Пролетта идва с обучение по английски език:САМО£149

Заповядайте на място за да наблюдавате един час при нас.

телефон:07459702621 София Анева

А1.1Elementary 27 УЧЕБНИ ЧАСА.        

ПЛАТЕТЕ НА ДВЕ ВНОСКИПЪРВА ВНОСКА ДЕПОЗИТ £30 ВТОРА ВНОСКА £119 Общо:£149

Започва обучение за начинаещи по английски език на 21.03.2017 на Адрес: St.Pancras community centre, 67 Plender Street London, post code: NW1 0LB

Учебен център „Рая” организира обучение по английски език ниво А1.1 Elementary подходящ, както за възрастни, които никога не са изучавали езика, така също и за хора имащи нужда от освежаване на позабравени знания.

Обучението е с продължителност 23 учебни часа присъствени 4 учебни часа Бонус 

Обучението се извършва по учебна система:New Headway

Обучението покрива следните езикови компоненти:

Граматика: лични местоимения; притежателни местоимения; сегашно просто време; сегашно продължително време; минало просто време; минало продължително време; сегашно перфектно време; бъдеще просто време; Going to ; степенуване на прилагателни; множествено число на съществителните имена; някои най-често употребявани фразови глаголи в английския език.

Уроците са тематично организирани като всеки урок от обучението покрива определена граматика и лексика развивайки четирите умения, а именно слушане с разбиране, говорене, четене с разбиране и писане, както по модел така и на самостоятелен текст.

Използваме много допълнителни материали и съвременни методи за преподаване на Английски като чужд език.

В края на обучението курсистите полагат изпит. Постигналите резултат по-висок от 74% получават сертификат.

Обученията са:  вечерни / от 18:30 до 20:30/ вторник и четвъртък или съботно-неделни / от 11:00 до 13:00/и/13:00 до 15:00/.

Цената на обучението е £149, учебниците не са включени в цената.

Начало на обучението: 21.03.2017 година

График на обучението: Вторник и Четвъртък от 18:30 до 20:30 часа

Адрес:St.Pancras community centre, 67 Plender Street London, post code: NW1 0LB

Сумата от £149 може да бъде заплатена на две вноски:първа вноска депозит £30, втора вноска £119 последната вноска трябва да бъде направена не по-късно от 1 седмици след началото на обучението.

За да резервирате своето място в групата, трябва да се обадите на посочения телефон за контакт и да заплатите депозит в размер на £30 като ги преведете в следната банкова сметка: sort code: 309626, account number: 27612360. Моля в основание за превода запишете “English course”

При стартиране на обучението и последващо неявяване на занятия, Учебен център Рая, не възстановява сумата заплатена за обучението. Като обезщетение курсиста има право да се включи в друга група със същото ниво на обучение. Изключения са форсмажорни обстоятелства

Ако до посочената дата не са се записали необходимия минимум курсисти, а именно 8 човека, Учебен Център Рая си запазва правото да промени датата на стартиране на обучението.

Бонус към офертата са 4 учебни часа английски език за работното място. Фрази и диалози необходими за комуникация на работното място, готови за употреба веднага. Ролеви игри за активиране на знанията. 

 

 

 

Име:София Анева

Тел:07459702621

Имейл:[email protected]

Skype:ucraya

https://www.facebook.com/groups/1059820814079393/?ref=bookmarks