многу дубри мумчетъ ас сам мнугу довълна
мизлиа чи съ СЕЛФ-ЕМПЛОИКИаку никои изка могъ дъ питъм и зъ телефункена