Шестиците на матурата в България приравнявани на петици и четворки в UK | Novini.co.uk

Днес се появи тази новина. Съгласни ли сте с нея или не?
Ако имате деца ученици в тази възраст сигурно сте запознати с образователната система и имате мнение.