Въвеждането на двуезични специалности ще стане задължително условие за повишаването на конкурентоспособността на висшите учебни заведения след приемането на България в ЕС. Това каза заместник-министърът на образованието и науката Ваня Добрева, цитирана от БТА.

Тя съобщи, че в отделни висши училища вече работят българо-немски, българо-френски и българо-английски факултети, където лекциите по отделните специалности се преподават освен на български и на втори език.

"Тази тенденция ще се разширява, защото от 2007 г. нашите университети ще трябва да приемат студенти от европейските страни при равни условия за прием с българските студенти", каза Ваня Добрева.

По нейните думи повишаването на конкурентоспособността на българските университети в европейското образователно пространство е приоритетна цел на стратегията за развитието на висшето образование, върху която работи екип на просветното министерство.

Предвижда се стратегията, която ще обхваща 10-годишен период, да бъде внесена в парламента през септември след широка дискусия с академичните среди, обществени и неправителствени организации.

"Висшето образование се нуждае от корекции, защото по-голямата част от учебните програми на университетите са построени на теоретична основа и в тях липсва прагматика", смята заместник-министър Добрева.

"В новия век не е възможно за един студент да погълне целия обем от знания, което е било постижимо за студентите от 18 век. Задачата на висшето училище е да научи младите хора да мислят, за да могат да се справят със ситуациите в живота и заедно с това да стимулира тяхната потребност от учене през целия живот. Затова в европейските страни набират популярност програмите за учене през целия живот, които предстои да бъдат въведени и в България", каза Ваня Добрева.

Ректорът на Софийския университет Боян Биолчев от своя страна заяви, че връщането на платеното обучение в бакалавърската форма ще е самозащита на българското висше образование след приемането ни в Европейския съюз. "Ако се въведе платеното обучение, тогава можем да поставим кандидатите от ЕС при равни условия с българските кандидат-студенти - например да се явяват на изпит по български език", каза проф. Боян Биолчев. По думите му ако това не стане, СУ ще трябва да се ориентира към студенти от страни, които са извън ЕС. Това не е добре, защото сме европейски университет, посочи ректорът на Софийския университет.