• Данъчни декларации - приключване на година, връщане на такси (Tax return)
  • Регистрация на self-employed ( UTR, CIS); NINo
  • помощи и детски добавки;
  • регистрация на LTD;
  • VAT, PAYE, CIS
  • документи за пребиваване в UK –settlement in the UK, British passport
  • попълване на документи, шофьорска книжка, карта за безплатно пътуване 60 и др.

mobile: 07828988787       email: [email protected]