Искренните ми съболезнования на семейството.
Хубаво е да се подкрепяме в такива моменти.