакти и интервенции.
  Ќо е хубаво да знаем, че н€къде там има наши другари.
  ≈дин ден те могат да се върнат на «ем€та.

  ¬ космическите цивилизации са само социалистически и националсоциалистически, защото на това ниво на развитие на цивилизаци€та е възможен само социалистически и националсоциалистически строй, а по-зле организираните общества, класовите/несоциалистически не могат да достигнат това ниво на развитите. «а това само социалистически и националсоциалистически космонавти са овладели космоса. ќстаналите си останали на зем€та да €д€т земни€ прах до кра€ на кратки€ си живот.
  „ерните дупки могат да връщат космическите кораби в миналото. “ака социалистически и националсоциалистически космонавти населили космоса още преди да се по€ви цивилизаци€та на зем€та.
   апиталистите и империалистите са против прогреса и новите технологии, против научно-технически€ прогрес и превръщането на земната цивилизаци€ в космическа - т.е. използването на новите технологии за космически полети. апиталистите и империалистите са против научно-технически€ прогрес, защото искат да имат пълен монопол над енерги€та и ресурсите. “е са интелектуално ограничени хора, дегенерати, упадъчни типове, които са против прогреса на цивилизаци€та, науката и техниката. “е са алчни и се стрем€т само към власт и богатство, за това сега пречат на прогреса и използването на новите технологии.“е са противници, на прогреса и човешката цивилизаци€. “е пречат на използването на новите технологии, които могат да подобр€т значително живота на хората.

  ѕреди около 12 000 години имало война над «ем€та между –айха, ———–,  Ќ–, ѕолша, „ехи€, Ќ–Ѕ и др. Ќ€кои космически кораби и станции паднали на зем€та и от гравитаторите за изкрив€ване на време-пространствени€ континиум, с които летели, се получили портали във времето при Ѕермудите и др. “ези портали били използвани от —јў за да пращат шпиони назад във времето и така —јў победиха ———– и –айха на зем€та в насто€щето. —ега на «ем€та властват капитализма и империализма.

  ѕадналите космически кораби и станции били на ———–.
  ћежду космическите ———– и Ѕългари€ имало конфликт, тъй като ———– са империалисти и нападнали Ѕългари€, а и други космически цивилизации за да ги завладе€т и пороб€т.

  ќбаче сега социалистически и националсоциалистически космонавти от космоса ще дойдат да поправ€т нещата и премахнат капитализма.

  Ѕългарските ЌЋќ космонавти, които са дошли в космоса в древността от едно друго - по-добро бъдеще, ще дойдат да ни освобод€т и спас€т от империалистите, които са се окопали на планетата.

 21. ЅЋј√ќƒј–я tt_tt_tt thanked for this post
 22. #14
  —таро куче
  –егистриран на
  Apr 2014
  √рад
  United Kingdom
  ћнени€
  1 453
  Post Thanks / Like

  ѕо подразбиране «а: »—“»Ќ— »“≈  ќ–≈Ќ» Ќј ЅЏЋ√ј–— ј“ј Ќј–ќƒЌќ—“

  Ќачалото на цивилизаци€та започва от българските земи

  http://www.topactualno.com/15710/nac...te-zemi-video/


  “айни, умишлено укривани излизат на€ве. ≈дна от т€х е свързана с началото на цивилизаци€та, ко€то започнала не къде да е, а по българските земи

  ѕолезни и интересна, важна и значима информаци€ сподели със зрителите на Д¬ъпрос на гледна точкаУ изследовател€т ѕавел —ерафимов, известен в интернет пространството като —пароток.

  ѕавел —ерафимов написа изключителната историческа книга Д»стинската българска истори€Ф, ко€то е естествено последствие от всички материали, публикувани в блога Д—паротокУ, в който в продължение на години ѕавел —ерафимов изписа хил€ди интернет страници, за да отсто€ва истинската истори€ на Ѕългари€.

   аквото и да си говорим, има изключително много неща, които са се случили на територи€та на Ѕългари€ и са се оказали най-първи в истори€та на нашата цивилизаци€. ѕавел —ерафимов изброи н€кои от т€х, станали по българските земи:
  balgarskite

  Ќачалото на цивилизаци€та е поставено по българските земи

  јйбунар Ц най-стари€т меден рудник;

  Ќай-старото злато;

  Ќай-старата обработка на нефрит;

  —тара керамика, ко€то била изнас€на в други части на ≈вропа и јзи€;

  “ези артефакти са поне на 7 или 8 000 години и напълно потвърждават цитираните по-горе факти.

  Ќашите предци са разнесли гол€мо познание в различни части на «ем€та.

  ѕо нашите земи са живели хора Ц ц€л народ, който бил неверо€тно напреднал. “ой, като ѕрометей, дал на света огромно научно богатство.

  Ќие сме наследници на траките Ц доказателствата вече са много Ц антропологи€, език, генетика Ц ƒЌ .

  √енетичен маркер ≈1ј1 Ц това е най-древни€т ген, който са имали още пещерните хора.

  ¬секи исторически и археологически факт, който ѕавел —ерафимов изтъкна е важен и ни дава безспорно право да бъдем горди, че сме българи и че живеем по българските земи, насел€вани от наистина велики хора.

  «атова изгледайте внимателно ц€лото видео.  ¬ъпрос на гледна точка - Ќачалото на цивилизаци€та

 23. ЅЋј√ќƒј–я tt_tt_tt thanked for this post
 24. #15
  —таро куче јватара на tt_tt_tt
  –егистриран на
  Aug 2008
  ћнени€
  1 139
  Post Thanks / Like

  ѕо подразбиране «а: »—“»Ќ— »“≈  ќ–≈Ќ» Ќј ЅЏЋ√ј–— ј“ј Ќј–ќƒЌќ—“

  Ћъжата за българската истори€ се повтар€ от 100 години. » това не е случайно...

  https://novotopoznanie.com/lie-bulga...ental-part-ii/
  ƒали да изберем да живеем в лъжа или да се отдадем на истината е избор !

  "—в€тата истина ни бе знамето" - ’р. Ѕотев

  "»ма два начина да се самозаблуждаваме: ≈дини€т е да в€рваме на неистини, други€т - да не в€рваме на истината" —ьорен  иркегор

 25. ’ј–≈—¬јћ! jhoro liked this post
 26. #16
  √–ќЅј–»+ѕ« јватара на captain caveman
  –егистриран на
  Oct 2004
  √рад
  harrow on the hill,след моста първата у десно
  ћнени€
  19 177
  Post Thanks / Like

  ѕо подразбиране «а: »—“»Ќ— »“≈  ќ–≈Ќ» Ќј ЅЏЋ√ј–— ј“ј Ќј–ќƒЌќ—“

  младеж,ще ме прощаваш,ама ти говорел ли си с психиатър?
  √–ќЅј–»+ѕ«
  Ѕ–ј“ ƒќ Ѕ–ј“ј
  ѕј«ј–ƒ∆» -—Ћј¬ј,—Ћј¬ј,—Ћј¬ј!

 27. #17
  √–ќЅј–»+ѕ« јватара на captain caveman
  –егистриран на
  Oct 2004
  √рад
  harrow on the hill,след моста първата у десно
  ћнени€
  19 177
  Post Thanks / Like

  ѕо подразбиране «а: »—“»Ќ— »“≈  ќ–≈Ќ» Ќј ЅЏЋ√ј–— ј“ј Ќј–ќƒЌќ—“

  на територи€та на българи€ има много древна култура и артефакти,но ние идваме на балканите 2-3век и се омешваме с траките,после идват малко прабългари,основават държава и ние ги претоп€ваме.
  аре да не търсим под вола теле,като другите ни съседи на балканите
  √–ќЅј–»+ѕ«
  Ѕ–ј“ ƒќ Ѕ–ј“ј
  ѕј«ј–ƒ∆» -—Ћј¬ј,—Ћј¬ј,—Ћј¬ј!

 28. #18
  —таро куче јватара на tt_tt_tt
  –егистриран на
  Aug 2008
  ћнени€
  1 139
  Post Thanks / Like

  ѕо подразбиране «а: »—“»Ќ— »“≈  ќ–≈Ќ» Ќј ЅЏЋ√ј–— ј“ј Ќј–ќƒЌќ—“

  ÷итирай ѕървоначално написано от captain caveman ¬иж мнението
  младеж,ще ме прощаваш,ама ти говорел ли си с психиатър?
  ј ти господинчо що първо не погледнеш себе си, а след това да сочиш и даваш акъл кой, къде да ходи и какво да прави...

   ликни върху изображението за по-гол€ма верси€

»ме:	26229507_1492337410864950_8273947445423845158_n.jpg
–азглеждани€:	16
–азмер:	52,0  Ѕ
ID:	8533
  ѕоследно редактирано от tt_tt_tt : 28-01-2018 на 12:10
  ƒали да изберем да живеем в лъжа или да се отдадем на истината е избор !

  "—в€тата истина ни бе знамето" - ’р. Ѕотев

  "»ма два начина да се самозаблуждаваме: ≈дини€т е да в€рваме на неистини, други€т - да не в€рваме на истината" —ьорен  иркегор

 29. ’ј–≈—¬јћ! jhoro liked this post
 30. #19
  √–ќЅј–»+ѕ« јватара на captain caveman
  –егистриран на
  Oct 2004
  √рад
  harrow on the hill,след моста първата у десно
  ћнени€
  19 177
  Post Thanks / Like

  ѕо подразбиране «а: »—“»Ќ— »“≈  ќ–≈Ќ» Ќј ЅЏЋ√ј–— ј“ј Ќј–ќƒЌќ—“

  ÷итирай ѕървоначално написано от tt_tt_tt ¬иж мнението
  ј ти господинчо що първо не погледнеш себе си, а след това да сочиш и даваш акъл кой къде да ходи и какво да прави....
  защото е отклонение от нормите на здрави€ разум,нищо лично,нищо в повече!
  ...на дъщер€ ми в училището говор€т,че музите в гръцката митологи€ били тракийски принцеси,следователно българки...аз съм търпелив,като вол,ама започнах да се съмн€вам в търпението си
  √–ќЅј–»+ѕ«
  Ѕ–ј“ ƒќ Ѕ–ј“ј
  ѕј«ј–ƒ∆» -—Ћј¬ј,—Ћј¬ј,—Ћј¬ј!

 31. #20
  —таро куче јватара на tt_tt_tt
  –егистриран на
  Aug 2008
  ћнени€
  1 139
  Post Thanks / Like

  ѕо подразбиране «а: »—“»Ќ— »“≈  ќ–≈Ќ» Ќј ЅЏЋ√ј–— ј“ј Ќј–ќƒЌќ—“

  ÷итирай ѕървоначално написано от captain caveman ¬иж мнението
  защото е отклонение от нормите на здрави€ разум,нищо лично,нищо в повече!
  ...на дъщер€ ми в училището говор€т,че музите в гръцката митологи€ били тракийски принцеси,следователно българки...аз съм търпелив,като вол,ама започнах да се съмн€вам в търпението си
   ое е норма и кое не е-не си ти този който да казва...ƒнес стана така, че ненормалните се имат за нормални, затова и лудите управл€ват света...
  ƒали да изберем да живеем в лъжа или да се отдадем на истината е избор !

  "—в€тата истина ни бе знамето" - ’р. Ѕотев

  "»ма два начина да се самозаблуждаваме: ≈дини€т е да в€рваме на неистини, други€т - да не в€рваме на истината" —ьорен  иркегор

 32. #21
  √–ќЅј–»+ѕ« јватара на captain caveman
  –егистриран на
  Oct 2004
  √рад
  harrow on the hill,след моста първата у десно
  ћнени€
  19 177
  Post Thanks / Like

  ѕо подразбиране «а: »—“»Ќ— »“≈  ќ–≈Ќ» Ќј ЅЏЋ√ј–— ј“ј Ќј–ќƒЌќ—“

  ÷итирай ѕървоначално написано от tt_tt_tt ¬иж мнението
   ое е норма и кое не е-не си ти този който да казва...ƒнес стана така, че ненормалните се имат за нормални, затова и лудите управл€ват света...
  именно защото не съм аз човека,който да определ€,кое е нормално и кое не,за това го пратих да търси второ мнение за неговите пра-българи-извънземни
  √–ќЅј–»+ѕ«
  Ѕ–ј“ ƒќ Ѕ–ј“ј
  ѕј«ј–ƒ∆» -—Ћј¬ј,—Ћј¬ј,—Ћј¬ј!

»нформаци€ за темата

ѕотребители разглеждащи тази тема

¬ момента има 1 потребител(и) разглеждащ(и) тази тема. (0 регистрирани и 1 гости)

ѕодобни теми

 1.  омунизъм и исторически корени
  ќт Miskinin във форум ќбщ форум
  ќтговори: 47
  ѕоследно мнение: 23-12-2010, 10:24
 2. ќтговори: 5
  ѕоследно мнение: 23-03-2010, 13:29
 3. ќтговори: 28
  ѕоследно мнение: 23-12-2009, 16:38

ќтметки

ѕравила за публикуване

 • ¬ие не можете да публикувате теми
 • ¬ие не можете да отговар€те в теми
 • ¬ие не можете да прикачвате файлове
 • ¬ие не можете да редактирате мнени€та си
 •  
Top Worktops
eXTReMe Tracker