Подаване на данъчни декларации за самонаети Self Employed

Online - £80

Съдействие за:

NINO - £60

UTR - £25

Отваряне на банкова сметка - £60

Смяна на българска с английска шофьорска книжка - £20

Помощ при подаване на апликацията за уседнал статус - £40

За контакт:

Телефон: 07802750162

Имейл: [email protected]

За всички други въпроси:

www.uktax.help Bookkeping - Bookkeeping services