https://www.xpress-translate.com/     Преводи на документи 6-8лв/стр. от заклет преводач/МВнР/.Превод на дипломи,свидетелства за съдимост,медицински документи, договори и други специализирани текстове от и на английски език.