Обновен списък на заклети преводачи в UK
Списък на заклетите преводачи (в азбучен ред), регистрирани към Посолство на България в Лондон

Александър Алексиев
59A Egmont Road
Sutton, Surrey SM2...