Университета по Библиотекознание и Информационни Технологии – София съвместно с Факултета по Електротехника - Ниш ВИ канят да участвате в проекта “MORESYN – EDU” – „Повече синергия между висшето и средното образование по компютърни науки, информатика и електротехника“ .
Предоствя ВИ се рядката възможност за безплатно обучение, като преминалите успешно биха могли да участват в конкурс и спечелилите да получат преференции при кандидатстване в специалност „Информационна сигурност” в Университета по Библиотекознание и Информационни Технологии.
Приканваме Ви да посетите линка: Важно за учениците | Повече синергия между висшето и средното образование по компютърни науки, информатика и електротехника от където ще получите по изчерпателна информация – кога и как ще бъде проведено предвиденото обучение.
Всеки от учителите е добре дошъл в мероприятията по проекта.
За целта моля да попълните онлайн анкетна карта в секция за учителя на сайта За учителя | Повече синергия между висшето и средното образование по компютърни науки, информатика и електротехника
В зависимост от областта на вашите интереси ние от българската страна можем да ви поканим на определени мероприятия, да ви снабдим с допълнителна литература и т.н.

Местата в залите са ограничени затова записването е по предварителна заявка.

За повече информация:
Гл.ас.д-р Иглика Гетова
[email protected]
Университет по Библиотекознание и Информационни Технологии
гр. София, Шипченски проход №69А