02 Септември 2005 г., в. Дневник
Европейската комисия прие в четвъртък амбициозен пакет от нови разпоредби за връщането на хора, неуспели да намерят убежище, и на нелегални имигранти в страните им. Проектодирективата за налагането на общи стандарти и процедури относно екстрадирането е съобразена с човешките права и основните свободи, като нелегалните имигранти не бива да бъдат връщани, ако ги грози преследване или изтезания.

Решение за екстрадирането на имигрантите следва да бъде издавано за всеки незаконно пребиваващ гражданин на трета страна, но на първо място ще бъде поощрявано доброволното връщане.

В противен случай обаче страните членки ще трябва да издадат заповед за екстрадация, като се предвижда и въвеждането на забрана за повторно връщане, която да важи за целия ЕС.

Според еврокомисаря по въпросите на сигурността, свободата и правосъдието Франко Фратини приетият вчера пакет представлява ефикасна и справедлива политика относно имигрантите и търсещите убежище.

От друга страна обаче, новите разпоредби "отправят ясен сигнал, че незаконно пребиваващите в ЕС трябва да се върнат в своята родина".

Проектодиркетивата представя мерки както на национално, така и на европейско ниво за интегрирането в обществото на легалните имигранти.

Според Фратини информацията за миграционния феномен засега е частична и непълна, затова събирането на статистически данни в ЕС ще подобри значително политиката в тази област.

Новите разпоредби на Брюксел може да срещнат негодувание от страна на Лондон и Париж, които са привържениците на по-строгите антитерористични мерки.

Лансираният от Великобритания по-рано през август проект предвиждаше прогонването на хора с радикални убеждения и чужденци с "неприемливо поведение". Това доведе до международен скандал, в който активно се намесиха различни организации за защита на човешките права.

Приетата в четвъртък проектодиректива предвижда партньорство между съюза и страните на имигрантите, за да бъдат ограничавани както потокът от хора, така и бедността в тези държави.

ЕК представи и пакет от примерни стратегии как да се увеличат максимално ползите от имиграцията за съответните страни по произход.

Членовете на съответните диаспори и новодошлите могат да допринасят значително за развитието на своята родина чрез парични преводи или своите умения. Същото може да става и чрез постоянно връщане обратно, чрез инвестиране у дома или споделяне на опит.

Същевременно ЕК се фокусира и върху мерки за спиране на т.нар. "изтичане на мозъци".

Броят на кандидатите за убежище в Европа през последните години спада значително, но това не означава намаляване на броя на тези хора в глобален мащаб, смятат от Брюксел.

Еврокомисията предвижда стартирането на пилотни програми за регионална защита, тъй като повечето бежанци остават да живеят в регионите си в условия на бедност и опасности. Целта на тези инициативи е хората, търсещи защита, да получат достъп до такава по най-бързия и най-подходящия начин.

Първата пилотна програма ще бъде проведена в Украйна, Молдова и Беларус, като тези страни ще получат практическа помощ при преглеждане на молбите и съответната документация, осигуряването на помощ и т.н. По всяка