РАБОТАТА Е ЗА ЛЕЙБЪР Може ибес дукоменти.Обекта се намира в  Нюелтам работата е на закрито. Заплащтането е стартово 80 на седмица. За повече инф. 07861 104080