Един се намира вече тук. Ще ми е приятно да се запознаем и ако все още си тук.