Подаване на данъчни декларации за самонаети лица и връщане на надплатени данъци - £80.

Съдействие за: NIN, UTR, банкови сметки, отваряне на лични данъчни сметки, данъчно състояние, помощи за самонаети лица, техническа помощ за уседнал статут и други.

Телефон: 07802750162

Имейл: [email protected]

http://uktax.help/