Чартеред Психолог(CPsychol) регистриран с Британското Психологическо Дружество и Клиничен психолог с ДПБ.

Психологическа помощ за стрес, взаимоотношение, тревожност, професионално пренатоварване, умора, главоболие и заболвания на нервна почва. 

Нашият подход към здравето е цялостен. Ние развиваме у вас нагласа на резилианс, емоционална отговорност и надежда. Чрез емпатия и мотивация ние изграждаме у вас умения за справяне, самоопомощ и превенция.

За българите в Лондон, Великобритания.
https://www.steadysense.org/ 
#психолог#помощ#Лондон,#стрес