Лицензиран счетоводител , достъпни цени:

  • Данъчни декларации - приключване на година, връщане на такси (Tax return)
  • Регистрация на self-employed ( UTR, CIS);
  • съдействие за NIN – записване за интервю и придружаване с превод
  • помощи и детски добавки;
  • регистрация на LTD;
  • VAT
  • документи за пребиваване в UK -permanent residence and british passport
  • попълване на документи, шофьорска книжка, карта за безплатно пътуване 60 и др.

mobile: 07828988787       email: [email protected]