Ние сме фирма предлагаща счетоводни услуги.

Търсим отговорен и желаещ да се развива кандидат, който може да работи в екип.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
- обработка на първични и вторични финансово-счетоводни документи;
- изготвяне на текущи и периодични справки;
- изготвяне на ДДС справки - декларации;
- изготвяне на различни по вид месечни отчети, в зависимост от дейността на дружествата;
- участие в междинно и годишно приключване;
- подпомага дейността на главния счетоводител;

Компанията желае да привлече специалист, който да притежава:
- опит в областта поне 3 години;
- завършено висше образование, /препоръчително е специалност - Счетоводство и Контрол или средно-специално / търговска гимназия/;
- личностни качества: екипна личност , мотивиран, лоялен, прецизен, организиран специалист, с умения за работа под напрежение и в кризисни ситуации, за приоритизиране на множество задачи при недостиг от време.

Ако отговаряте на нашите изисквания, моля изпратете Ваша автобиография, придружена със снимка и мотивационно писмо на
[email protected]

Контакт ще бъде установен само с одобрените по документи кандидати.

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност.