...конвеционалната съсредоточеност в статичната ексзистенция води до метафорична прозаичност на злободневното вдъхновение.....inne