Студенти в Лондон - имате ли Бг клуб или нещо подобно?
Познавате ли се?
Има ли организация, като примерно на студентите в Мюнхен?

Как се оправяте сами?