Подаване на данъчни декларации за самонаети лица Self Employed

online - £80

Съдействие за:

NINO - £60

UTR - £25

Отваряне на банкови сметки - £60

Смяна на българска с английска шофьорска книжка - £20

Помощ при подаване на апликацията за settle status - £40

 

Телефон за контакт: 07802 750162

Имейл: [email protected]

 

За всички други въпроси: 

www.uktaxhelp Bookkeeping - Bookkeeping serivces