UK NARIC ръководи проект по програма Фар, финансиран от Европейската комисия, насочен към осъвременяване на националните Държавни образователни изисквания. Проектът проучва най-добрите практики в Европа с цел да направи препоръки за развитие на Професионалното образование и обучение в България и е под егидата на Министерството на труда и социалната политика.


Сайта на NARIC:
http://bulgaria.naric.org.uk/bg/inde...p?page=project