здрасти николета! искам вазможно най бързо да изпратя колет на сестра ми в България. Ако го изпратя в следващите няколко дни, кога ще пристингне? Росица