http://www.fmi.uni-sofia.bg/fmi/logi.../ambiguous.htm

Наскоро обсъждахме с една приятелка как е правилно да се каже:
намалявам, или намалям.
В различните речници срещам или само едната, или само другата дума.
Аз лично ползвам и двете думи в различни случаи, но не знам дали и двете са на книжовен български език.