Финансови услуги-Кредитиране!

Ние предлагаме съдействие за кредитиране от банкови и други финансови институции.  Пакет от услуги които включват  въпроси свързани с кандидатстване, подготовка на документи и запознаване с условията  на банките. За повече информация: Красимир Дончев, 0044/7711034074. Email: [email protected]