Всички видове счетоводни услуги, може и без лично присъствие.

- Спешно подаване на Tax Return, легално връщане на пари

- Регистриране и водене на Limited компании

- CIS Returns

- Раyroll

- VAT returns

- Годишни отчети за Corporation Tax в HMRC и Companies House.

Легално оформяне на помощи:

ChildBenefit — за деца (дори и когато не живеят в Англия)

Working & Child Tax Credits — за работещите

Housing Benefit and Council Tax Reduction Scheme — помощ с наема и намаление от цената за Council Tax

Пенсии, помощи за безработица, социални жилища и др.

Ние говорим български, руски, английски и румънски. Консултациите са напълно БЕЗПЛАТНИ!

Работно време: понеделник - петък от 10:00 до 18:00

Наталия, 07934778793