Постояна работа за общ работник.начало 8.01.лондон.необходими са дпкументи цс карта,утр номер,разговорен английски език.00447445494477