Моля за съвет, от 10,11,2012 г. съм self-employed, естествено получих Registration Certificate след голяма борба и тичане за документи по новогодишните празници, на 03,01,2013. След като си работя като селф и неколкократно бях повикана на работа от фирма-посредник, на която издавам фактури в един хотел, от хотела проявиха желание да ме наемат. Днес ходих на тренинг и ги помолих да ми попълнят форма WP1 и да ми дадат letter of approval, след като имах оферта за работа с дата на започване на 21,05,2013. След кратка консултация на HR с UKBA ми отказаха да ме наемат под пред текст, че след като имам жълта карта като self-employed нямам право на Accession Worker Card, която ми дава право на работа в хотела. HR ми даде телефон за помощ от НО - 0300-123-4699. Моля, ако някой има аналогичен случай да ме посъветва как да постъпя и на какво основание да поискам Accession Worker Card.