Колите без задължителната застраховка "Гражданска отговорност" ще бъдат спирани от движение. Възможността за това беше обсъдена късно в петък на среща между представители на Асоциацията на българските застрахователи, Агенцията за държавни вземания, Комисията за финансов надзор, Национална служба "Полиция" и зам.-министъра на финансите Стамен Тасев. Хората, които имат неплатени глоби, наложени заради липса на "Гражданска отговорност", ще получат съобщение да си платят доброволно в едномесечен срок. Санкциите за шофьорите без задължителната застраховка са от 100 до 500 лв., а ако колата е фирмена - от 500 до 2000 лв. Наказанието се налага от органите на КАТ. Ако шофьорът не си плати в едномесечния срок, ще бъде санкциониран по два закона - за застраховането и за движение по пътищата, стана ясно след срещата. Мерките предвиждат и възможност за спиране от движение на колата, докато се сключи "Гражданска отговорност". По данни на Гаранционния фонд само 66% от колите през 2004 г. са имали задължителната застраховка. През първото тримесечие на тази година е отчетен спад. Европейската комисия е поставила изискване този показател да достигне поне 90% до средата на 2006 г. Затова Управление "Застрахователен надзор" към Комисията за финансов надзор ще обсъди с Асоциацията на българските застрахователи възможни законодателни промени за по-добър контрол при сключването на задължителната застраховка "Гражданска отговорност