»нфо «а UK Ќовини —писание ќб€ви ѕродавалник »потеки —тарт —троители ∆ълти страници “ърси
—траница 1 от 3 123 ѕоследнаѕоследна
–езултати от 1 до 25 от общо 64
 1. #1
  обичам да обичам хората јватара на niknolt62
  –егистриран на
  Jun 2007
  ћнени€
  2 052
  Post Thanks / Like

  Exclamation »—“ќ–»я Ќј ЅЏЋ√ј–»я  »—“ќ–»я Ќј ЅЏЋ√ј–»я

   орените на наши€ народ тр€бва да се търс€т н€колко хил€ди години назад след 681 г., ко€то е определена като начало на българската държава. Ѕългарите са били духовната движещата сила на историческите събити€ разиграли се н€колко хил€долети€ преди ’риста, а и след това. ¬ световен мащаб, те са изиграли рол€та на мъжки€ принцип, който е "оплождал" древните народи с култура, религи€ и духовност. Ќещо подобно се случва по време на събити€та, разиграли се на Ѕалкански€т полуостров през VI-VIII в., когато българите пренас€т хил€долетните си културни и държавнически традиции и ги предават на слав€ните.

  «а скептиците ще посоча само древнобългарски€ календар, който е признат от всички световни специалисти в тази област за най-прецизни€! ƒори и днес, когато светът се гордее с космическите си постижени€, не може да бъде създадена по-точна календарна система от древнобългарската! “ова означава, че българите са познавали до съвършенство космическите цикли и движени€та на планетата «ем€ в пространството. » то н€колко хил€долети€ преди ’риста, когато повечето народи са живеели в епохата на каменната ера!

  ¬се повече назр€ва необходимостта от написването на истинската истори€ на Ѕългари€. ¬ този сайт ще направим опит да осветлим н€кои факти от най-древната ни истори€, както и да разсеем н€кои от заблудите, които битуват в общественото съзнание.

  ¬секи, който има информаци€, факти, изследвани€, нови открити€ в областта на нашата най-древна истори€ може да ги изпрати на e-mail: [email protected] и те могат да намер€т м€сто в този сайт.  ƒревно-българските държави

  ƒълги години в нашата историческа наука шества тезата, че българите са малко номадско племе от тюркски произход, по€вило се на историческата сцена след смъртта на јтила (453 г.). ¬ кра€ на шести век то попада под тюркска зависимост (ако сме тюрки Ц как попадаме под тюркска зависимост?), от ко€то го освобождава кана субиги Ц  убрат и създава държава. —поред официалната историографи€ т€ представл€ва племенен съюз, просъществувал има-н€ма, малко повече от тридесет години. ќт друга страна, незнайно защо, недотам обичащите ни византийци нарекли този съюз —тара велика Ѕългари€. ¬ кра€ на седми век император  онстантин ѕогонат, едва усп€л да разбие арабите при  онстантинопол, потеглил начело на петдесет хил€дна арми€ към делтата на р.ƒунав, срещу Унегол€матаФ войска на јспарух. “ам в продължение на н€колко дни той не посм€л да € нападне и се отправил към Ќесебър. јрми€та му пък била преследвана и избивана от УнемногобройнитеФ българи, €здещи дребни кончета от устието на р.ƒунав до ¬арна. Ќе минали век-два и българите изчезнали сред слав€нското море.

  ”поени€т от подобни Уисторически прозрени€Ф днешен българин, изпада в недоумение, когато чуе твърдени€, като това на покойни€ френски президент ‘рансоа ћитеран, че Убългарски€т народ е един от създателите на цивилизаци€та на нашата планетаФ или на американски€ професор Ќорман ƒейвис, че българите сто€т Ув €дрото на европейската цивилизаци€Ф.

  јко обаче надникнем в историческите извори от древността и средновековието, както и ослан€йки се на последните археологични открити€, ще видим, че българите са един от най-древните народи на зем€та. ѕритежавали са богати познани€ в областта на астрономи€та, строителството, земеделието, имали са сво€ писменост. ≈дно от най-големите им достойнства е, че навс€къде, където са спирали, са създавали държави със свое специфично устройство, с добре подредена административна и военна структура, и със съответните титли.   акво казват летописите на ¬олжка Ѕългари€

  ѕрез последните десетина години стана възможен достъпът до хрониките на волжките българи. Ќай-интересна информаци€ откриваме в У нига за хунитеФ, написана от  ул √али (XII век) и в исторически€ сборник Уƒжагфар тарихъФ, съставен от Ѕахши »ман (1680г.).

  —поред  ул √али преди 35 хил€ди години древните предци на българите насел€вали ¬олгоуралски€ район - наричали го јра или ”ра, а себе си - жители на ”ра-ара (арийци). ѕрез ледниковата епоха арийците живели в пещерите на ”рал. “е се занимавали с лов и се сражавали с Употомци на зли духовеФ Ц човекообразни маймуни (неандерталци?). ≈дна такава пещера, използвана за жилище, по стените на ко€то има рисунки на мамути, коне, носорози, се е запазила и до днес на територи€та на Ѕашкортостан и се нарича Ўулгенташ.

  ∆ивели през ледниковата епоха, българите се научили и станали най-добрите майстори в обработването на различни видове кожа. “ова т€хно умение е било известно и през —редновековието.

   огато климатът се затоплил и ледниците се оттеглили на север, българите започнали да се заселват в равнините около р. ¬олга. ÷€лата ¬олжко- амска система те наричали –ј (–анга, –аха). Ѕългарите запазили това име чак до XIII век, както и пон€тието –аил, означаващо ¬олжко- амска зем€, или ¬олгокамец. » след като напуснали ”рал, арийците запазили почитта си към планините и пещерите. “е в€рвали също, че Ѕог (древните българи го наричали ≈рсу, ≈дфу, “ангра, “ара) се по€в€ва по планинските върхове. «а т€х той е създал добрите духове - дивовете.  ѕървата българска държава

  ѕреди около петнадесет хил€ди години седем арийски племена създават съюз, който наричат »дел (иде Ц седем, ел Ц племена). ѕървоначално арийците-иделци се занимавали с лов на мамути, елени (€мал), зубри (атбуга), пещерни мечки. «атова древните предци на българите уважавали силно опитни€ нощен ловец Ц вълка. ѕо-късно те опитомили н€кои животни, между които и кучето, и станали скотовъдци. — течение на времето част от т€х започнали да се занимават със земеделие и преминали към уседнал начин на живот. «апочнали да стро€т градове. ѕрез л€тото скотовъдците живеели във временни селища, грижейки се за животните, а през зимата всички се събирали в родово-племенните центрове Ц градовете.

  ѕреди около четиринадесет хил€ди години съюзът на седемте племена усп€л да постави под сво€ власт ц€лата територи€ на јра-”ра и образувал държавата »дел, чийто първи владетел бил Ўам (—ам). —лед създаването на държавата те започнали да се наричат българи (различните фонетични варианти на името са Ц бул, бал, болгар, българ, балкар, бул€р, бил€р, бухар, бо€р и други), което означава УчерноглавиФ или Увълчи хораФ, а също в смисъл на УгосподарФ, на УзнаещФ, УмъдърФ човек (хора). “е продължили да стро€т все по-големи градове, научили се да обработват глина, да добиват метали Ц мед, а по-късно и бронз.

  ѕрез периода 1965-1998 г. с помощта на спътникови снимки руски учени откриват в района на ёжен ”рал и «ападен —ибир ц€ла протоцивилизаци€, ко€то е разположена на площ с размери 150 на 400 км. ƒосега там са открити 17 града с 21 крепости, както и много неукрепени селища. Ќай-древните селища са с овална форма - јлданско, »синей-1, Ѕерсаут,  изилско, а по-късните са кръгли. “ова са јркаим, »синей-2, —инташта, —аръм-сакла.

  Ќай-гол€м интерес от тази Устрана на градоветеФ, ко€то има монументални отбранителни съоръжени€ с комуникативни системи и изключителна планировка, предизвиква тайнствени€т град јркаим. ќтговар€йки на официални запитвани€ от американска страна, руски€т археолог √. Ѕ. «данович отговар€, че това е свещени€т град на “ангра и древните българи.

  ќбектите са засекретени и въпреки че волжките българи зна€т за т€х, и искат да ги изследват, руските власти и досега не дават разрешение за това.  —ъздаването на Ўумер

  ѕреди около дванадесет хил€ди години от изток в »дел започват да навлизат угро-фините. —коро след това в българското общество избухва междуособна война, като начело на враждуващите групировки застават двама брат€ Ц јлмъш и √азан. ¬ кра€ на краищата √азан е победен и с гол€м брой българи се изселва към централна јзи€. «аселват ѕамиро-’индукушки€ масив, “аримската котловина и планината “€н Ўан. ¬ тази област те развиват земеделието, стро€т градове, крепости, пирамиди, пътища, усво€ват добива на жел€зо. “ук опитом€ват кон€ и започват да наричат себе си именци. ¬ този район съвременните учени откриха останки от древни градове (Ћулан, Ќи€), много пирамиди, които са по-големи от тези в ≈гипет, гол€м брой мумии на хора от индоевропейската раса, от така наречени€ кавказки тип. ”становено е, че това население е било ирано-езично.

  —лед нови размирици част от българите се оттегл€т още по на изток - североизток, начело с »джик. ѕокор€ват китаите тюрки, които се намират по това време на много по-ниско ниво на развитие. ¬ Уƒжагфар тарихъФ пише, че те събрали от китаите малки момичета, възпитали ги според българските традиции, а когато пораснали, ги взели за жени. ƒецата, родени от тези бракове, а също и себе си, те нарекли хони. ’уните запазили българските обичаи, но езикът им в гол€ма степен се тюркизирал.

  ¬ —редна јзи€ от основната маса на българите се отдел€т масагетите. ƒруги потегл€т на югозапад и завлад€ват западен »ран, —ири€, Ћиван, ћала јзи€. ¬ района на двуречието те създават държава, ко€то в чест на добрата дива —амар, наричат —амара (Ўумер). “е са били носители на висока култура, ко€то предават на местното население. —тро€т градове, организират добив на метали, развиват земеделието. √радовете били строени върху хълмове и опасани със стени. ¬ъв всеки от т€х живеели около четиридесет Ц петдесет хил€ди души. “акива са били ”р, ”рук, Ћагаш. ¬ладетел€т на града носел титлата лугал или енси. — шумерите са свързани и н€кои от названи€та на божествени€ пантеон в ћесопотами€: —ирара (храм в Ћагаш), —арбату (магическо дърво, чи€то с€нка се простира от изгрева до залеза), Ўарур (боздуган Ц оръжието на боговете),  ургарру ( безполово същество, което пази храната на живота).

  ѕрез 3182 г. пр. ’р. значителна част от междуречието е зал€но от водите на невиждан потоп. «агива и главни€ град на държавата јт-јлан, а също и гол€ма част от българите. Ќ€кои от т€х се спас€ват в планината ”рарат (јрарат). ѕотопът унищожава могъществото на българите в Ўумер. ¬ началото на III хил€долетие пр. ’р. в ћесопотами€ нахлуват семитите. “е постепенно изтласкват българите Ц арийци към устието на “игър и ≈фрат. ѕоследни€т арийски владетел на Ўумер е «иези (посочен за родоначалник на българите в УЋатински анонимен хронографФ от 354 г. от н.е.). “ой е победен от семитски€ владетел —аргон ¬елики, който завзема престола. —лед смъртта на «иези гол€ма част от българите се връщат обратно към ÷ентрална јзи€.  —траната Ѕалхара

  —ведени€ за тази българска държава срещаме в редица исторически извори. ѕърви€т книжовен паметник, написан на санскрит У¬едитеФ, по-точно в Ујтхартва ведаФ, пише, че на север от »нди€ живе€т народите булинги, балхики, врики, хунга и хети. ¬ УћахабхаратаФ (VII Ц X в. пр. ’р) балхиките (болхики) болги са сред най-споменаваните имена Ц над седемдесет пъти. ¬ УЋатински анонимен хронографФ пише, че българите произлизат от сина на Ќой-«иези, а в арменската географи€ УјшхарацуицФ (VII век) българите, заедно с масагетите, са споменати като най-развитите народи в ÷ентрална јзи€. ќт описани€та, които има в тези и в други писмени източници, става €сно, че тази българска държава е обхващала планината »меон (ѕамир, ’индукуш, “€н Ўан), земите на запад от не€, както и “аримската котловина, между северен “ибет и “€н Ўан. Ќа запад и югозапад са се намирали и други арийски народи, на североизток Ц хуните и на изток  итай. Ќейната столица е бил град Ѕалх (в днешен северен јфганистан), който е бил наричан Улюлката на царетеФ. Ѕългарите оказват огромно културно вли€ние в тази част на света. ѕрез XVII в. пр. ’р. китайците заимстват от българите календара, както и различни строителни умени€, познани€ в областта на военното изкуство. ќколо 1800 г. пр. ’р. ариите, идващи от ѕамир и ’индукуш завлад€ват северна »нди€. ¬ индийските източници, държавата Ѕалхара се е славела с бързоногите си коне и красиви бойни колесници. ќтделна прослойка от българите са били духовни учители и пазители на знани€ (брахмани). —лед завлад€ването на северна »нди€ осъществ€ват жреческа власт и раздел€т обществото на три съставни части Ц жреци, военни, производители.

  ѕрез IV в. пр. ’р. до Ѕалхара достигат войските на јлександър ¬елики. ¬ъпреки че печели н€кои битки, на велики€ пълководец не се отдава да завладее трайно българската държава. ¬ кра€ на краищата, след като една македонска арми€ е изтребена до крак от българите, той е принуден да сключи мир, а десет хил€ди от своите войници жени за местни девойки.

  — течение на времето в ÷ентрална јзи€ настъпва постепенно засушаване на климата и плодородната н€кога “аримска котловина се превръща постепенно в пустин€. “ези климатични промени, както и натиска на засилващи€ се  итай, предизвикват огромни раздвижвани€ на човешки маси. „аст от хуните се предвижват на юг и запад. “ова създава напрежение в района на Ѕалхара. ѕърви век след ’риста, един от царете на Ѕалхара, който бил син на ѕраипати  ардама предава царството на сина си —аса Ѕинду, а сам се преселва в »нди€. ќтишъл със сво€ народ в ћадхи€деша (дн. ћадхи€ ѕрадеш), основава град с името ѕратиштам. ќт този преселил се бактрийски цар произл€зла една нова индийска династи€, ко€то носела името  ардама. “€ управл€вала до XI век, а владетелската титла била УбалхараФ. ƒруга част от българите, още през IV Ц III век пр. ’р. се придвижила към ≈вропа, където в ѕоволжието и при ”рал се срещнали с останалите н€кога тука арийци.

  ¬ ѕамир обаче, до X век се запазва кн€жество с име Ѕургар, за което ни съобщава »бн ’аукал (X век), »бн ал јсир Ц 1024 г. ƒо същото откритие достига и академик Ѕартолд.  —тара ¬елика Ѕългари€

  ¬ У»менник на българските кановеФ пише, че българите са имали сво€ държава в ≈вропа 515 години преди јспаруховите българи да преминат ƒунава (680 г.). “екстът гласи У“ези пет кн€зе управл€ваха оттатък ƒунава петстотин и петнадесет години с остригани глави. » след това премина отсам ƒунав кн€з »сперих, също и досега.Ф “ази българска държава възникнала през 165 г. в района на  авказко-„ерноморски€ басейн.

  јрменски€т историк ћовсес ’оренаци (V век) пише, че още II в. пр. ’р. в  авказ е имало българска зем€.

  ¬ У√еографи€ на ѕтоломейФ (II век) е обозначено, че в земите на север от „ерно море живее народ с името УбуленсииФ.

  ѕодобни сведени€ откриваме в картата на ≈всевий ’иероним (268 г.), а също и в летописите на ≈гише ¬артапет (V век), «ахарий –итор (VI век), ћихаил —ирийски (VII век).

  Ѕаварски€т историк јвентиус (XVI век) твърди, че българи и баварци имат общ произход и между V Ц I в. пр. ’р. са живели заедно в  авказ. “акива сведени€ има и в хрониката на манастира ћелк.

  ¬  авказ и северното „ерноморие са открити останки от множество български градове: Ѕулкар Ц Ѕалк, јнзи, ’имар,  умух, —алтов, ћа€ки и деснобрежното ÷имл€нско градище, както и съвременните селища Ѕалхар и  убачи в ƒагестан. «а създател на —тара ¬елика Ѕългари€ се см€та јвитохол, а неин последен владетел е  убрат.

  ќще през IV век българи се заселват в ѕанони€. ѕо-късно, част от т€х заедно с хуните на јтила достигат до јпенините и територи€та на днешна ‘ранци€. —лед смъртта на јтила в 453 г., българите започват системни нападени€ на земите на юг от ƒунав, а от началото на VI век датират и първите трайни поселени€ на Ѕалкански€ полуостров.

  ¬ кра€ на VI век част от българските земи попадат под зависимост от западните тюрки. “ази зависимост е отхвърлена от  убрат в началото на VII век. Ѕратът на  убрат Ўамбат се отдел€ от ¬елика Ѕългари€ и през периода 623 г. - 658г. създава държавата ƒулоба със столица  иев. –азбит от франките, той се присъедин€ва отново към брат си. —лед смъртта на  убрат, в резултат на вътрешни междуособици, както и под натиска на хазарите, —тара ¬елика Ѕългари€ се разпада. јспарух създава ƒунавска Ѕългари€, а брат му Ѕо€н (до 690г.) „ерна Ѕългари€ със столица  иев. ≈дин от неговите потомци ƒжилки през 858г. премества столицата във ¬елики Ѕолгар и става основоположник на ¬олжка Ѕългари€ (до XVI в.).

  Ѕългарските държави остав€т дълбока следа в исторически€ процес с високоразвитата си организаци€ и стройна уредба от норми, овлад€вайки пространството с добродетели като ло€лност, търпимост, справедливост. Ѕългарската иде€ за държавност се оказва изключително жизнена. ¬ъпреки преселени€та и дори когато българските държави губ€т за дълго сво€та независимост, те отново възкръсват. ¬ ≈вропа българите създават втората след –имската импери€ държава, но като държавно устройство т€ е коренно различна от гръко-римски€ модел - не е била робовладелска. Ѕългари€ е най-старата европейска държава, просъществувала повече от осемнадесет века под едно и също име. “€ е съхранена и до днес от български€ народ. ѕрез 2003 г. се навършват 1838 години от създаването на —тара ¬елика Ѕългари€ и 1323 години от основаването на ƒунавска Ѕългари€.

  »во јндровски - историк  »зползвана литература:

  »ман Ѕ. Ц Уƒжагфар тарихъ. —вод булгарских летописейФ Ц —офи€ 2001, »  УќгледалоФ

  Ќурудинов ‘. √. Ц УЅулгарьi и мирова€ цивилизаци€Ф Ц —офи€ 2001, »  УќгледалоФ

  јхмеров √. Ц УЅулгар “арихъФ, —офи€ 2001, и.к. УќгледалоФ

  ƒобрев ѕ. Ц Уѕрабългарите Ц произход, бит, култура - нов прочитФ, —офи€ 1991

  ƒобрев ѕ. Ц У ои сме ние българитеФ и.к. У√аликФ, —офи€ 2000

  ƒобрев ѕ. Ц УЌепознатата древна Ѕългари€Ф и.к.Ф». ¬азовФ —офи€ 2001

  —тепанов ÷. Ц У¬ласт и авторитет в ранносредновековна Ѕългари€Ф, —офи€ 1999г.

  изд. УјгатоФ

  —тепанов ÷. Ц У—редновековните българиФ, —офи€ 2000, У“ангра “ан Ќак –аФ Ц и.к.

  «аимова –. Ц Ујрабски извори за българитеФ, —офи€ 2000, У“ангра “ан Ќак –аФ Ц и.к.
  ѕоследно редактирано от niknolt62 : 02-06-2010 на 22:28

 2. ЅЋј√ќƒј–я rex, Tango, Nicki, сръчко, Wolf and 18 others thanked for this post
 3. #2
  inspired user јватара на Nicki
  –егистриран на
  Apr 2007
  ћнени€
  107
  Post Thanks / Like

  ѕо подразбиране ќтносно: »—“ќ–»я Ќј ЅЏЋ√ј–»я

  »скам специално да изкажа благодарности на niknolt62 за отворената тема.  райно време беше да се помести тази тема и в този форум.«нам , че за по гол€ма част от вас тази тема е толкова далечна тоест инересува ви насто€щето.Ќо искам да ви кажа ,че ако не знаем истори€та си то н€маме бъдеще.»ли както се казва, ако не знаеш от къде идваш то как тогава знаеш накъде да продължиш.«атова за мен това е нещо много важно мога само да го сравн€ с едно второ Ѕългарско ¬ъзраждане. ќще веднъж ЅЋј√ќƒј–я !!!!!!!

 4. ЅЋј√ќƒј–я сръчко, Didkus, niknolt62, elicka, imam vapros and 1 others thanked for this post
 5. #3
  обичам да обичам хората јватара на niknolt62
  –егистриран на
  Jun 2007
  ћнени€
  2 052
  Post Thanks / Like

  ѕо подразбиране ќтносно: »—“ќ–»я Ќј ЅЏЋ√ј–»я

  ÷итирай ѕървоначално написано от Nicki ¬иж мнението
  »скам специално да изкажа благодарности на niknolt62 за отворената тема.  райно време беше да се помести тази тема и в този форум.«нам , че за по гол€ма част от вас тази тема е толкова далечна тоест инересува ви насто€щето.Ќо искам да ви кажа ,че ако не знаем истори€та си то н€маме бъдеще.»ли както се казва, ако не знаеш от къде идваш то как тогава знаеш накъде да продължиш.«атова за мен това е нещо много важно мога само да го сравн€ с едно второ Ѕългарско ¬ъзраждане. ќще веднъж ЅЋј√ќƒј–я !!!!!!!
  јдаш благодар€ за похвалата.јз до скоро мслех сащото че сме народ забързан в ежедневеето си улисан в проблемите.Ќо се оказа че не е така.“емата за 2ёЌ» ко€то пуснах вчера въпреки че имаше 15 тина поста само 4Ц5 човека б€хме писали н€маше нищо сензационно и нищо клюкарско което да провокира интерес просто ,,кръвта българска" заговори .»то всеизвестни стихове на Ѕотев над който много може би са охкали и пуфкали като ученици «ј 24часа »ћјЎ≈ ЅЋ»«ќ 2000 ѕќ—≈ў≈Ќ»я ј  Џћ ћќћ≈Ќ“ј 30 „ј—ј —Ћ≈ƒ ѕ”— јЌ≈“ќ 2,224 http://www.bghelp.co.uk/forums/searc...archid=2804536 . оето показва че не сме ,,заспал"народ.» това дали си българин не се определ€ от знаенето на ,,јз съм българче" и писането без правописни грешки.“ова е нещото който ние българите носим в душата си и имаме в кръвта си.«атова ни има толкова хил€долети€. «ащото,, ќт където сме минали бели/красив,красиви/ града" сме оставили"Ц думи на лел€ ¬анга потвърдени от археолог€та и истори€та.ћЌќ√ќ —≈ –јƒ¬јћ „≈ “≈ћј“ј «ј 2 ёЌ» »ћјЎ≈ “ј ј¬ј ќ√–ќћЌј ƒќ–» » «ј “ќ«» —ј…“ ѕј—≈ўј≈ћќ—“ «ј “ј Џ¬  –ј“Џ  ѕ≈–»ќ“ ќ“ 24 „ј—ј

  http://www.bghelp.co.uk/forums/%CE%E...%F0%E8%FF.html
  ѕоследно редактирано от niknolt62 : 03-06-2010 на 06:47

 6. ЅЋј√ќƒј–я Nicki, Didkus, vanko57 thanked for this post
 7. #4
  обичам да обичам хората јватара на niknolt62
  –егистриран на
  Jun 2007
  ћнени€
  2 052
  Post Thanks / Like

  ѕо подразбиране ќтносно: »—“ќ–»я Ќј ЅЏЋ√ј–»я

  »— јћ ƒј —≈ ќЅЏ–Ќј  Џћ ћќƒ≈–ј“ќ– »“≈ RNOH » Zara ƒј ѕќ≈ћј“ ,,Ў≈‘—“¬ќ“ќ" Ќјƒ “ј«» “≈ћј » Ќ≈ ƒќѕ”— ј“ —ѕјћ » ѕ–ќ¬ќ ј÷»… .ќЅ–Џўјћ —≈  Џћ “я’ ƒ¬≈“≈ «јўќ“ќ «Ќјћ „≈ —јћќ “≈ ў≈ ѕ–»≈ћј“ ѕ–»—Џ–÷≈ Ќ≈ўј“ј јз помемам ангажимента да да добав€м посто€нно нова информаци€.

  “≈ћј“ј ≈ »Ќ‘ќ–ћј“»¬Ќј ј Ќ≈ ƒ»— ”—»ќЌЌј които искат да /повръщат Цима потребители който само това прав€т посто€нно из цели€ форум/ и да изливат посто€нната си перманентна злаба към нас българите да си отвор€т тема за целта и там да просте€т на вол€ и плуват в ,,блаженство"
  ѕоследно редактирано от niknolt62 : 03-06-2010 на 06:59

 8. ЅЋј√ќƒј–я elicka, Nicki, imam vapros, Didkus, Red Baron and 3 others thanked for this post
 9. #5
  —таро куче јватара на elicka
  –егистриран на
  Apr 2009
  ћнени€
  8 934
  Post Thanks / Like

  ѕо подразбиране Re: »—“ќ–»я Ќј ЅЏЋ√ј–»я

  “емата е страхотна.Ќие ,от по-старото поколение учехме истори€та на Ѕългари€ и мислехме,че е такава,каквато ни € преподават в часа по истори€ и каквато € пише в учебниците. огато пораснахме,разбрахме,че това е била истори€та на комунизма.»стинската истори€ на Ѕългари€ е написана от »—“»Ќ— »“≈ ЅЏЋ√ј–»,дали ц€л един живот в изследователски труд и достигнали до »—“»Ќ— ј“ј българска истори€.ѕоклон пред т€х.ј ние имаме какво да научиме от т€х за милата ни родина,само да поискаме.Ѕлагодар€ за хубата тема,Ќикнолт62.

 10. ЅЋј√ќƒј–я Nicki, niknolt62, Vasseto, imam vapros, Didkus thanked for this post
 11. #6
  обичам да обичам хората јватара на niknolt62
  –егистриран на
  Jun 2007
  ћнени€
  2 052
  Post Thanks / Like

  ѕо подразбиране ќтносно: »—“ќ–»я Ќј ЅЏЋ√ј–»я

  Ќека кото намери и други източници да ги посне тук или постави линкове кам т€х

 12. ЅЋј√ќƒј–я Wolf, elicka, imam vapros thanked for this post
 13. #7
  обичам да обичам хората јватара на niknolt62
  –егистриран на
  Jun 2007
  ћнени€
  2 052
  Post Thanks / Like

  ѕо подразбиране ќтносно: »—“ќ–»я Ќј ЅЏЋ√ј–»я

  ЅЏЋ√ј–— ј“ј ÷»¬»Ћ»«ј÷»я


  крепостта ѕлиска
  “ ова е народът, който преди тебе е притежавал всичко, което е пожелавал, у когото е сто€л на почит онзи, който е купувал достойнството си с кръвта на враговете си... “ози народ преди твоето сражение не му се е случвало да знае що е съпротива, ...той продължи въпреки изпречилите се планини, препречилите се реки, лишени€та от най-необходимата храна, додето мисл€т, че за нахранване е достатъчно да се пие конско мл€ко."
  Ћетописецът ≈нодий от 6 в., в ѕохвално слово към готски€ владетел “еодорих
  ------------------------------------------------------------------------------------
  Ѕългарската цивилизаци€ е регистрирана от съвременните учени към ’VIII в. пр.н.е. јнглийски€т изследовател, јрнолд “ойнби пише в 12-томното си издание за истори€та на народите, че в света е имало 21 цивилизации. ≈дна от т€х е българската."
  .................................................. ..............
  Ќ€кои български черти
  Ќикога не сме държали роби

  ¬ българското общество никога не е имало робовладелство още от древността. –обството е било отречено от тангризма и за древни€т българин е изглеждало също толкова неприемливо, както и за нас днес.
  —ред всеобщото робовладелство в древни€ св€т, този закон е привличал в българските държави много чужденци. »мето българин е имало висок престиж, защото е означавало свободен човек, господар на съдбата си. Ѕългарските държави са едни от най-ранните, в които стопанството се е опирало на свободни€ земеделец, зана€тчи€, търговец, скотовъдец.
  » след ќсвобождението новите български държавници записват в “ърновската конституци€, че: "¬секи роб, които стъпи на българска зем€, става свободен".  " акто китайските летописи съобщават най-много от всички в света, хунорите и българите са ненавиждали робството. Ѕългарите не само не държали роби, не само ненавиждали робството като установление, те ненавиждали и они€, що държали роби. ƒържането на роби за т€х било само другата страна на същата недостойна за човека връзка."

  ƒ. ƒ. —ъсълов /ѕубликувано за първи път във в. "Ќароден Ѕудител", XII 1999г. /  “ърново през 1234 г.
  —илна държавна традици€  Ѕългарите са народът, който е създал може би най-много държави по сво€ път. Ќавс€къде, където са се заселвали български клонове, те са носели и нашата държавна организаци€ и често са € предавали на местното население и на съседите си. Ќ€кои от българските държави са ставали обширни империи и са определ€ли съдбата на различни части от света за столети€, а други са потънали в праха на времето и се помн€т само от населението по техните земи и в древните летописи, запазени до наши дни.

  Ѕългарите са единствени€т народ в ≈вропа, който има едновременно три големи държави в различни земи:


  1. ¬елика Ѕългари€ , чийто най-известен владетел е  убрат. —лед смъртта му, т€ преминава под управлението на най-големи€ му син - Ѕо€н, който продължава да управл€ва под хазарско робство като подчинен владетел
  2. ¬олжка Ѕългари€ , основана от негови€ брат -  отраг
  3. ƒунавска Ѕългари€ на други€ им брат - »сперих

  У¬ историческата биографи€ на прабългарите стои като най-забележителен факт това, че те са единствени€т ранен европейски народ, който е усп€л да създаде не една, а три големи държави-  убратова, ¬олжка и јспарухова Ѕългари€ и вс€ка от т€х е назовал със своето собствено име."
  /ФЅългарските огнища на цивилизаци€ на картата на ≈врази€Ф- ѕетър ƒобрев/

  Ќикога не сме били езичници  ¬ъпреки, че днешните официални историци по инерци€ наричат тангризма езическа религи€, всъщност в него се почита само един върховен Ѕог. “ой е безличен, безименен, без образ, абсолютен, начало на вселената и източник на всичко. "“ангра" означава "Ќебе" и е символично название на безименното божество. ƒревните българи го наричат просто "Ѕог", така, както ние днес, както е записано и в запазените каменни надписи у нас.

  ѕричината историците да пренебрегват това, е наложената иде€, че единствената древна монотеистична религи€ е юдаизма. “ова е мит - известни са поне още н€колко древни религии, независими от юдаизма, които не са били езически: един от египетските фараони временно отмен€ многобожието и въвежда религи€ на един единствен Ѕог - јтон; зороастризма също не е езическа в€ра (в него има две начала - добро и зло - јхурамазда и јриман); американските индианци в€рват във ¬елики€ дух (куриозно е, че техни вождове са казвали на американските президенти: "Ќие имаме един и същ Ѕог, но вие не можете да разберете това").


  ’умар - един от главните градове на —тара ¬елика Ѕългари€. Ќеговите руини сто€т и до днес

  У авказките българи са имали градове още около 550 г.Ф/сведение на «ахарий –итор/

  ќт У... ранни согдийски находки личи, че самосто€телното владение Ѕулгар е сечало свои собствени монети . ƒори самото име на онази най-стара българска държава при ѕамир става известно на истори€та най-вече благодарение на това, че в не€ са секли собствени монети. У

  У„рез тази сво€ особеност - монетосеченето волжките българи изпреварват множество други европейски народи, включително пол€ците, русите и англите и изградената от т€х държава е първата източноевропейска държава, ко€то си създава свой собствен монетен двор.Ф


  Фјко тр€бва да бъдем точни и справедливиФ тр€бва У...да признаем, че волжките българи са били един от най-развитите търговски народи на н€когашна »зточна ≈вропа.

  /ФЅългарските огнища на цивилизаци€ на картата на ≈врази€Ф- ѕетър ƒобрев/

  http://web.hit.bg/bgsviat/4erti.htm
  ѕоследно редактирано от niknolt62 : 03-06-2010 на 12:09

 14. ЅЋј√ќƒј–я elicka, Didkus, Nicki, imam vapros thanked for this post
 15. #8
  обичам да обичам хората јватара на niknolt62
  –егистриран на
  Jun 2007
  ћнени€
  2 052
  Post Thanks / Like

  ѕо подразбиране ќтносно: »—“ќ–»я Ќј ЅЏЋ√ј–»я

  ƒ–”√ј“ј ЅЏЋ√ј–»я   азански€т  ремъл

   огато руснаците превзели ¬олжка Ѕългари€ през 16 в., те заемат от българите много неща - държавно устройство, търгови€та и търговски термини, архитектура и пр.

  Ќа основите на Ѕългарската държава в —евероизточна ≈вропа започва да се издига –уси€ - покор€ването на Ѕългари€ й отвар€ път€ на изток и огромните пазари на търговските пътища, развити от Ѕългари€ на ¬олга. ќттогава –уси€ започва да се превръща в импери€. --

  —“ќЋ»÷ј“ј Ќј ¬ќЋ∆ ј ЅЏЋ√ј–»я  ≈–ћ≈Ќ
  ≈ ќЅ–ј«≈÷ Ќј ћќ— ќ¬— »я  –≈ћЏЋ


   ремъл Ц древната цитадела на  азан Ц неговите стени и кули помн€т българските кн€зе, завоевателите на „ингис хан и руските царе.
   аменната крепост  ерман отначало била форпост на северната граница на Ѕългари€, а през 14 в. станала столица.   азански€т  ремъл
  ћосковски€т  ремъл


  “ози ансамбъл, почти без изменени€ легнал в основата на руски€  ремъл, който почти точно повторил българската крепост; само стените били удължени на юг и южната граница на московски€ комплекс била разширена, в сравнение с оригинала в  азан.

   репостта е строена през 11 в. от българите, които били изкусни майстори.  ермен ( ерман), по-късно  азан, бил един от най-красивите български градове. “ук се помещавало правителството и религиозните водачи, а над крепостта се извис€вали високите стени на "јрката" Ц цитаделата на български€ владетел. ¬ътре имало каменен дворец на различни нива с многобройни павилиони, галерии и стопански сгради, градини, харем и бан€.

  ƒалеч от ¬олга се виждали силуетите на високите кули. “ехни€т образ по-късно бил пренесен и в архитектурата на църквата на „ервени€ площад в ћосква, ко€то построили в чест на завлад€ването на  азан.

  —лед кра€ на руско-българските войни и падането на ¬олжка Ѕългари€, »ван √розни пратил руски майстори да ремонтират  ерман. “е съхранили ц€лата му фортификационна схема, само престоили част от стените и кулите.

  ѕо-късно цитаделата била коренно преобразувана. Ќа м€стото на разрушените мечети се издигнали христи€нски храмове. –азвила се руската средновековна култура на основата на българската.

  ѕрез 18 в. била основана огромна  азанска губерни€ на българските земи. ƒворът на българските владетели сменил губернаторски и архиерейски двор.

  ƒнес  азански€т  ремъл е частично реставрирана средновековна крепост, а вътрешното му пространство е с планировка от 18-19 в. ќтворени са христи€нските и мюсюлманските храмове.

  http://web.hit.bg/bgsviat/KREML.htm
  ѕоследно редактирано от niknolt62 : 03-06-2010 на 15:55

 16. ЅЋј√ќƒј–я elicka, Didkus, Nicki thanked for this post
 17. #9
  freak like u јватара на Georgii
  –егистриран на
  Aug 2007
  ћнени€
  1 528
  Post Thanks / Like

  ѕо подразбиране ќтносно: »—“ќ–»я Ќј ЅЏЋ√ј–»я


 18. ЅЋј√ќƒј–я niknolt62, aluminium, Didkus, Nicki thanked for this post
 19. #10
  —таро куче јватара на NIBIRU76
  –егистриран на
  Mar 2009
  ћнени€
  647
  Post Thanks / Like

  ѕо подразбиране ќтносно: »—“ќ–»я Ќј ЅЏЋ√ј–»я

  Ѕраво за темата.–азбира се ,че не сме заспал народ,просто така искат да ни представ€т.»нтересно,мисл€ че или съм го пускал подобни€т текст,или мислех да го пусна,но тук има една,,шайка,,ко€то опонира на всичко българско.Ќе знам още как не са се намесили.ƒано не оспам€т темата с комплексарските си въжделени€

 20. ЅЋј√ќƒј–я elicka, Georgii, niknolt62, aluminium, Didkus and 3 others thanked for this post
 21. #11
  обичам да обичам хората јватара на niknolt62
  –егистриран на
  Jun 2007
  ћнени€
  2 052
  Post Thanks / Like

  ѕо подразбиране ќтносно: »—“ќ–»я Ќј ЅЏЋ√ј–»я

  ÷итирай ѕървоначално написано от NIBIRU76 ¬иж мнението
  Ѕраво за темата.–азбира се ,че не сме заспал народ,просто така искат да ни представ€т.»нтересно,мисл€ че или съм го пускал подобни€т текст,или мислех да го пусна,но тук има една,,шайка,,ко€то опонира на всичко българско.Ќе знам още как не са се намесили.ƒано не оспам€т темата с комплексарските си въжделени€
  ’ей здравейй радвам се че се по€ви.н€ма да € оспам€т да си пускат друга написал съм го . то един се пробва но го избърсаха. може и да е пускано не си спомн€м иначе уж съм ти чел подобните постове понеже са интересни.

 22. #12
  —таро куче јватара на Wolf
  –егистриран на
  Jan 2007
  √рад
  Somewhere in the dark...watching you
  ћнени€
  5 462
  Post Thanks / Like

  ѕо подразбиране ќтносно: »—“ќ–»я Ќј ЅЏЋ√ј–»я

  ÷итирай ѕървоначално написано от niknolt62 ¬иж мнението
  Ќека кото намери и други източници да ги посне тук или постави линкове кам т€х
  ’убаво е да има и дискуси€, защото постването единствено на линкове малко обезмисл€ иде€та на темата. ѕо-скоро би следвало да има излагане на тези от участниците и подкрепчнето им с линкове. ƒа не забрав€ме и други€ важен факт - огромна част от историческата информаци€ не е качена в интернет.

  ≈то и един въпрос: знаете ли колко образован е бил хан  убрат?

  ¬ъпросът ми е пр€ко свързан с факта, че знаковите фигури в българската истори€ далеч не могат да се впишат в прототипа на сурови€ и зает единствено с войни владетел.
  When the full moon pales across the sky, and the madness in my veins becomes to cry, I will come for your poor, yellow soul, to bring you the terror of the ancient law; and the justice will only be а tearing rule: the only award of the hunt is your blood, you foolЕ

 23. ЅЋј√ќƒј–я niknolt62, llyudo58, elicka, imam vapros thanked for this post
 24. #13
  —таро куче јватара на llyudo58
  –егистриран на
  Apr 2008
  √рад
  London
  ћнени€
  2 241
  Post Thanks / Like

  ѕо подразбиране ќтносно: »—“ќ–»я Ќј ЅЏЋ√ј–»я

  ÷итирай ѕървоначално написано от Wolf ¬иж мнението
  ≈то и един въпрос: знаете ли колко образован е бил хан  убрат?
  ¬ъпросът ми е пр€ко свързан с факта, че знаковите фигури в българската истори€ далеч не могат да се впишат в прототипа на сурови€ и зает единствено с войни владетел.
  Ќе зна€ колко е бил образован и какво точно е учил ,но ето какво съм чел:
  Ќеизвестно кога, но още като дете, е бил изпратен във византийски€ двор.
  ¬ъв ¬изанти€  убрат заедно с малка свита български благородници стои около две десетилети€, а може и малко повече. »зточници съобщават, че той живее и се възпитава в семейството на бъдещи€ император »раклий. —вързват ги искрени при€телски отношени€, които продължават и след като »раклий се жени и става император.  убрат става при€тел и на съпругата на императора ћартина, и на децата му. —лед смъртта на »раклий в 641 г.  убрат, вече като кан на Ѕългари€, заплашил ¬изанти€ с война, ако бъдат нарушени правата на ћартина и децата й.
  ƒруга съществена подробност за пребиваването на  убрат във ¬изанти€ е, че той и спътниците му приели христи€нството. √робът на  убрат, открит край ѕолтава в началото на XX век, показва, че той е погребан по христи€нски ритуал. ’ристи€нски кръстове са гравирани върху инсигниите на властта Ч меча, коланната тока, двата пръстена-печати. ѕо негово време в епархийските списъци на  онстантинополската патриарши€ се по€в€ва и Д≈пископи€та на оногондуритеУ. Ќ€ма съмнение, че  убрат е останал христи€нин до кра€ на живота си, без да налага със сила христи€нската в€ра на сънародниците си. Ќ€ма съмнение, че значителен брой българи са приели още в първите години на управлението му христи€нството, след като  онстантинополската патриарши€ е преценила, че е необходимо да се формира нов църковен окръг Ч ≈пископи€та на оногондурите. ¬ случа€ е важно едно Ч основател€т на Ѕългари€ и членовете на семейството му са били христи€ни.

 25. ЅЋј√ќƒј–я Wolf, niknolt62, nikey_vv, Nicki, elicka and 4 others thanked for this post
 26. #14
  „акам 100 паунда от Elina јватара на DarkFallout
  –егистриран на
  May 2009
  √рад
  Era of Austerity and Retrenching
  ћнени€
  3 729
  Post Thanks / Like

  ѕо подразбиране ќтносно: »—“ќ–»я Ќј ЅЏЋ√ј–»я

  ÷итирай ѕървоначално написано от niknolt62 ¬иж мнението
  ƒ–”√ј“ј ЅЏЋ√ј–»я   азански€т  ремъл

   огато руснаците превзели ¬олжка Ѕългари€ през 16 в., те заемат от българите много неща - държавно устройство, търгови€та и търговски термини, архитектура и пр.

  Ќа основите на Ѕългарската държава в —евероизточна ≈вропа започва да се издига –уси€ - покор€ването на Ѕългари€ й отвар€ път€ на изток и огромните пазари на търговските пътища, развити от Ѕългари€ на ¬олга. ќттогава –уси€ започва да се превръща в импери€. --

  —“ќЋ»÷ј“ј Ќј ¬ќЋ∆ ј ЅЏЋ√ј–»я  ≈–ћ≈Ќ
  ≈ ќЅ–ј«≈÷ Ќј ћќ— ќ¬— »я  –≈ћЏЋ


   ремъл Ц древната цитадела на  азан Ц неговите стени и кули помн€т българските кн€зе, завоевателите на „ингис хан и руските царе.
   аменната крепост  ерман отначало била форпост на северната граница на Ѕългари€, а през 14 в. станала столица.   азански€т  ремъл
  ћосковски€т  ремъл


  “ози ансамбъл, почти без изменени€ легнал в основата на руски€  ремъл, който почти точно повторил българската крепост; само стените били удължени на юг и южната граница на московски€ комплекс била разширена, в сравнение с оригинала в  азан.

   репостта е строена през 11 в. от българите, които били изкусни майстори.  ермен ( ерман), по-късно  азан, бил един от най-красивите български градове. “ук се помещавало правителството и религиозните водачи, а над крепостта се извис€вали високите стени на "јрката" Ц цитаделата на български€ владетел. ¬ътре имало каменен дворец на различни нива с многобройни павилиони, галерии и стопански сгради, градини, харем и бан€.

  ƒалеч от ¬олга се виждали силуетите на високите кули. “ехни€т образ по-късно бил пренесен и в архитектурата на църквата на „ервени€ площад в ћосква, ко€то построили в чест на завлад€ването на  азан.

  —лед кра€ на руско-българските войни и падането на ¬олжка Ѕългари€, »ван √розни пратил руски майстори да ремонтират  ерман. “е съхранили ц€лата му фортификационна схема, само престоили част от стените и кулите.

  ѕо-късно цитаделата била коренно преобразувана. Ќа м€стото на разрушените мечети се издигнали христи€нски храмове. –азвила се руската средновековна култура на основата на българската.

  ѕрез 18 в. била основана огромна  азанска губерни€ на българските земи. ƒворът на българските владетели сменил губернаторски и архиерейски двор.

  ƒнес  азански€т  ремъл е частично реставрирана средновековна крепост, а вътрешното му пространство е с планировка от 18-19 в. ќтворени са христи€нските и мюсюлманските храмове.

  http://web.hit.bg/bgsviat/KREML.htm
  казански€т кремъл е бил с дървени стени и почти напълно порутен при превземането му от руснаците ... точно те го достро€ват и разшир€ват през 16-17 век от камък и добива внушителен вид ...

  това само за уточнение ...

  а проектът на съвременни€ московски€ кремъл е от 15 век и дело на италианци ...
  Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former.

  УGood fences make good neighbors."

  УThose who attempt to level never equalise.Ф

  "If you pay people not to work and tax them when they do, don't be surprised if you get unemployment.... "


 27. ЅЋј√ќƒј–я н€ма thanked for this post
 28. #15
  —таро куче јватара на Red Baron
  –егистриран на
  Jan 2005
  √рад
  Chiang Mai-Thailand/UK
  ћнени€
  3 919
  Post Thanks / Like

  ѕо подразбиране ќтносно: »—“ќ–»я Ќј ЅЏЋ√ј–»я

  "ќсобено ни вълнува поправ€нето на неправдата извършена срещу Ѕългари€" јдолф ’итлер 1941г.

 29. ЅЋј√ќƒј–я llyudo58, niknolt62, Nicki thanked for this post
 30. #16
  —таро куче јватара на llyudo58
  –егистриран на
  Apr 2008
  √рад
  London
  ћнени€
  2 241
  Post Thanks / Like

  ѕо подразбиране ќтносно: »—“ќ–»я Ќј ЅЏЋ√ј–»я

  казански€т кремъл е бил с дървени стени и почти напълно порутен при превземането му от руснаците ... точно те го достро€ват и разшир€ват през 16-17 век от камък и добива внушителен вид ...
  „е след частичното му разрушаване го достро€ват и разшир€ват е известно,но как да пов€рвам,че град с такова огромно значение е бил с дървени крепостни стени?јко беше дървен,дали н€маше да е напълно изгор€л,а не частично разрушен?

 31. ЅЋј√ќƒј–я niknolt62 thanked for this post
 32. #17
  „акам 100 паунда от Elina јватара на DarkFallout
  –егистриран на
  May 2009
  √рад
  Era of Austerity and Retrenching
  ћнени€
  3 729
  Post Thanks / Like

  ѕо подразбиране ќтносно: »—“ќ–»я Ќј ЅЏЋ√ј–»я

  ÷итирай ѕървоначално написано от llyudo58 ¬иж мнението
  „е след частичното му разрушаване го достро€ват и разшир€ват е известно,но как да пов€рвам,че град с такова огромно значение е бил с дървени крепостни стени?јко беше дървен,дали н€маше да е напълно изгор€л,а не частично разрушен?
  н€ма нужда да в€рваш в нещо в което не искаш ...

  в интерес на истината всички кремли по онези източни земи (сегашна –уси€) по онова време (14-15 век ... има тук таме н€ко€ кула от камък) са били с дървени стени ... за това си има и причини ... и то съвсем прагматични ...

  ма тр€бва да си ходил малко повече по руските музеи и градове за да ги знаеш причините и да си прочел н€ко€ друга книжка ... не е достатъчно само да мислиш на руски ...
  Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former.

  УGood fences make good neighbors."

  УThose who attempt to level never equalise.Ф

  "If you pay people not to work and tax them when they do, don't be surprised if you get unemployment.... "


 33. ЅЋј√ќƒј–я н€ма, rex thanked for this post
 34. #18
  —таро куче јватара на llyudo58
  –егистриран на
  Apr 2008
  √рад
  London
  ћнени€
  2 241
  Post Thanks / Like

  ѕо подразбиране ќтносно: »—“ќ–»я Ќј ЅЏЋ√ј–»я

  в интерес на истината всички кремли по онези източни земи (сегашна –уси€) по онова време (14-15 век ... има тук таме н€ко€ кула от камък) са били с дървени стени ... за това си има и причини ... и то съвсем прагматични ...

  ма тр€бва да си ходил малко повече по руските музеи и градове за да ги знаеш причините и да си прочел н€ко€ друга книжка ... не е достатъчно само да мислиш на руски ...
  —ъгласен съм,че по русите земи всичко по онова време е било от дърво.Ќо българските градове винаги са били от камък.ј  азан е бил български град!!!
  ’одил съм по много руски музеи и градове.» ми е направило впечатление,че българската истори€ по руските земи се крие.ƒори съкровището на кан  убрат е разпръснато в различни музеи за да не прави впечатление със своето величие.
  » не виждам връзка между това какво съм чел и как мисл€ и твоите познани€ по истори€ на Ѕългари€
  ј ти не беше ли персонално помолен да не взимаш участие в тази тема?
  Ќе ми отговар€й- и аз б€х помолил веднъж да не ме апострофираш,но...
  »ма ли смисъл да напомн€м за √аньо Ѕалкански или за магарето и магари€та?
  ј дали тр€бва да мол€ и модераторите да си вл€зат в рол€та?Ќа доброволни начала ,естествено-рушвети не давам

 35. ЅЋј√ќƒј–я Nicki, elicka, niknolt62, ppepyno thanked for this post
 36. #19
  not so new user јватара на nikey_vv
  –егистриран на
  Jan 2007
  √рад
  London
  ћнени€
  440
  Post Thanks / Like

  ѕо подразбиране ќтносно: »—“ќ–»я Ќј ЅЏЋ√ј–»я

  јз просто не мога да приема автохонни теории за българите за достатъчно достоверни. Ќищо лошо н€ма да се следва еволюци€та на идеи и култури, но да се наричат български, когато говорим за халколит и неолит, ми идва малко в повече. ¬чера ходих в Ashmolean Museum, на изложбата У»згубени€т св€т на —тара ≈вропа: ƒунавската равнина 5000 Ц 3500 г. пр. н.е.Ф, ко€то Suzanne e публикувала в календара на сайта. »зложбата е просто уникална, артефактите са от земите на днешни –умъни€, Ѕългари€ и ћолдова. ќпределено са си били зараждащи се цивилизации по тези земи, но "български" не бих ги нарекъл. ѕрепоръчвам на всеки да отиде да разгледа.
  »наче и аз мисл€, че ще е по-интерсно да има дискуси€, за да се развива темата.
  ≈то и мо€т въпрос: «а автентичността на ƒжагфар “арихи - за и против? (линкове, цитати и т.н.)
  "Ѕаннете всички! јдминистраторът ще разпознае своите."
  —имон дьо ћодерор, 1209 г.

 37. ЅЋј√ќƒј–я н€ма thanked for this post
 38. #20
  —таро куче јватара на elicka
  –егистриран на
  Apr 2009
  ћнени€
  8 934
  Post Thanks / Like

  ѕо подразбиране Re: ќтносно: »—“ќ–»я Ќј ЅЏЋ√ј–»я

  ÷итирай ѕървоначално написано от DarkFallout ¬иж мнението
  н€ма нужда да в€рваш в нещо в което не искаш ...

  в интерес на истината всички кремли по онези източни земи (сегашна –уси€) по онова време (14-15 век ... има тук таме н€ко€ кула от камък) са били с дървени стени ... за това си има и причини ... и то съвсем прагматични ...

  ма тр€бва да си ходил малко повече по руските музеи и градове за да ги знаеш причините и да си прочел н€ко€ друга книжка ... не е достатъчно само да мислиш на руски ...
  ƒокторе,темата не е кой къде е бил и кой къде е ходил и какво е вид€л.
  » аз те мол€ да си ходиш оттук.ќтиди в друга тема-тази е за българи само,мол€ те...

  ѕо темата.Ќа мен са ми много интересни немного известните факти от живота на ’ан  убрат.Ќаистина,общоизвестните факти го представ€т като много суров владетел.Ѕлагодар€ на всеки,дал информаци€.

 39. ЅЋј√ќƒј–я niknolt62, llyudo58, Nicki, Didkus, ppepyno and 1 others thanked for this post
 40. #21
  обичам да обичам хората јватара на niknolt62
  –егистриран на
  Jun 2007
  ћнени€
  2 052
  Post Thanks / Like

  ѕо подразбиране ќтносно: »—“ќ–»я Ќј ЅЏЋ√ј–»я

  ѕроизходЅјЋ јЌ— »я“ ѕ–ќ»«’ќƒ Ќј ЅЏЋ√ј–»“≈  ƒуми на най-известни€т попул€ризатор на "памирската теза" за произхода на българите:
  "’ипотезита за балкански€ произход на прабългарите намира поддръжка и от ѕетър ƒобрев. “ой пише следното:

  У—ъгласно една доста разпространена във ¬изанти€ традици€ на българите ... се е гледало като на народ, произлизащ от древното тракийско племе бриги или фриги. ѕреки сведени€ за това е оставил ƒимитрий ’оматиан.Ф
  ѕетър ƒобрев

  УЌеоб€сненото и необ€снимото в ранната българска истори€Ф - стр. 145 - 148"

  Ѕез коментар


  “ова, което го н€ма в нашите учебници:


  ЅЏЋ√ј–»“≈ Ќј ЅјЋ јЌ»“≈ ѕ–≈ƒ» 4 ¬≈ 

   асиодор (6 век, римски историк) пише, че Ѕългарите са стар мизийски или илирийски народ.

  ≈нодий “ицийски (473-524, епископ, придворен историк на готски€ крал “еодорих) също посочва, че българите са стар мизийски или илирийски народ.

  ќмир нарича мизите "коньодо€чи", които се хранели с конско мл€ко. ј като описва извънредната храброст на българите ≈нодий пише, че що се отнас€ до храненето, за т€х е било достатъчно пиенето на конско мл€ко.  ƒревнобългарски руни от Ѕ€ла, ¬арненско


  --------------------------------------------------------------------------------

  Ѕългарите са наричани мизи

  ¬ краткото житие на —в.  лимент ќхридски (ќхридска легенда, Legenda Ochridica) авторът - охридски€т архиепископ ƒимитрий ’оматиан казва: "“ози велик наш отец и светилник на Ѕългари€ бил по род от европейските мизи, които народът обикновено знае и като българи..."

  Ћъв ƒ€кон (византийски историк от 10 век) упорито нарича българите мизи.

  «а византийците думите мизи, скити и Ѕългари означават едно и също, използват ги като синоними.  ¬изантийските хронисти …оан —килица и √еорги  едрин, съобщавайки за разгрома на византийците при реката јхелой 917 г. от цар —имеон, злобно пишат: Уне българинът, а ћ»«»≈÷Џ“ —»ћ≈ќЌ –ј«√–ќћ» ¬ќ…— ј“ј Ќј ’–»—“»яЌ»“≈ (–ќћ≈…÷»“≈) —Џ— —¬ќ…—“¬≈Ќќ“ќ Ќ≈ћ” — »“— ќ Ѕ≈«”ћ»≈". —килица нарича —имеон мизиец, защото българите са мизи, какъвто е и той. » още нещо важно - приписвайки на цар —имеон Ускитското безумиеФ, се отъждеств€ват траките и скитите в лицето на български€ народ.

  ќб€снението

  ƒревните гръцки летописци обичат да наричат едно и също население с различни имена - мизи, скити, илири, хуни, българи, траки пеласги и пр. — тези имена означават българите. “ова се доказва от различните разкази за едно и също събитие на различни хронисти - често там където едни говор€т за мизи и скити, други ги наричат хуни и българи. “ова описва и доказва д-р √анчо ÷енов - професор по древна истори€ от Ѕерлински€ университет. /  нигите на √. ÷енов

  Ћюбопитно е, че …оан ћалала, писал между 528 и 540 г., разказвайки за едно и също събитие, употреб€ва на едно м€сто Ухуни и българиФ, на друго Ухуни и готиФ, а на трето Уготи и скитиФ. ќсвен че ћалала отлично е знаел българите (още през 540 година), чрез него можем да се об€сн€ва терминологичната главоблъсканица: веднъж в дадено събитие се споменават по-общите прозвища на народите, а друг път се уточн€ва кои точно племена на тези народи са участвали в събитието.  “ра€нови врата - в този проход е победата на цар —амуил над ромейската войска. Ћъв ƒ€кон пише:
  "јрми€та пресичаше една гора и пълна с големи дупки долина. јрми€та тъкмо € премина, когато ћ»«»“≈ атакуваха ромеите и като убиха много войници, взеха императорската палатка, взеха съкровището и обраха всичко. јз също б€х там, човекът който разказва тази истори€, и за малко да ме сполети нещастната съдба да се спъна докато б€гам и да стана жертва на — »“— » меч...".  Ѕългарите и древните мизи са един и същ народ

  «атова и н€кой автори /“еофан, …оан јнтиохийски/, когато говор€т за българите в V век, използват израза "тъй наречените българи" - защото етнонимът "българи" €вно и в V век е ползван сред народа, а гръцките и латински хронографи и летописци са ползвали друго "официозно" име /мизи/.

  ƒоказано: докато сме били под византийско робство (11-12 в.), гръцките летописци и византийската власт отново предпочитат да наричат българите мизи.


  ¬ъпроси

  “ова коренно промен€ картината на българското минало и насочва към балкански произход на българите. ¬ъзможно ли е?  ой бърка - древните хронисти или сегашните историци?  аква е истинската картина на миналото ни? ƒа видим нататък:   ои са мизите?

  ћизите (Mysi, Moesi) са били стар тракийски народ, чиито поселища изпълвали областите между ƒунав и —тара планина, (както и егейски€ бр€г на ћала јзи€). Ќасел€вали са днешна северна Ѕългари€. ¬ ћизи€ са били и четирите стари български столици ѕлиска, ѕреслав, “ърново и ¬идин, белег, че ћизи€ е люлка на българщината.
  —трабон (древногръцки историк и философ, 63 г. пр. ’р. - 24 г. сл. ’р.) е категоричен: мизите в ћала јзи€ - казва той - са траки.


  ¬ъстание на българите от двете страни на ƒунава през 4 в.

  «а него пише јнастасий Ѕиблиотекар и казва, че тогава българите обединили земите си "съгласно родственото им право". «а това въстание, станало около 378 година, против римл€ните и гърците дава данни и …ордан (готски€ летописец) - той пише, че мизийските готи, сиреч гетите, въстанали и заели “есали€, ≈пир, јхе€ и ѕанони€. ѕри такъв етнически състав на въстанието, което е въвл€кло хора от северната и южната страна на ƒунава, јнастасий Ѕиблиотекар е прав, като отбел€зва, че са се съединили земите на етнически близки племена. “оест българите са подчинили по правото на сродството (jure gentile) онези, които са им били сродни Ц тракийците на юг от ƒунав.


  --------------------------------------------------------------------------------

  “раките и българите са един и същ народ

   ои са всъщност траките?

  "“раки" не е име на етнос, а гръцка обидна дума - нарицателно - означава "варвари, неелини". Ќикога не е имало народ, който да нарича себе си "траки".  акто н€ма народ "г€ури". “ова са над 80 сродни народности, които гърците наричат събирателно "траки".

  “ракийските надписи са на език, който почти напълно съвпада с днешни€ говорим български език.

  "“раките" били типичен конен народ (ќмир и много други), пиели кобилешко мл€ко, благородниците им си бръснели главите и остав€ли чумбас (опашка и перчем), правели кисело мл€ко и сирене, имали гайди, кавали, тъпани, нестинари и кукери, а народните ни носии са от т€х.

  ƒнес никой не отрича, че нестинарството, кукерите, сурвакането, “рифон «арезан, «мийските празници, √ерман и др. са обичаи на траките. Ќародните носии на траките днес са български носии, гайдата, кавала, киселото мл€ко, шевиците (елбетицата) и др. са тракийски - обаче траките били изчезнали.  ъде са изчезнали се научава пак от старите хронисти и историци - те (особено гръцките) наричат едно и също население първо пеласги (пелгари) и траки ( ъм т€х се прибав€ тракийски€ народ гетите - предшественик на готите), а по-късно мизи, скити и българи. ќт всички тези имена, с които са ни наричали чужденците, наши€т народ не използва за себе си само последното. Ќашите възрожденски историци н€мат никакво съмнение, че българите живе€т на Ѕалканите от незапомнени времена.  ало€н за€в€ва на папските пратеници да не му об€сн€ват за “ро€нската война, защото той е по-на€сно с войната срещу неговите предци. —ветослав  иевски през 10 в. за€в€ва на гърците, че са пришълци и н€мат право на ≈вропа, но не казва такова нещо за българите. »звестни€т с всестранното си образование византийски поет …оан ÷еца (÷ецес) от 10 в. упорито раз€сн€ва на съвременниците си, че старите мирмидонци на јхил и пеоните са "днешните българи" и им об€сн€ва да не се подвеждат по прекръщавани€та на този народ, които си измисл€т хронистите. “ой пише: "...не в€рвай на глупците, които мисл€т, че те са нещо различно". “ака е нарекъл днешните ни автори на учебници по истори€ …оан ÷еца през 10 в. ƒоколко той е бил запознат, личи по това, че днешните учени до такава степен го имат за капацитет, че възстанов€ват текстове на изгубени произведени€ по неговите творби. —ъщите неща - че българите са старо тукашно население - раз€сн€ва …оан ћалала (византийски хроникьор от сирийски произход) още през 6 в. - по време когато нашите днешни историци пращат българите по азиатските степи.

  ’еродот описва траките като Ухипемолгии Ц пиещи конско мл€коФ Ц това е известно и за мизите и за българите.

  Ћаоник ’алкондил (Laonicus Chalcondyles) казва, че трибалите ("тракийски" народ) са били най-древни€т и най-големи€т от всички народи. "—ега те биват наричани българиФ, казва той. «а —трабон трибалите са били траки.


  --------------------------------------------------------------------------------  ƒоказателства, че траки и българи са един и същ народ

  ќбщи черти от бита, религи€та и бойното дело на "траки" и "прабългари":

  - ƒнешните български народни инструменти кавал и гайда са всъщност "тракийски".
  - ќблеклото на простолюдието сред "траките" е много подобно на българската народна носи€. ѕри женската носи€ аналоги€та е абсолютна - дълга памучна риза, над не€ фустан, елече и престилка, везани с многоцветни геометрични орнаменти.  ќрфей в народна носи€ на траките

  явно и по негово време предците ни са имали два типа дрехи - народни носии и гражданско облекло
  - ќгромна част от митологичните сюжети и персонажи в български€ фолклор не са "слав€нски", нито пък "тюркски", а "тракийски".
  - »зползване за храна на кобилешкото мл€ко - тракийски и български обичай.
  - ÷€л св€т знае, че киселото мл€ко е български патент, а според античните автори, "траките" са правели кисело мл€ко.
  - ѕрическа чумбас (перчем), бръсненето на главата и остав€не на опашка - тракийски и български обичай.
  - »мператор “ра€н завлад€л "тракийски€" народ даките през 106 г. ¬ много български апокрифи, народни приказки и песни, присъства образът на ÷ар “ра€н. —мешно е да се см€та, че н€какви пришълци ("тюрки" или "слав€ни"), ще паз€т така упорито /десетки векове! / спомени за събити€, които не ги каса€т.
  - »зползването на "тракийски" некрополи за погребване на българи от ранното и същинско средновековие. »ма "тракийски" могили, в които буквално един до друг (в един могилен насип, в един и същ стратиграфски хоризонт!) се откриват гробове датирани от 6 век преди новата ера и 8 в. от н.е.!
  - ѕовечето "тракийски" светилища са използвани и от "прабългарите". Ќещо повече - най-гол€мото "тракийско" светилище в ћизи€ - ћадара, е и най-гол€мото "прабългарско" светилище.
  - ќмуртаг си строи храм-гробница, също както цар€т жрец на "траките" (гетите) «алмоксис.
  - ќбраза на "тракийски€ конник" се покрива почти на 100% с "ћадарски€ конник".
  Ћ€во: ќброчна плоча на тракийски€ конник III в., намерена в светилището при с. ≈зерово, ѕловдивска област. ƒ€сно: ћадарски€ конник, VIII в.


  ƒревнобългарски амулет - конче

  - » в двата случа€ става дума за конни народи.
  - Ѕоини похвати - нападение с отстъпление и въвличане на противника в засади.
  - ѕринас€не на жертви - коне и кучета.
  - “отем на гетите и мизите е бил вълкът (столица ƒаусдава - "¬ълчи град"). —ъщото важи и за "прабългарите".
  - –итуално пиене от чаша - череп на противник - тракийски и български обичай.
  - ¬ласт над природните стихии на жреца владетел.
  -  улт към —лънцето.
  - “ракийските войски били облечени с брони. ћножество средновековни автори твърд€т същото и за "прабългарите", дори се см€та че брон€та е "донесена" в ≈вропа от "прабългарите".

  »зточник:
  --------------------------------------------------------------------------------  "»зчезнали траки"
  Ќестинари - от хил€ди години населението по нашите земи си живее по един и същ начин и малко го интересува, какво приказват историците—ведени€та за кукерски игри през IV век намираме в житието на мъченика христи€нин ƒазий
  --------------------------------------------------------------------------------  ≈дин балкански субект - цар —евт ≤≤≤

  "“ракийската" титла е "–их", "Rex" и не€ нос€т "прабългарските" владетели »спер-–их (на гръцки - јспарух), “еле-–иг,  от-–аг - "прабългарско" повторение на името на "тракийски€" владетел  от (на гръцки -  отис) и др.  "Ћатинските писатели като ≈нодий,  асиодор,  омес ћарцелин, …ордан и др. нарекоха мизийците/тракоилирийците българи, а името хуни оставиха само за дакийците.
  ѕонеже и хуните се нарекоха отпосле българи, можем да кажем, че днешните българи са потомци на старите мизи, мирмидони, кимерии, масагети или гети, скити. “ук обаче ние н€маме работа с отделни раси, а с подразделени€ на една и съща раса, ко€то ще наречем мизийска или тракийска раса.
   азано с н€колко думи Ц днешните българи са потомци на старите мизи.  азано наопаки Ц старите мизи са българи.
  ƒосега не са намерени категорични данни, от които да се вижда, че те са късни пришълци на Ѕалкански€ полуостров." - д-р √. ÷енов

  —урвакането  »сториците може и да ни забран€ват, но ние - "траките" продължаваме да си живеем.
  —урвачки от различни райони на Ѕългари€. ¬ л€во Ц сурвачка от ƒобруджа. ¬ д€сно Ц сурвачка от ѕернишко в три последователни увеличени€

   апители (фризи) на мраморни колони от различни строежи в древна “раки€. ¬ л€во - капители ("палмети") от музеите на √ръцка «ападна “раки€ ( авала, √юмюрджина,  санти). ¬ д€сно - фриз от храма в могилата ќструша, ƒолината на тракийските царе до  азанлък

  ¬ърху капители, фризи и други архитектурни паметници на древните траки е установен еднотипен мотив, съдържащ в стилизиран вид Убожествено дървоФ и спиралата - символ на —лънцето. —ъщи€т мотив е наследен и от съвременните българи, както се вижда от орнаментите на българските народни носии. »зображени€ на Убожествено дърво" и две слънчеви спирали върху български народни носии - шевица от —амоковско. “ози мотив е рисуван и може да се види по фасадите на много български къщи, строени в началото на минали€ век  —ъщи€ мотив се повтар€ и в българската сурвакница, ко€то може да се схаща като "божествено дърво", на което възраждащото се на 25 декември —лънце е придало способността да превръща новогодишните благопожелани€ в действителност. “ози мотив изобраз€ва известната сцена от българската митологи€ на Услизане на възраждащото се —лънце по дърво сред хоратаФ, свързана с ден€ на зимното слънцестоене.

  “ракийска ваза със свастика - често срещан символ при българите - по шевици и килими


  Ѕългарски обреден хл€б - и до днес бабите ни прав€т празничните погачи със свастика - символ на —лънцето и плодородието


  ƒва български варианта на свастиката -
  д€лани на камък, конски тамги (жигосван знак за собственост)
  или върху народни шевици от –одопите


  —лънчев кръг - друг символ на древните българи
  --------------------------------------------------------------------------------

   ак "траките" сме наричали себе си в древността?

   оренното население на Ѕалканите е носело име, което е дошло до днес в две гръцки произношени€ - "пеласги" и "пелгари". ƒнешните нашенски историци забран€ват и отричат името "пелгари", но то е засвидетелствано от древногръцките писатели в техните творби.

  Ќ€кога - векове преди ’ристос, една част от това население изб€гала от гръцко робство и намерила спокойно м€сто за живеене чак в земите на днешна »рланди€. “ези хора са известни на западните историци като Fir Bolg - "народа Ѕолг". Ќашенските ги подминават като турски гробища, защото им разбъркват доктрините.

  Fir Bolg (Ќарода Ѕолг)  »рландските саги разказват за Fir Bolg (Ќарода Ѕолг) - преселници, напуснали прародината си в “раки€ на Ѕалканите преди Ќовата ера (преди ’риста). “е б€гали от гръцко робство, и се заселили в »рланди€ в древни времена и основали първата ирландска държава. Ќародът Ѕолг е известен с това, че той донас€ на Ѕританските острови ритуала за влизане в битка с тъпани и... гайди.
  Fir Bolg е първи€т народ създал държавност и собствено законодателство на Ѕританските острови. ¬ най-старата истори€ на »рланди€ - " нига на завоевани€та" те са наречени ‘ир Ѕолг - "’ора на Ѕолг". “ам се споменава още за бог Ѕулг и вълшебно копие √ае Ѕулга. Ќарода Bolg разделил »рланди€ на пет части между петима брат€. ѕървите ирландски крале са болги и болгарските династии управл€вали до —редновековието, докато последните болгарски крале не били победени от други ирландски династии. ћного от ирландците днес са потомци на Fir Bolg и нос€т болгарски имена и в наши дни. ¬ староирландските саги името на народа на Ѕолг се свързва с характерните за тези хора торби (bulg, bag), които те носели със себе си. ќчевидно в староирландските саги се говори за пеласгите, чието истинско име е ЅќЋ√.  »рландска свастика (знак на »–ј)

  The History of Ireland - SECTION VIII

  - Fir Bolg

  - History of Ireland - пише за Murtagh MacLoughlin (българското име ќмуртаг)

  јЌЌјЋџ  ќ–ќЋ≈¬—“¬ј »–ЋјЌƒ»»
  http://www.vostlit.narod.ru/Texts/ru...mast/text1.htm
  ANNALA RIOGNACHTA EIREANN

  -  ельтские миграции

  - Bolger Family Genealogy Forum

  - Bulger Family Genealogy Forum

  ‘олкфестивал "Na Fir Bolg"  - Murtagh - древноирландско име - името на български€ владетел ќмуртаг.

  - The Mythological Cycle - един от владетелите на Fir Bolg с име Semion Mac Stariat.

  - Encyclopedia of the Celts - енциклопеди€ за келтски€ св€т. "Fir bolg" е равнозначно на "fir vulag". "Vulag" очевидно е гръцка транскрибци€ на името "bolg".

  - Ugaine More - древен ирландски владетел от българската династи€ ”гаин.

  - The Cathmhaol or Battle Champion of Ancient Ireland - тук се говори за Bolg Mac Buain, който притежавал меч наречен Calad-Bolg. —поред българските възрожденски историци, Ѕолг е син на  олад.

  - Buain - ирландското име Buain (Bolg Mac Buain) в превод означава би€, побеждавам. “о отговар€ на българското Ѕо€н - буен, боен.

  - Borrisokane, Borris, Borris-Idrone, Borrisoleigh, Borris-in-ossory - ирландски селища с българското име Ѕорис.

  - Stones of Bolgar - най-големи€ мегалитен комплекс в далечни€ север на Ѕританските острови - островите Orkney. “ези древни съоръжени€ са известни под името " амъните на Ѕолгар". “ези мегалитни съоръжени€ имат абсолютен аналог на "девташларите" в Ѕългари€, концентрирани предимно около ѕлиска.

  - »рландските кръстове в Ѕългари€ са много разпространени и се срещат на много места:


  Ф


  "ўем доказа необратимо, защо ние сме първите и най-старите жители в ≈вропа..."
  √.—.–аковски

  --------------------------------------------------------------------------------


  http://web.hit.bg/bulgarskaistoria/a...nnateza_2.html

  --------------------------------------------------------------------------------
  ѕоследно редактирано от niknolt62 : 04-06-2010 на 20:16

 41. ЅЋј√ќƒј–я llyudo58, Nicki, Didkus, Staki thanked for this post
 42. #22
  обичам да обичам хората јватара на niknolt62
  –егистриран на
  Jun 2007
  ћнени€
  2 052
  Post Thanks / Like

  ѕо подразбиране ќтносно: »—“ќ–»я Ќј ЅЏЋ√ј–»я

  "ѕред българската истори€ има три планини.

  “е не са “€ншан, »меон или Ѕалкана - това са гръцката, немската и еврейската истории."

  —ентенци€ от неизвестен автор


  “ова, което го н€ма в нашите учебници:  --------------------------------------------------------------------------------

   оренното население на Ѕалканите


  “раките са потомци на най-древното население на Ѕалкански€ полуостров - пеласгите (пеларгите).

   ак е истинското име на автохотонни€ народ насел€вал Ѕалканите преди идването на гръцките пирати колонисти? “ова е народът, чието име, пречупено през гръцки€ език, звучи така - ѕ≈Ћј—√». „е пеласгите са жив€ли на Ѕалканите преди идването на гърците, н€ма спор. ’еродот: "атически€т (предгръцки) народ бил пеласгийски, но след като преминал към елините променил езика си, който бил варварски и научил елински." (’еродот, I, 56). –аботата е там, че не всички пеласги са били претопени от елините. Ќапротив, повечето от тези 80 народа, живеещи на Ѕалканите и ћала јзи€, които гърците са наричали пренебрежително с общностното название "траки" са потомци на пеласгите.
  ¬тори€т гръцки вариант на транскрибиране на името - ѕ≈Ћј–√», български€т учен …ордан “абов аргументирано свърза с етнонима на българите. ƒиректните сведени€ за пеласгите са оскъдни - истори€та e заместила етнонима им с прозвището "траки".
  —поред истори€та на антични€ св€т, пеласгите са насел€вали јпенините, Ѕалканите и «ападната част на ћала јзи€. ¬ ранното средновековие на същите територии откриваме българи.
  ѕаласка е кожена кеси€, ко€то виси закачена на колана. »нтересното е, че на латински тази кожена кеси€ се нарича "bulga", а този, който носи кожена кеси€ - "bulgar". “ипът колани със закачени на т€х паласки се нарича "български колан" в ранното средновековие. —тарата българска столица се нарича ѕлиска.
  “раките - инж. ≈мил ∆ивков (Ziezi)


   акво ни кара да мислим, че тези пеласги са праотците на днешните македоно-българи? „е те са били предшественици на македонците свидетелства ѕомпей “рог (Pompeius Trogus).

  ELEMENTA NOVA
  PRO HISTORIA MACEDONO - BULGARICA


  --------------------------------------------------------------------------------

  Ќа специалистите е добре известно, че в стари времена българите са били считани за старо местно население на Ѕалкански€ полуостров. Ќапример  . »речек пише буквално:
  У¬ средните векове южните слав€ни често са см€тани за аборигени (коренни жители)..."


  --------------------------------------------------------------------------------

  ¬ъншни€т вид на пеласгите

  ¬иждаме го по керамични съдове с картини - с типични елементи, характерни за по-новото време. Ѕило тракийски войн, пастир или друг н€какъв персонаж Ц всичките те изглеждат като днешните. —ъщи€т €мурлук, който до преди 50-тина години е носил български€ сел€нин. —ъщите навуща, носени доскоро от българите. —ходните накити, високи€т капик и т.н.

  » пеласгите са носили прически тип "чумбас" - както "траките" и българите.

  –исунка на борци от о-в “ера с чубмаси и перчеми
  “ипичен пример за "прабългарска" прическа - обръсната глава, перчем и плитки

  “ази прическа е една отличителна черта на негръцкото (предгръцкото) население на Ѕалканите. Ќие сме носели перчеми до преди 100 години по селата. ќт криворазбрана цивилизаци€, даскалите /"европейски" възпитаници/ са карали българските деца да си остригват перчемите. (–айко —ефтерски. ѕринос към проучването на "перчема" или "чомбаса" у старите българи. јвитохол. 2002, кн. 21, с. 38-48)


  --------------------------------------------------------------------------------


  ѕри разкопки след ¬тората —ветовна война американски€т археолог  .Ћеман открил на о. —амотраки надписи, които определ€ като


  "тракийски" - около 40 керамични фрагмента от VI-III в.пр.’р., изписани с различни по дължина буквосъчетани€.  акво било учудването на научни€ св€т, когато се оказало, че в два от т€х се съдържа българската "кирилска" буква "Ѕ". Ћеман тълкува този знак с фонетичната стойност "Ѕ" /b/. Ќаличието на "кирилска" буква в "тракийски" текст не е прецедент. »звестни са и надписи от “ера, които съдържат подобни букви "Ѕ". »нтересното е, че гол€м процент от надписите от —амотраки съдържат думата "ден" или "дин", в очевидна връзка със старобългарската дума "дьнь" и новобългарската "ден". ƒругите български думи, които се откриват в надписите от о. —амотраки са: "дена", "века", "оно", "ли", "дел", "пито", "леси", "ле", "то". ƒнес на науката са известни едва около 200 тракийски думи Ѕлизо 80 от т€х имат пълен аналог с думи от съвремени€ и средновековен български език. ƒоказани са етимологически аналогии и сред местните, лични и родови имена, както и близост в граматиката и смисловата структура на изречението. “акова подобие между античен и съвременен език не може да бъде случайно. “о е напълно съизмеримо с нивото на съхранение на старогръцки€ език у днешните гърци.
  “раки ли са българите


  --------------------------------------------------------------------------------


  √лава с чумбас от неолитно селище в Ќевали  ори, днешна източна “урци€. ѕелазгите са насел€вали и ћала јзи€

  (¬иж Ѕългарите в ћала јзи€ от древността)

  »зображение на јлександър ћакедонски с чумбас:


  "явно видно, что грива на голове јлександра устроена поверх волос, следовательно, она составл€ет часть социально значимого облачени€, вместе с диадемой на лбу."


  ѕолибий (древногръцки историк и военачалник - 2 в.пр. ’р.) нарича траките и македонците omogenes, т.е. хора от един и същи народ, род или раса.

  ѕлиний (Pliny) говори за мизо-македонци в ћала јзи€.


  √рад “анагра

  ¬ древността "елинът"  адъм основал град “анагра в ѕелопонес - най-южни€ край на Ѕалкански€ полуостров (15-ти в.пр.’р.). ќбластта “анагра заемала източното крайбрежие на Ѕеоти€. ∆ителите на “анагра били известни като добри майстори и търговци. √лавен предмет на търговските традиции на жителите било виното.

  ≈зик

  ƒнешни€т български език е наследил от тракопеласгите много неща. Ќ€кой запазени пеласгийски думи: още през античността се споменава река У„ернаФ Ц приток на ƒунав. » понеже в н€кои стари ръкописи същата река е наречена Ујква неграФ, т.е. Учерна водаФ, изследовател€т ћюленхоф е направил извод, че думата УчернаФ е имала в тракийски€ език същи€ смисъл, който има и до ден днешен в български€.
  - balio(s) - Уб€лоФ (без гръцкото окончение УsФ думата е balio).
  - sitos - "жито".
  - seli(s) - м€сто за с€дане (село, селище, поселение).
  - ѕеласгийската дума тачъ(с) [tachys] - бърз, тича.
  - ¬ земите на ќдриското "тракийско" царство е български€ град ќдрин.  ак се е писало името на жителите му - УодринциФ на старогръцки? Ќе е ли УодрисиФ?
  - ≈дин от най-авторитетните познавачи на антична √ърци€ - ƒж. ѕинсент дава името на тракийската богин€ на плодородието Умайка зем€Ф в следните почти еднакви варианти: Zemelo и Semelе.
  »злиза, че през античността населението на източната и южната части на Ѕалканите е наричало черното, б€лото, житото и земл€та със същите думи, с които българите ги наричат и днес.


  јнтропологи€ и генетика

  „ерепно Ц костната структура на древни€ човек по нашите земи и тази на съвременни€ му наследник съвпадат, според научно изледване основано на ƒЌ  анализ на различни народи и етноси търсещи веро€тни близости финансирано по програми от ќќЌ.
  “ова е народ, който от древността до днес е претърп€л фазите на пром€ната в социален, езиков и културен аспект, но останал нравствено, психологически и най Ц вече етнически един и същ.
  ѕоследните антропологични археологически податки говор€т не само за това, че древни€т българин по никакъв начин не е и не може да бъде тюрк, но и за това, че неговата костно-черепна структура е близка не само до съвременни€ субект, но и до този от древността по нашите и съседните на нас земи.

  60% от населението в Ѕългари€ е от средиземноморски€ расов тип, което го прави пр€к наследник на античното население, което гръцките пришълци наричат първо пеласги, а после - траки, мизи и накра€ - българи.

  Ћегендите за произхода на българите и пеласгите

  Ћегендата е, че българите са произлезли от митични€ родоначалник Ѕългар. “€ е широко разпространена у старите автори и се среща например:
  - в У’роникатаФ на Ћъв ƒ€кон: У... по името на сво€ родоначалник Ѕолгар страната си започнали да наричат Ѕолгари€.Ф
  - в латински€ превод на “еофан, направен от јнастасий Ѕиблиотекар.
  - в ръкописа, публикуван от —п. Ћамброс.
  - у ћихаил —ириец.
  ƒа € сравним с легендата за пеласгите: Уѕеласги Ц най-древното население на √ърци€, потомци на митични€ ѕеласг, син на «евс, роден в јркади€.Ф ≈то какво виждаме: пеласгите били потомци на родоначалника си ѕеласг, а българите Ц на родоначалника си Ѕългар. »злиза, че легендата за българите и пеласгите са едно и също нещо: то се е разказвало тук и там, минавало е от една хроника в друга.

  „овеко€дството
  ¬ н€кои от античните гръцки произведени€ има обвинени€ към пеласгите, че са били човеко€дци. —ъщите обвинени€ към българите звучат от устите на гърците и в —олунската легенда Ц житието на св.  ирил. —олунските гърци го предупреждавали, че българите са човеко€дци и затова той не бивало да отива при т€х. –азбира се, св.  ирил не е пов€рвал на подобни измислици и не само че не е бил из€ден, напротив Ц станал е любим учител на хората около Ѕрегалница.  Ѕългарите са пеласги

  “ози факт е знаел още –аковски. ≈то какво казва той: "“ова племе или гол€м род е познато в елинската стара повестност под общото и обширното народно име пеласги, кое име не е друго, освен белги = българи, изкривено от гръцките описатели на поради недостатката езика им. („е гръцките описатели много странни речи писани с "б" са писали с "п" върху това можеме наведе много примери. ќтечеството јлександра ћакедонскаго, кое се е съхранило и до днес в правото си наименование Ѕела или Ѕелица, тии са го писали в старост ѕелла а днес ћпелитса. “ъй и множество други.)"

  /ЅЏЋ√ј–— ј —“ј–»Ќј,ѕќ¬–≈ћ≈ЌЌќ —ѕ»—јЌ»≈, »«ƒј¬ј≈ћќ ¬ Ќ≈ќѕ–≈ƒ≈Ћ≈Ќќ ¬–≈ћя.  Ќ»√ј ѕЏ–¬ј. »«ƒјЌ»≈ ѕЏ–¬ќ. ћ≈—≈÷ „≈–¬≈Ќ (ёЋ»≈) 1-». Ѕ” ”–≈ў, ¬  Ќ»√ќѕ≈„ј“Ќ»÷ј“ј —“≈‘јЌј –ј—»ƒ≈— ј, 1865.,VI. Ќј–ќƒЌ» ЅЏЋ√ј–— » ѕќ¬≈—“¬”¬ј“≈ЋЌ» ѕјћ≈“Ќ»÷», ѕќ“¬Џ–ƒ≈ёў», „≈ ЅЏЋ√ј–»“≈ ƒ–≈¬Ћ≈ Ќќ—»Ћ» » »ћ≈“ќ  »ћЅ–» »Ћ»  »ћ≈–»» » „≈ Ѕ–≈ћ » ЅќЋ√ Ѕ»Ћ» ЅЏЋ√ј–— » ÷ј–≈./


  --------------------------------------------------------------------------------

   ак са наричали себе си най-древните жители на Ѕалканите?

  √ръцки€ език предава чуждите имена много променени.


  Ќай-древните владетели на Ѕалкански€ полуостров са пелазгите/пеласгите, наричани още пелгари, предшественици на траките. √ърците признават, че те са по-стари от т€х и ги наричат открито "варвари". √ърците н€мат буквите "б" и "ъ" в сво€ език и естествените им заместители са "п" и "е" - "пелгари" означава "българи".

  »зследователите ¬ладимир ÷онев и —ергей »ванов твърд€т, че името ѕеласги веро€тно е било деформираното от произношението на древните гърци име Ѕългари в ѕалгари и след това в ѕеласги или нещо подобно.


  ѕримери за името "ѕеларги"

  —тарите българги
  “укидид (древногръцки историк и военачалник от 5 в. пр. ’р.) пише: УЌаложи се да се засели даже ѕеларгик в подножието на јкропола.Ф ѕеларгик бил квартал на јтина. «а учените е безспорно, че името му е свързано с пеласгите. ≈то пример: " ъде точно се е намирала местността (и крепоста) ѕеларгик, какво отношение е имала към древната "ѕеласгическа стена", ко€то опасвала јкропола, не се знае." ‘укидит. »стори€. Ќаука, Ћенинград, 1981.
  ѕеларга била дъщер€ на пеласга ƒанай. - пише јполодор (древногръцки писател и филолог от јтина, от 2 в. пр. ’р.).
  —ъвременните учени никога не са „”¬јЋ» как е звучало името УпеларгиФ, а само са го виждали Ќјѕ»—јЌќ в стари хроники. ѕри това не в самите оригинали, а в по-късни преписи. ≈дин любопитен факт: често €вление в старите ръкописи е пренареждането на буквите в н€кои думи. «а преписа на У»стори€таФ на Ћъв ƒ€кон (10 в.), руски€ византолог ћ. —юзумов казва: Уќсобено поразителни са размествани€та на букви, които пон€кога даже измен€т смисъла на думитеФ. “ова става в преписите най-често при имената. ѕричината са съкращени€та (лигатури) в оригиналите за икономи€ на м€сто.

   ак са се изписвали ѕ≈Ћ√ј–, ѕ≈Ћј–√ и ѕ≈Ћј—√?
   олебанието "пеларг"-пиларг" (например в името ѕеларга-ѕиларга - и в други случаи) показва, че на това м€сто е имало звук, непроизносим на гръцки език - очевидно "Џ".
  ќт името ѕеларг ни интересува съчетанието У√ј–Ф: ¬ гръцки€ език то се среща често. — цел икономи€ на м€сто за него се е използвал съкратен запис, наречен УлигатураФ.
  —ъчетанието √ј– е написано на два реда - често €влениев старите ръкописи. “ози съкратен запис може да породи разместване набуквите при четене. » така Ц пелј–√ или пел√ј–?  ое от двете е искал да напише стари€т автор? —поред византолога √ардхаузен в случаите, когато в стар гръцки текст имаме букви една над друга при лигатури правилото за четене е: първо се чете горната буква, а след това долната. «атова тр€бва да го прочетем √ј–.
  ѕ≈Ћ√ј– и ЅЏЋ√ј– са еквиваленти, защото в гръцки€ език н€ма букви за звуковете УбФ и УъФ, а техни заместници са УпФ и УеФ. “ук н€кой може да възрази, че на гръцки УЅългари€Ф е записвана като У¬улгари€Ф, а неУѕелгари€Ф, че Ѕ и Џ са заменени съответно с ¬ и ”, а не с ѕ и ≈. “ова обаче се отнас€ за ¬»«јЌ“»…— »“≈ традиции (под римско вли€ние), а не за античните.


  --------------------------------------------------------------------------------

  Ќаследството от древността

  ќбичаите


  ќбичаите на народите не се вли€€т от това, какво са решили историците. ќт времето на пеласго-траките до днес у нас са зе запазили едни и същи народни обичаи.
  ƒионисиевите празненства на пеласгите и траките съществуват и днес - “рифон «арезан. ќбичаи от ƒионисиите са типичните напивани€, поливане с вино, избирането на цар, возенето му на колесар и др. “ракийското (предгръцкото) име на ƒионис е «агрей.

  Ќай-€ркото свидетелство от онова време е нестинарството. “ози обред, съществуващ и до днес, е доказателство за непреходен обичай на един и същ етнос.
  ќбщи са любовта към песента, силата на танца с неговата екзалтираща мистери€, напомн€щи за вечното и и непреходното в многоликата природа. » днес божественната мелоди€ на певческите ни гласове се носи поц€лата зем€ и дори из космоса. » днес ритъмът на нашите танци постав€т многообразие от въпроси пред очудени€ поглед на чужденеца.

  ѕочитта към —лънцето е обща. —амо до преди век, всеки българин, когато му се случвало да е навън преди изгрев слънце и когато У—лънцето зора издадеФ, ставал прав, свал€л шапка и се поклан€л.

  ”стройството на обществото и начина на живот

  Ћипсата на робовладелство

  ƒревните траки са били свободолюбив народ и никак не са долюбвали робството. –обовладелството не се наложило в бита на тогавашните тракийци, за разлика останали€ св€т. » древните българите никога не са имали робовладелство. “ака и в конституци€та на третата Ѕългарска държава изрично е записано, че робът стъпил на българска зем€ автоматически става свободен.
  —вободата на индивида е била €рка черта, ко€то отдел€ла траките от другите народи. ѕример за това е бунтът на —партак, който разтърсва антични€ св€т. “раките Ц както казва ’еродот ,,.....са един многоброен народ, втори след индийски€, който ако беше единен н€маше да има равен на себе си ...Ф “е са се славели с индивидуалност, високо развито чувство за лична свобода и независимост.
  » днес, както и преди хил€долети€ ние сме повече индивидуалисти от колкото хора с колективно поведение. “ози белег и днес е характерен за нас като отличителна национална черта. Ѕългаринът никога не се е примир€вал с робството и вс€чески се е стремил да го отхвърли. ’айдушкото движение, въстани€та, борбата за религиозни свободи, четничеството и ц€лостната де€телност през възраждането са доказателствата в по-ново време. ќще по впечатл€ващо е и показаното на Ўипка без аналог другаде по света, неповторимо героично единство. ¬ името на едва докоснатата свобода шепата сражаващи се опълченци отблъсват многократно превъзхождащите ги вражески сили.


  ‘олклорът


  “ракийски€ фолклорен мотив за зме€ или зми€та при нас е Узмей гор€нинФ, Усура лам€Ф, Удесетоглава зми€ или змейФ, в песните и приказките има Узмейова сватбаФ.
  ѕри траките имало ритуали изпъстрени с Упоказване и размахване на змииФ, за които свидетелстват “еофаст, ƒиодор и др. ƒревно предание гласи, че любимата на УќрфейФ е ухапана от зми€ на такъв ритуал. ѕодобен ритуал има и в днешно време у нас - така наречените ,,змийски празнициУ. –ано сутрин се събират млади и стари на определено м€сто Ц по рано символично оброчище, пал€т се огньове. ƒецата ги прескачат и там се проклинат змиите. “ова символично т€хно гонене и проклинане с€каш е едно закъсн€ло отмъщение на хората към онази зми€, ухапала У≈вридикаФ, умъртв€вайки € и в последствие предизвикала смъртта на цар€-жрец ќрфей.

  Ѕългарски обреден хл€б във формата на зми€ - прави се за 1 май - "«мийски ден" ("≈реми€")


  ћотивът за вкамен€ване на човек също идва от тракийските легенди.

  ¬ древна У“раки€Ф, а също така и в У—кити€Ф, вождът след смъртта си е героизиран. “акъв герой от по-късни€ наш фолклор е известни€т ни УюнакФ. ¬ древността той е връзка между света на хората и отвъдни€ св€т. ѕри —китите тази връзка се осъществ€ва от вожда който е и жрец и пратеник. “ой под въздействието на транса и особеността на ритмиката осъществ€ва тези връзки. “ова е характерно и за древните българи. —поред ¬. Ѕешевлиев владетелите-жреци предсказват, откриват тайни и дават съвети. “ова се постига чрез заклинани€, танци и вс€какви мистерии съществували още от времето на “раките.
  ѕри древните българи €влението цар-първосвещенник се повтар€ в цели€ заложен смисъл от трако-пеласгите и потвърждава близост и етническо сходство с т€х.
  » в тракийското общество връзката с отвъдни€ св€т се осъществ€ва от цар€-жрец - така и в древнобългарски€ св€т тази връзка е осъществена от владетел€-колобър. ѕринас€нето в жертва на кон от кан  рум в един от походите си към ÷ариград е същото като обича€ на трако-пеласгите.

  «алмоксис е легедарен жрец и цар на гетите. ѕо-късно е героизиран. √етите се €в€ват едно свързващо звено в родово и културно отношение между мистичните траки и войнствените скити. —поред ’еродот, при гетите имало такъв обичай:
  »зработвало се от глина т€ло на младеж и след като с песни танци му се е вдъхвал живот, било изпращано при божеството. “о е било У√ерманФ. “ози обичай е познат и в наши дни в северна Ѕългари€ в същи€ му вид. У√ерманФ се прави с молба за помощ при сериозни бедстви€ Ц суша, глад, мор и т. н.

  ћотивът за подхвърленото дете - той идва от фолклора на скитите и дако-мизийците. ёнакът, който е една от главните фигури в етноса, още с рождението си е придружен с чудодействие, предсказание на орисници (наречници), като почти навс€къде присъства мотивът за подхвърленото дете.


  --------------------------------------------------------------------------------

  --------------------------------------------------------------------------------


  Ћъжите на гърците.  ой е нашественик на Ѕалканите. Ќие или те?

   акто изрично пише ’есиод (древногръцки поет, жив€л около 700 г. пр.’р.), пеларгите са автохтонното население на южната част на Ѕалкански€ полуостров. “ова се споменава и от много други древни гръцки автори и се см€та за достоверно. ѕеларгите са възпети в античната поези€. ƒревните гърци са изразили уважението си към т€х, като са поставили ѕеласг до боговете си. “ой е бил Усин на «евсФ.
  ќт древните ѕеласги и “ракийци гърците въприемат “рако-ћикенската култура. ќмир нарича пеласгите "богоподобни". ’еродот свидетелства, че јкропола в јтина е издигнат от пеласгийски архитекти. “е са имали стара писмена традици€, като първи€т договор на –им с √аби€ бил написан с пеласгийски букви.

   акво са знаели през 10 век

  ¬ сво€та У’роникаФ Ћъв ƒ€кон цитира думи на —ветослав  иевски, казани по време на преговори с византийците: че те са пришълци в тези места и че н€мат право на ≈вропа.  азано друго€че, европеецът —ветослав е пъдил от ≈вропа нашествениците! Ѕи тр€бвало да очакваме реакци€ от страна на византийците: нещо да възраз€т, или да се оправда€т. ќбаче Ћъв ƒ€кон не споменава за нищо такова. –азказът му продължава спокойно, като че ли —ветослав е казал нещо добре известно на всички. —ъздава се впечатлението, че византийците веро€тно са се гордеели, че са пришълци, при това не от ≈вропа.


  --------------------------------------------------------------------------------

  «нае се, че този първоначално пиратски народ се по€в€ва по определено време по нашите земи и започва да ги колонизира, наслед€вайки от местното население неговата култура. —поред официалната верси€, ахейците - деди на гърците, са дошли от —еверна ≈вропа. Ќо тогава думите на —ветослав губ€т вс€каква логика (сами€т той е от —еверна ≈вропа), а и не е нужно човек да е специалист, за да забележи, че те не са б€л народ. —поред н€кой те са семити, пришълци от ≈тиопи€ и от изток.

  —амите антични гърци имат легенда, според ко€то дедите им са дошли от ≈гипет.

  ƒревногръцки€т поет јполодор разказва легендата за началото на елините:
  1. ¬ земите на Ѕалканите пристигат Усиновете на ≈гипетФ.
  2. “ам те заварват местно, УавтохтонноФ население от УпеласгиФ.
  3. —иновете на ≈гипет се жен€т за дъщерите на УпеласгитеФ (пише јполодор):
  У—лед като пристигнали в јргос, синовете на ≈гипет призовали... дъщерите на ƒанай (пеласг) да
  се ожен€т за т€х... »дмон получил ѕиларга ...Ф

  ѕристигналите в южните балкански краища пришълци основават градове по крайбрежието и започват все по-тесни връзки с местните жители. ¬ градовете на гръцките пришълци се по€в€ват квартали на УпеласгиФ Ц местни жители. Ќе само специалистите, но и днешните гърци с гордост приемат, че са потомци » Ќј ѕ≈Ћј–√»“≈.

  http://web.hit.bg/bulgarskaistoria/avtohtonnateza3.html

 43. ЅЋј√ќƒј–я Wolf, llyudo58, Nicki, Staki thanked for this post
 44. #23
  —таро куче јватара на llyudo58
  –егистриран на
  Apr 2008
  √рад
  London
  ћнени€
  2 241
  Post Thanks / Like

  ѕо подразбиране ќтносно: Re: ќтносно: »—“ќ–»я Ќј ЅЏЋ√ј–»я

  ÷итирай ѕървоначално написано от DarkFallout
  в интерес на истината всички кремли по онези източни земи (сегашна –уси€) по онова време (14-15 век ... има тук таме н€ко€ кула от камък) са били с дървени стени ... за това си има и причини ... и то съвсем прагматични ...
  ма тр€бва да си ходил малко повече по руските музеи и градове за да ги знаеш причините и да си прочел н€ко€ друга книжка ...
  «а да не излиза,че само приказвам,да видим какво казват днешните жители на  азан:
  √ород  азань лежит на левом берегу ¬олги, в 7 верстах от берега, в ровной местности, на небольшом холме; вокруг города протекает река  азанска, от которой и город и вс€ область получили своЄ название. ...Ётот город, подобно всем расположенным на ¬олге городам, окружЄн дерев€нными стенами с башн€ми, и дома в нЄм также дерев€нные; но кремль этого города хорошо защищЄн толстыми каменными стенами, оруди€ми и солдатами.
  http://www.tatarstanrsp.ru/kazan-history/

  » още:
  ¬ начале XV века  азань именовали Ќовым Ѕулгаром - Ѕулгар-аль-ƒжадид, - признава€ за ней титул кн€жеского, столичного города.
  — середины XV до 1552 г.  азань - столица  азанского ханства, город богатый и красивый, поражавший своих современников крепостью стен и великолепием дворцов и мечетей.
  ”же издали, с просторов ¬олги рисуетс€ на фоне неба затейливый силуэт древней казанской цитадели, раскинувшейс€ на обрывистом берегу  азанки. »менно здесь в далеком двенадцатом столетии булгарские строители на месте дерев€нной заложили небольшую, но мощную каменную крепость на высоком холме у сли€ни€  азан-су и Ѕулака.

  Ќаходки же увод€т нас еще дальше в глубь веков: в дес€тое столетие, в поселение булгарской культуры, находившеес€ на этом же холме.  репость  азань, возведенна€ булгарскими зодчими, представл€ла собою хорошо укрепленное сооружение, часть которого на первых порах в неизменном виде вошла в состав русского кремл€. —ам царь »ван грозный изумл€лс€ "крепости града".

  http://tatfin.ru/kazhis.php

  Ќ€ма да влизам в спор с никого.ясно е,че н€кои пишат в подобни теми само с цел отричане и за€ждане.“емата не е дискусионна,а информативна-кой какво е прочел.Ќикой нищо не се опитва да доказва.

 45. ЅЋј√ќƒј–я niknolt62, iliyan65, Nicki, Didkus, elicka and 1 others thanked for this post
 46. #24
  „акам 100 паунда от Elina јватара на DarkFallout
  –егистриран на
  May 2009
  √рад
  Era of Austerity and Retrenching
  ћнени€
  3 729
  Post Thanks / Like

  ѕо подразбиране ќтносно: Re: ќтносно: »—“ќ–»я Ќј ЅЏЋ√ј–»я

  ÷итирай ѕървоначално написано от TONIO ¬иж мнението
  ƒокторе,темата не е кой къде е бил и кой къде е ходил и какво е вид€л.
  » аз те мол€ да си ходиш оттук.ќтиди в друга тема-тази е за българи само,мол€ те...

  ѕо темата.Ќа мен са ми много интересни немного известните факти от живота на ’ан  убрат.Ќаистина,общоизвестните факти го представ€т като много суров владетел.Ѕлагодар€ на всеки,дал информаци€.
  докато си гледаш финансите се опитай да намериш н€каква връзка между московски€ кремъл, казански€ кремъл и  ан  убрат и после мол€ те просвети ...

  като успееш да ги навържеш тогава ще ми казваш къде да си ход€ ...
  Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former.

  УGood fences make good neighbors."

  УThose who attempt to level never equalise.Ф

  "If you pay people not to work and tax them when they do, don't be surprised if you get unemployment.... "


 47. #25
  —таро куче јватара на llyudo58
  –егистриран на
  Apr 2008
  √рад
  London
  ћнени€
  2 241
  Post Thanks / Like

  ѕо подразбиране ќтносно: Re: ќтносно: Re: ќтносно: »—“ќ–»я Ќј ЅЏЋ√ј–»я

  ÷итирай ѕървоначално написано от DarkFallout
  докато си гледаш финансите се опитай да намериш н€каква връзка между московски€ кремъл, казански€ кремъл и  ан  убрат и после мол€ те просвети ...
  ¬ръзката между тези три неща е съвсем елементарна и €сна за всеки,който е чел темата.ќт снимките на московски€ и казански€ кремъл се вижда,че те изумително си приличат.“ова подсказва,че архитектите на едини€ са "преписвали" от други€. ой от двата е по-стар е €сно.ј от кого е създаден по-стари€?
  "»звестно, что сегодн€шн€€ крепость в центре  азани - творение псковских каменщиков и русских зодчих ѕостника яковлева и »вана Ўир€€. ¬месте с тем можно вспомнить историю строительства  ремл€: главный градостроительный замысел, когда-то гениально осуществленный безвестными булгарскими зодчими, был сохранен почти в неизменности. –усска€ крепость повторила их идею и получила дальнейшее развитие"
  ј българските архитекти са потомци ( не издънки-в български€ език "издънка" има повече от две значени€!) на народа,управл€ван от кан  убрат.
  —ега стана ли €сно каква е връзката?» изобщо,интересува ли те или просто се за€ждаш?

 48. ЅЋј√ќƒј–я elicka, Nicki, Staki, aluminium, niknolt62 and 1 others thanked for this post
—траница 1 от 3 123 ѕоследнаѕоследна

»нформаци€ за темата

ѕотребители разглеждащи тази тема

¬ момента има 1 потребител(и) разглеждащ(и) тази тема. (0 регистрирани и 1 гости)

ѕодобни теми

 1. ЅЏЋ√ј–»я! Ѕ≈«јѕ≈Ћј÷»ќЌЌќ!
  ќт Qgelo във форум —порт
  ќтговори: 2
  ѕоследно мнение: 17-09-2013, 21:27
 2. јЋ“≈–Ќј“»¬Ќј“ј »—“ќ–»я
  ќт Red Baron във форум ѕолитика
  ќтговори: 22
  ѕоследно мнение: 03-02-2011, 23:37
 3. ќтговори: 13
  ѕоследно мнение: 15-06-2010, 01:59
 4. ≈ƒЌј ЋёЅќ¬Ќј »—“ќ–»я
  ќт llyudo58 във форум ќбщ форум
  ќтговори: 40
  ѕоследно мнение: 17-02-2010, 20:59
 5. «јЅ–јЌ≈Ќј“ј ЅЏЋ√ј–— ј »—“ќ–»я
  ќт Alice във форум Ћитература
  ќтговори: 1
  ѕоследно мнение: 17-03-2006, 11:56

ќтметки

ѕравила за публикуване

 • ¬ие не можете да публикувате теми
 • ¬ие не можете да отговар€те в теми
 • ¬ие не можете да прикачвате файлове
 • ¬ие не можете да редактирате мнени€та си
 •  
Top Worktops
eXTReMe Tracker